Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (5 af 7)


Man kan give afkald på idealerne, når de erstattes af en sand sjælskærlighed til menneskeheden − hierarkisk, sund og praktisk.

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (5 af 7)

Den hierarkiske struktur

 

Dan et indre billede af lysbølger (æteriske, fysiske) og lyspartikler (tætte, fysiske), der stråler ud fra den fysiske sol og fortsætter videre som lys gennem planeterne ud til kanten af solsystemet. Det symboliserer den opflammende personlige intelligens i den lavere konkrete tænkeevne. Den samme cirkulation af energi, der cirkulerer og reflekteres magnetisk tilbage til Solen, vender igen tilbage til alle planeterne som kærlighed fra Solens hjerte. Det symboliserer sjælsbevidsthedens hierarkiske intelligens. Den Centrale Åndelige Sol repræsenterer en kosmisk syntese af begge, og al manifesteret intelligens i solsystemet symboliseres med et punkt i midten af en cirkel.

 

Som-Om-04-12-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Som et stykke af en kosmisk lagkage repræsenterer toppunktet i enhver trekant det midterste punkt − Den Enes synteseskabende intelligens (Shamballa) − mens cirklens kant svarer til trekantens tre ydre kanter, der repræsenterer den højeste personlige intelligens (menneskeheden). Trekantens indre rum repræsenterer relationen mellem cirklen og punktet, uanset om det er manifesteret eller ej, den abstrakte og den konkrete tænkeevne, "sjælen på sit eget plan" eller bevidsthed som en forenet gruppe (Hierarkiet). Det er let at forstå, hvorfor mennesker, der tænker konkret i relation til personlig tænkning "tror på" mangfoldige sjæle, engle, ånder, skytsånder osv., mens de sjælsbevidst tænkende, der står over for det monadiske center, blot ser én sjæl. Hele livssynet ændrer sig, og perspektivet og alle fortolkninger vil afhænge af en hierarkisk "styring" af den mentale holdning.

Set fra en monadisk synsvinkel kan man se hele billedet. Inde i den guddommelige cirkulation af dette hierarkis ydre/indre intelligens har hvert spændingsfelts "kant" (der abstrakt relateres til Den Ene og konkret relateres til de mange) sin egen teknik, krav og udfordringer. Afhængig af synspunktet, sætter de mennesker, der giver udtryk for mørke og lys, sig ikke op mod hinanden, som de, der symbolsk står side om side med helt forskellige synspunkter. Sjælsbevidsthed hjælper mennesket til med tiden at forstå, at begge synspunkter baner vej for en synteseskabende erkendelse.

 

"Den dynamik, der findes i viljen, som benyttes af Den Nye Verdenstjenergruppe, af verdens disciple og af indviede, vil vende massernes instinktive respons til erfaring og skabe den nye "karakter", som "livet" vil forsøge at manifestere i Den Nye Tidsalder … De tre guddommelige aspekter: Liv, kvalitet og tilsynekomst er nu ved at vise sig i deres endelige form i den nuværende cyklus."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 132

 

Menneskets egnethed afhænger af forståelsen af, at "væren og eksistens ikke er det samme som manifestation. Det er stort set et spørgsmål om, hvad man lægger vægt på."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 335

Artikel-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 4:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 4:6