Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (6 af 7)


Man kan give afkald på idealerne, når de erstattes af en sand sjælskærlighed til menneskeheden − hierarkisk, sund og praktisk.

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (6 af 7)

Mennesket er bevidsthed

 

Som-Om-04-10-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Symbolsk set er mennesket bevidsthed. Abstrakt set er mennesket intelligens. Mennesket har en intelligens, som det kan bruge, og en erkendelse, som det har behov for. Abstraktion er subtil og benytter ikke tænkeevnen til at opfatte symbolsk, men til at forstå syntese i relation til samhørighed. At komme ind i tænkeevnens midterprincip − hjerte og sjæl − var så begivenhedsløst, at kun få registrerede det, for det kræver, at tænkeevnen har to niveauer − den konkrete og den abstrakte. Det lærer mange allerede i grundskolen. Når man registrerer, at den abstrakte tænkeevne er en kendsgerning, bliver man iagttager − et forbindende princip eller en bevidsthed mellem to områder. Den abstrakte tænkeevnes monadiske erkendelse bliver derefter målet.

Man kan ikke skifte direkte fra den konkrete tænkeevnes personlige tænkning til den abstrakte opfattelse uden selv − et kort øjeblik − at blive en hierarkisk iagttager, der erkender og accepterer både den konkrete og den abstrakte tænkeevne. Overgangsbevidstheden som bevidst sjæl er afgørende for at kunne opfatte og relatere de to elementer i den dobbelte tænkeevne, men sjælsbevidstheden er kun nødvendig til et vist punkt. Bag sjælsbevidstheden er en tredobbelt tænkning en forhindring. Da Isaac Newton påstod (privat, naturligvis), at doktrinen om treenigheden var en bedragerisk påstand i det 3. og 4. århundrede[1], set fra den abstrakte og matematiske tænknings synsvinkel, så havde han i virkeligheden fuldkommen ret. Set fra et synteseskabende intelligensperspektiv opfattes den sekventielle bevidsthed som en symbolsk illusion. Newton, ligesom Pythagoras, forstod, at mennesket bedst bevarer kilderne til den ældgamle visdom ved omhyggelige, præcise og abstrakte analyser af læren, og ikke gennem åndelige eller mystiske eksperimenter.

Hvis man tror, at man selv nærmer sig målet for modtagelse af den energi, der kommer "fra oven", så er man forhindret i at identificere sig effektivt med det, som man bestræber sig på at blive – det, som man dybest set er. Ved at fundere over sin egen version af åndelig opfattelse og misforståelse for at få dem væk fra de udtjente symbolske forhindringer, som tænkeevnen ikke længere tvivler på, skaber man en ny sammenhæng i sin forståelse. Ud fra den nye begyndelse, afmystificerer, tydeliggør og korrigerer man enhver personlig, vildledende og ukorrekt mental forestilling, der er prentet ind i hukommelsen som et foto under inkarnationens udviklingsmæssige gentagelse på vejen. I Herkules' tolv arbejder beskriver Alice A. Bailey på inspirerende måde vandbærerens rengøring af Augians stald − en seriøs hovedrengøring af den logiske, symbolske tænkeevne, der kastede lys over alle sekventielt samlede trossætninger, herunder den illusoriske natur af indvielse. Det var en overraskende begivenhed for de, der endnu ikke klart forstår betydningen af forskellen mellem bevidsthed (sjæl) og monade (ånd). Når man er "gruppebevidst, er indvielse en proces og ikke en begivenhed."[2] Rent abstrakt kan man forstå, "at aspiranten er blevet sjælsbevidst og derfor en indviet. Glem aldrig, at sjælen på sit eget plan er en indviet med forskellige grader. Dybest set er indvielse en virkeliggørelse og en erkendelse i hjernebevidstheden af forskellige sfærer og stadier af den guddommelige erkendelse, som derefter kommer til udtryk i livet som et faktum."[3] "Sjælen på sit eget plan" er monadisk intelligens uden begrænsninger af tidsfornemmelse, mens "gruppebevidsthed" eksisterer og forbliver i den sekventielle tids relative virkelighed.

 

Som-Om-04-11-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

 

_________________________________

[1] Biografi/af Isaac Newton, Arts & Entertainment Channel, Texas

[2] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 268

[3] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 270

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 4:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 4:6