Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 8)


En relation til Shamballa betyder, at man skal anvende den kraftigste energi i verden - intelligensen - den abstrakte intelligens.

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 8)

Syntese ER

 

Kilden til denne indstrømning skal vække interesse, for energi fra den Centrale Åndelige Sol (en syntese af Solen og solsystemets planeter) skaber en lignende påvirkning, hvad angår Jordens planetariske Logos. Ligesom en stemmegaffel vibrerer ved hvert slag, på samme måde sker der en symbolsk overførsel af systemets hensigt som en lyd, der præger den højere vilje i det planetariske livsvæsen, på Shamballa og på menneskeheden via det synteseskabende kardinale kors, der "eksisterer i universer, solsystemer, planeter og celler". Den periodiske impuls af den højere hensigt fører til shamballisk forståelse, der altid resulterer i en "synteseskabende forståelse, i relation til Jorden". Som forskellige enkeltpersoner er udfordringen, at menneskeheden som en helhed udgør et nyt aspekt af logoisk bevidsthed og derfor er i stand til at opleve en avanceret erkendelse hinsides de normale tidsgrænser, som en vigtig begivenhed. Syntese ER.

 

Som-Om-02-12-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Fortolkning af kraften i subtilitet

Mellem de mange og Den Ene, og mellem menneskehed og Shamballa, er alt relativt. Når man arbejder kompetent i den abstrakte tænkeevnes relative formløse natur, så opfattes den som en indforstået afgrænset forbindelse eller et "chat room" til en tidløs indsats og begynder at nyfortolke alt, hvad mennesket ved, med et mere synteseskabende helhedssyn af indholdet. Man indtager sin plads og stabiliserer og fokuserer forbindelsen til abstraktionen, hvor tid, rum og sandhed er relative og ikke absolutte størrelser. Intet ændrer sig i det daglige liv. Det er alene perspektivet, der ændres. Man justerer løbende sit synspunkt, efterhånden som intelligensen omformes under processen med at acceptere perspektivet. Efterhånden som det lykkes at afmystificere forståelsen, vil man i højere grad tjene (underbevidst) på grund af det, man dybest set er. Man befinder sig i en situation, hvor man ikke alene kan afsløre selve oplevelsen, men også værdien af oplevelsen, det solare perspektiv, og opfattelsen af værdien af at leve livet på planeten Jorden. Bag alle former, alle idéer og idealer − negative eller positive, stimulerende eller begrænsende, opadgående eller nedadgående, under eller over det menneskelige − ligger viljesgennemstrømmet liv − væren i alle dens klædninger. Når man benytter den shamballiske identifikationsteknik til enhed, så inkluderer man sig selv ved at fortrænge den konkrete tænkeevne, specielt hvad angår det såkaldte åndelige ståsted. Man forestiller sig, at man "befinder sig oven over" sin egen menneskelighed − ikke adskilt fra den, men i den, og at man ser verdensbegivenhederne udfolde sig. Det vigtige ved denne erfaringsmæssige iagttagelse kaldes shamballisk erkendelse.

Studér, korrigér og prøv igen

Mange kender Zen-teksten om ikke fejlagtigt at tro, at pegefingeren er Månen. Tænk over den endnu engang. Den åndelige indstilling eller det åndelige standpunkt skal ikke afvige fra det, den tibetanske mester Djwhal Khul forklarer, sådan at man i stedet identificerer sig med det sted, hvor han befinder sig, når han forklarer emnerne i Alice A. Baileys bøger. Hvis man ikke kan forstå livet, sådan som han ser det, så er "ståstedet" ikke det samme som hans, og derfor kan man ikke "se" det, som han ser. Studér, korrigér og forsøg igen. Det er ikke så vanskeligt, når det er blevet en vane. Hans perspektiv er den tidløse betydning af helheden. Man skal se det "gennem hans øjne", indtil man selv kan se. Hvis man selv kan se klart, skal man huske, at når man arbejder med den guddommelige vilje, så viser man respekt for åndsvidenskaben ved at praktisere stor nøjagtighed.

Selvom man altid arbejder som én, giver det ingen forandring, ingen forløsning og ingen tilpasning − kun evig tjeneste i ren væren. Selvom man kun har en begrænset tid med muligheder, kan man ikke undgå at VÆRE.

 

 

_________________________________

Link til 1. artikel i serien: SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 2. artikel i serien: SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 3. artikel i serien: SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 4. artikel i serien: SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 5. artikel i serien: SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 6. artikel i serien: SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

_________________________________

Oversat fra The Beacon med tilladelse fra Lucis Trust
Udgiver: Lucis Press: www.lucistrust.org
Direkte link til The Beacon magazine:
http://www.lucistrust.org/en/books/the_beacon_magazine

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 2:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 2:6