Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (7 af 8)


En relation til Shamballa betyder, at man skal anvende den kraftigste energi i verden - intelligensen - den abstrakte intelligens.

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (7 af 8)

Enhed i væren

 

Som-Om-02-09-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

"Når dette stadie af centralisering er nået, kan gruppen begynde at åbenbare det skjulte mysterium. Alt, hvad man kan fortælle om dette mysterium er, at det vedrører hensigten med og årsagen til, at Planetlogos inkarnerede og blev det besjælende liv på planeten Jorden. Årsagen er det behov, som Planetlogos i sin egen natur har efter at nå et punkt på evolutionens kosmiske stige, og det vil resultere i, at han − af den grund − bliver et besjælende liv på en hellig planet. Glem ikke, at Jorden endnu ikke er en hellig planet, selvom den er tæt på den store transformation. Sanat Kumara er nu ved at lære den kosmiske hemmelighed om den transformerende proces, og når den, der overskygger ham i denne inkarnation, har gennemgået de nødvendige forandringer i transformations- og transmutationsprocessen, vil en stor transfiguration finde sted, og Planetlogos vil indtage sin plads blandt de, der er berettiget til at arbejde gennem en hellig planet. Det er denne proces, der sætter evolutionsprocessen i gang. Evolution er en virkning af det skjulte arbejde, der udføres på kosmiske niveauer. Først når evolutionen har gået sin gang gennem alle de mange former, cyklusser, kæder, sfærer, runder, racer og verdensperioder, vil menneskeheden kunne forstå noget om de skjulte mysteriers sande natur. I Shamballas rådskammer anes den svagt. Buddha og Kristus giver udtryk for de kvaliteter, som − når de er mere almindeligt udbredt − vil antyde dets natur. De opbygger i fællesskab den udrustning på planeten, der vil gøre åbenbaringen af mysteriet uundgåelig." [1]

 

 

Som-Om-02-10-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Relativt få mennesker oplever efter eget ønske "at blive levendegjort" med monadisk/synteseskabende forståelse, mens de er i inkarnation, men det er faktisk en mulighed. Den store forskel er evnen til nøjagtig ekstrapolation[2] fra differentierende bevidsthed til holistisk forståelse og til bevidst at kunne forstå en opdateret fortolkning af "sted" i et almindeligt system. Det gøres målbevidst ved at udvikle den konkrete tænkeevne.

 

"Når man forstår den bagved liggende hensigt med alle verdens begivenheder, og når udødelighed bliver en kendt og accepteret kendsgerning ... når det indses, at væksten af god vilje i verden er uundgåelig, og når alt, som sker, ses i relation til en evig fremtid, så får det konsekvenser for menneskets tænkning og bliver af allerstørste betydning for menneskeheden"[3]

 

 

Som-Om-02-11-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

At tjene sådan som sjælen tjener

Mennesket er blevet bedt om at "tjene, sådan som sjælen tjener". Alligevel ignorerer mange af ren og skær magelighed, at sjælen (selvom dens underbevidste natur er tjenestearbejde) ikke tjener menneskeheden og ikke tjener Hierarkiet. Sjælen (hierarkisk sensitiv opmærksomhed) rettes udad fra det indre symbolske Shamballa-rådskammer og stræber efter at fortolke den øjeblikkelige guddommelige vilje. "Dette rådskammer er ikke en lokalitet eller et sted, men en bevidsthedstilstand i det altomsluttende liv."[4]. Shamballa er et tilgængeligt fokuspunkt i det planetariske livs sind, og når den tibetanske mester Djwhal Khul nævner, "at monaden forholder sig afventende på sit høje sted i Shamballa", så bliver man mindet om, at "Shamballas rådskammer er et mål for Hierarkiets medlemmer, men ikke et permanent sted".[5] Visualisér, at planeten Jorden modtager og sætter magnetiske solenergier i cirkulation, sådan som den gør det omkring de kolde polområder. Resultatet er nordenvinden. Symbolsk er Shamballa "− den største receptive formidler på planeten af solar energiindstrømning, og det vigtigste punkt, der formidler planetarisk energi".

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 271-272

[2] Ekstrapolation vil sige at danne ukendte størrelser ud fra kendte sammenhænge. Ekstrapolation anvendes ofte i matematik og statistik til at skabe et større datasæt end det forhåndenværende.

[3] Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 638

[4] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 268

[5] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 335

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 2:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 2:6