Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-Ove-von-Spaeth

PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER (8 af 8)


Der er traditioner med ensartede forestillinger om bestemte stjernebilleder. Arv fra tidligere civilisationer?

PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER (8 af 8)

Traditioner om den tabte verden

 

Mange andre ældre kulturer rundt om i verden, i Indien, Sumer, Egypten, Kina og Amerika, relaterede sig selv til himlen og stjerneverdenen. Eksempelvis hos de gamle egyptere betød stjernen Sirius så utroligt meget, at den var identificeret med deres største gudinde, Isis.

En genklang heraf dokumenteres senere af den romerske forfatter Apuleius (124-180 e.Kr.), der omtaler egypternes (og hans egen opfattelse som tilhænger af) ideer om Isis som: ”... stjernernes moder, tidernes herskerinde og verdens dronning ...”, og gengiver opfattelsen af gudindens allestedsnærvær og universelle omsorg.

Alle de nævnte kulturer havde traditioner om store oversvømmelser på verdensplan, dog − set fra nutiden – ofte med ingen eller sjældent gen­kendelige detaljer. Det besværliggør udforskning. Og angående ideerne om et Atlantis ses hævdet, at ved kontinentets forsvinden i Atlanterhavet flygtede de overlevende ud til begge sider − til Europa i øst og Amerika i vest.

I dag findes der mange forskelligartede omtaler og indicier af vekslende kvalitet − det er ikke formålet her at opregne alt, hvad der findes eller er til fordel for bestemte opfattelser. Dog kan der sig ind imellem fremdrages relationer og facts, der giver stof til eftertanke.

Som nævnt, kendtes der over store dele af verden fortidsberetninger knyttet til Plejadernes stjernegruppe, angående ”de syv Plejadesøstre, hvoraf den ene forsvandt”. Det vil naturligt være af direkte relevans at sætte mange af de nye fremdragne træk i relation til overleveringer i oldtidens Europa (og Egypten), bl.a. dette, at Plejaden Elektra, der også har navnet Atlantis, forsvandt − ligesom kontinentet Atlantis og dets kultur forsvandt.

 

Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-08-Ove-von-Spaeth

En af Hopi-indianernes magiske inskriptioner med varsler,
på Prophecy Rocki Arizona, bl.a. om “den blå stjerne Kachina (Sirius)”
og dens ”signaler”.

 

 

Plejaderne og Sirius hos indianerne

Lad os også se på den amerikanske side. Her findes der fortsat folkestam­mer med en i realiteten ikke-teknologisk kultur − ligesom hos de højt begavede neolitiske folk i Europa med deres forbløffende stjernekundskab for 10-30.000 år siden.

Hopifolket, der er et af Nordamerikas ældste indianersamfund, er i senere tider samlet især i Arizona − de er med respekt omtalt som ”indianerfolke­nes hukommelse”. Dele af deres viden og profetier er fastholdt i tegn indhugget i klipperne, bl.a. den berømte Prophesy Rock, som folket be­skytter. Europæere har kendt dens eksistens i nogle hundrede år. Som i Bibelen begynder hopiernes skabelsesberetning, ”... Den første verden var Tokpela (endeløst rum) ...”.

Ifølge hopiernes tradition er Jorden blevet rykket eller vippet flere gange allerede − og senest ved ”den store oversvømmelse” for 11-12.000 år siden. Tidspunktet svarer til det antal år, som Platon for 2.400 år siden angav (9.000 år) for kontinentet Atlantis’ oversvømmelse og forsvinden. Det var det nævnte tidspunkt, hvor så at sige ”viseren på det store stjerneur”, Verdens-aksen, havde sin position sammenfaldende med retningen for Jordens akse.

Selv om så mange ældre fortidsberetninger over hele Jorden omtaler forskellige, meget omvæltende naturkatastrofer og oversvømmelser, så kan dét næppe klassificeres som rene ”tilfældigheder” i de tilfælde, hvor de angivne hændelsestidspunkter er præcis de samme.

Hopierne hævder, der har været tre tidligere ”verdens-epoker” før nuvæ­rende fjerde. I en gammel hopi-profeti erklæres det, at ”... når den blå stjerne Kachina vil fremtræde på himlen, vil den femte verden realiseres ...”. Saquasohuh (’blå stjerne’) Kachina er hopiernes navn for stjernen Sirius, og de siger, at den til den tid ”... vil danse på den store plads ...”.

Verdens-aksen − dannet af de tre kraftigst lysende stjerner, Canopus, Sirius og Lyra placeret på en ret linje tværs over himlen − er kendt hos mange folkeslag. Når Sirius, den kraftigste af dem alle, her omtales at ”fremtræde på den store plads (himmelfladen) med nye trin”, er det som et billede af, at Verdens-aksens position flyttes − og markerer nye tider.

Hos Nordamerikas forskellige indianerfolk er udbredt, at Sirius ses som ulv − jf. Sirius i Egypten forbindes med sjakalen Anubis og i Europa-Orienten med Store Hund Canis Major.

Længere sydpå − i Mellemamerika − blev det gamle mayafolks nuværende efterkommere, lacandon-indianerne i Chiapas, (gen)opdaget i 1900-tallet. I deres indtil da isolerede samfund fandt man nogle træk med overra­skende lighed med traditioner hos baskere i Europa og berbere i Afrika tæt ved Atlanterhavskysten, havets anden grænse i øst.

I mayaernes hellige bog ’Popul Vuh’ ses beskrivelser om rejsende fra kosmos, brugen af kompas, viden om at Jorden er rund, og kendskab til ’universets hemmeligheder’. Mayaernes særlige hieroglyftekster omtaler, at deres forfædre fra et land ude på havet i øst engang var ankommet dér og skabte et avanceret kultursamfund. Det betones, at de kom fra − Pleja­derne.

 

 

_________________________________

Ove von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses" kan frit downloades fra VisdomsNettet:

Link til e-bog: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER

Link til e-bog: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN

Link til e-bog: DEN FORSVUNDE TRONARVING

Link til e-bog: DEN HEMMELIGE RELIGION

Link til e-bog: PROFETEN SOM UKENDT GENI

_________________________________

Ove von Spaeth
Uafhængig forsker.
Enkelte dele i teksten er fra bind 2 og 4 i forfatterens bogserie
Attentatet på Moses.
Yderligere information: www.moses-egypt.net

_________________________________

Artikel-Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER


Artikel-Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-Ove-von-Spaeth
Læsefil med vendbare sider: PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER