Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-Ove-von-Spaeth

PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER (4 af 8)


Der er traditioner med ensartede forestillinger om bestemte stjernebilleder. Arv fra tidligere civilisationer?

PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER (4 af 8)

Fokus på Plejaderne i kalenderen

 

Organiseret landbrugskultur var kalender-samordnet i datiden ud fra løbende astronomiske informationer. Inden for arkæologi og historie måtte man, omkring 2004, på grund af overraskende fund − bl.a. en fint svunget 11.000 år gammel stentrappe i et tårnfundament nær det Røde Hav − skrive en del af tidlig Mellemøstens historie om.

Man havde hidtil ikke villet datere lignende ting så langt tilbage alene af den grund, at man indtil da mente, således fejlagtigt, at folkene på dette tidlige tidspunkt næppe var gået i gang med at dyrke jorden. Det vides nu, at mere systematisk landbrugskultur kan føres ekstremt langt tilbage.

I en langt senere oldgræsk såkaldt bondekalender, der tilskrives Hesiod i 600-tallet f.Kr. (kendt både som en digter og en bonde, der aldrig havde været uden for sit hjemsted), findes der mange bestemte stjerneangivelser. I den fortegnelse ses ikke mindst Plejadernes vigtighed i forbindelse med landbruget.

Denne Hesiod-tekst lader landbrugsaktiviteter følge stjernerne i de forskellige årstider: ”... Når Plejaderne rejser sig på himlen (dvs. opgang sammen med Solen − kaldet heliakalsk opgang − ca. 10. maj efter vor nuværende kalender) er det tid at bruge høstsegl, men at pløje, når Pleja­derne er i nedgangsposition (morgenopgang ca. 12. november). I 40 dage bliver Plejaderne væk fra himlen (linje 382). ... Når Plejader, Hyader og Orion helt begynder i nedgangspositionerne (3., 7. og 15. november), skal pløjning huskes (linje 615). ... Når Plejaderne løber væk fra Orion og dukker ind i mørket (ved morgenopgangen 12. november), kan der ventes storm ...” (linje 619).

Oldtidens mennesker havde en fantastisk samlivcyklus med stjernerne. Landbrug og søfart anvendte stjernerne på hver sin måde, henholdsvis til forvarsel af tiderne for såning og høst − og til navigation og daglig tids­kontrol til søs. Dog afspejledes denne forskel ikke så direkte i de søfarende grækeres stjernemytologi, hvori mange ældre træk er fra landbrugskultur­lande som Babylon, men især Egypten.

Den nævnte bondekalenders regler om Plejaderne var naturligvis gæl­dende hele tiden − og dermed også længe før grækerne. I dag ved vi, som nævnt, at landbrugskultur kendtes langt, langt tidligere end hidtil antaget.

 

 Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-05-Ove-von-Spaeth

En enorm cirkelflade findes udbredt midt i de flade hvedemarker
nær Goseck i Tyskland. Anlægget præsenterer resterne
af verdens hidtil ældste stjerneobservatorium − en alder af 7.000 år.

Artikel-Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER


Artikel-Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-Ove-von-Spaeth
Læsefil med vendbare sider: PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER