Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (15 af 18)


Mennesket lever i dobbelthed – ydre sanseimpulser bliver til bevidsthedserkendelser, som bliver handlingsimpulser, der påvirker den ydre verden.

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (15 af 18)

Oplevelsen af virkelighedens verden

 

Fra-uvirkeligt-til-virkeligt-26

 

Hvis det er sandt, at menneskets verdensbillede er et billede, som virkeligheden udenfor skaber i bevidstheden, er det helt klart menneskets første opgave at betræde den vej, der fører til den virkelige verden − ikke blot i tanken men også i praksis. Mange filosofier strander på det skær. Filosofferne er tilsyneladende tilfredse med at præsentere deres doktrin, og de mener ikke, at det er nødvendigt, at doktrinen omsættes til virkelighed og praktisk erfaring. Ofte er den slags filosofiske doktriner bare en intellektuel struktur, som er ukendt i livet, og derfor ikke et resultat af oplevelse i bevidstheden. Men en oplevelse i bevidstheden bør ikke alene være grundlaget for enhver filosofisk påstand, men det er også en test på enhver doktrin.

Fig. 6 viser hvordan menneskets verdensbillede projiceres i bevidstheden, og her kan man se, hvilken vej man skal gå. Mennesket skal fjerne sig fra de fristende selvskabte billeder for at søge mod det center, der skaber verdensbilledet – dvs. bevidsthedens dyb. I begyndelsen vil det være vanskeligt at forlade det vante verdensbillede, for man skal opgive det sædvanlige syn på tid og rum og de uendelige variationer af sansninger. Man skal give afkald på syn, hørelse, følelse, smag og lugt og på alt, hvad der kaldes fænomener, manifestationer, billeder – dvs. hele den ydre verden. Men det er ikke engang nok. Menneskets verdensbillede er trefoldigt. Det består af det, man kalder den fysisk-æteriske verden, følelsernes astrale verden og tankernes mentale verden. De fleste har endnu ikke udviklet den nødvendige selvbevidsthed i følelsernes og tankernes verden, men ligesom den fysiske verden er de heller ikke en ydre virkelighed, selv om mange påstår det. Ved hjælp af et enkelt eksperiment i tankeoverføring kan man afsløre et tankebilledes relative objektivitet. Det kan man i overførslen af en begejstret eller ophidset følelse fra et menneske til et andet – noget man ofte oplever, når mange mennesker er sammen – for her oplever man, at en følelse ikke er en svag, indre, ubestemmelig ting, som de fleste tror, men at den er objektiv virkelighed.

Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Download-fil: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT - J. J. van der Leeuw


Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Læsefil med vendbare sider: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT