Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (16 af 18)


Mennesket lever i dobbelthed – ydre sanseimpulser bliver til bevidsthedserkendelser, som bliver handlingsimpulser, der påvirker den ydre verden.

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (16 af 18)

Disciplinering og mod

 

Fra-uvirkeligt-til-virkeligt-27

 

Derfor skal man ikke alene give afkald på den fysiske verden med dens sansninger, men også på den overfyldte følelses- og tankeverden. Mennesket skal holde op med at lade følelser og tanker påvirke bevidstheden. Det er meget vanskeligt at sige farvel til det fysiske verdensbillede, men tilbagetrækningen fra følelsernes og tankernes verden er endnu vanskeligere, og det kræver disciplinerede, rytmiske og gentagne forsøg, som der nogle gange skal arbejdes med i mange år, før de lykkes.

Derfor skal man udføre et arbejde, som meget få udfører i menneskets fortravlede civilisation – for man skal være alene, og man skal være stille. Man skal lære at afspænde kroppen og give slip på alle sanseindtryk udefra. Man skal standse sine følelser og tanker og synke dybt ned i bevidsthedens dyb, som en dykker, der dykker dybt ned i det mørke hav.

Når man på den måde synker tilbage i bevidsthedens dyb, kommer man til sidst ind i en tilstand, hvor intet tilsyneladende eksisterer. Man mister selv navn, form og alle egenskaber. Man kommer ind i et stort tomrum − en tilstand, hvor man er omsluttet af en tom væg, der blokerer for videre bevægelse. Det er det øjeblik, hvor man skal bryde tidsaldrenes vane og − ligesom fangen i hulen − have mod til at vende ansigtet den anden vej og søge mod hulens åbning for at finde virkeligheden og friheden.

Man skal bevæge sig ind i en ukendt dimension. Fangen i hulen anede ikke, at der overhovedet eksisterede en verden bag ham, og man kan let forestille sig, at han i sin stræben efter frihed, helt mister interessen for at iagttage skyggespillet på hulens bagvæg. Intet at det, der tidligere havde betydning for ham, har nu interesse, og derfor befinder han sig også i et stort tomrum.

Det første skridt mod virkeligheden består i, at man opgiver sit vanemæssige verdensbillede og vender sig indad, indtil man når bevidsthedscentret. Næste skridt består i at trænge igennem centret og finde den virkelighed, der påvirker centret, og som skaber verdensbilledet i bevidstheden. Oplevelsen af at passere igennem bevidsthedscentret og ”komme ud på den anden side”, er ligesom at ”vende vrangen ud”. I menneskets almindelige bevidsthed vender det sig udad mod verdensbilledet, som det projicerer ud omkring sig. Når mennesket går gennem sin bevidsthed, vendes hele processen på hovedet, og det oplever en omstilling, hvor det, der var udenfor, nu bliver inden i. Hvis det lykkes at komme gennem bevidsthedscentret og ud på den anden side, er det, man oplever, i realiteten en helt ny verden inden i og ikke uden for. Man befinder sig tilsyneladende på overfladen af en kugle og har alting inden i, og alligevel er man til stede i hvert eneste punkt samtidig.

Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Download-fil: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT - J. J. van der Leeuw


Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Læsefil med vendbare sider: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT