Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (14 af 18)


Mennesket lever i dobbelthed – ydre sanseimpulser bliver til bevidsthedserkendelser, som bliver handlingsimpulser, der påvirker den ydre verden.

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (14 af 18)

Den store illusion

 

Fra-uvirkeligt-til-virkeligt-25

 

Den ENE verden, er verden, som den virkelig er, og i den er tingene, som de virkelig er. Den ENE verden er liv eller sandhed, eller hvad man nu vil kalde den definitive virkelighed. Den ENE verden er det Absolutte, for i den findes dér alt, hvad der er, var, eller vil blive. I den ENE verden er der en vekselvirkning mellem forskellige skabninger og genstande, og som resultat af vekselvirkningen bliver hver skabning i sin bevidsthed opmærksom på et verdensbillede − virkelighedens skygge. Men pga. at skyggespillet er det det eneste, mennesket normalt oplever som den virkelige verden, og derfor identificerer det oplevelsen med virkelighedens verden og betragter oplevelsen som en virkelighed, der er uafhængig af bevidstheden og uden for mennesket. Det er den store illusion. Derfor er verdensbilledet den måde, mennesket oplever virkeligheden på. De materielle genstandes mange egenskaber, deres afstand og størrelse i rummet og deres forandring i tid hører alt sammen til menneskets opfattelse − dets billede. Træet i den virkelige verden er ikke 15 m højt. Bladene er ikke grønne og glatte. Stammen er ikke knudret eller hård, og den vejer ikke et bestemt antal kilo. Det er egenskaber, som er menneskets opfattelse af træet i sig selv og elementer i menneskets verdensbillede.

Selve træet, som det findes i den virkelige verden, kan afbildes som et matematisk punkt. Men hver gang det påvirker mennesket i dets verdensbillede, rummer det noget, der aktiverer en række egenskaber som lyd, følelse, vægt og bestemte mål i rummet kombineret med en eller anden forandring eller vækst i tid. Det er den specielle konstitution, som får mennesket til at skabe netop den form for billede. Det samme træ skaber sandsynligvis et andet billede i andre skabninger, hvis eksistens mennesket måske ikke engang kender.

På grund af den grundlæggende illusion, der betragter menneskets verdensbillede som en selvstændig virkelighed, ser mennesket på sit selvskabte billede af træet, som om det er selve træet. Mennesket går ud fra, at rum, tid og et udvalg af sanseegenskaber er uafhængige virkeligheder uden for mennesket, og det forestiller sig, at begivenheder udspiller sig inden for disse rammer. Når mennesket på den måde har objektiviseret og har udskilt det fra sin bevidsthed, er det pludselig dybt begravet i problemer, som intet geni er i stand til at løse, for alle problemerne er lige fra begyndelsen forvansket af illusion.

Det er årsagen til, at filosofi bør være en klar forståelse og endda en oplevelse af forholdet mellem menneskets verdensbillede og virkelighedens verden. Hvis ikke det er helt klart for mennesket fra begyndelsen, og hvis det ikke bliver en integreret del af bevidstheden, vil man blive ledt på afveje ved hvert efterfølgende skridt. Filosofi skal være mere end bare en intellektuel forståelse. Hver sandhed, mennesket tilkæmper sig, skal blive en erkendelse i bevidstheden. Kun på den måde kan filosofi blive levende og få virkelig betydning i menneskets liv.

Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Download-fil: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT - J. J. van der Leeuw


Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Læsefil med vendbare sider: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT