Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (9 af 18)


Mennesket lever i dobbelthed – ydre sanseimpulser bliver til bevidsthedserkendelser, som bliver handlingsimpulser, der påvirker den ydre verden.

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT (9 af 18)

Menneskets verden

og verdenen

 

Fra-uvirkeligt-til-virkeligt-17

 

Alle sandheder åbner mulighed for misforståelser. Det er sandt, at den verden mennesket ”ser omkring sig” er et bevidsthedsbillede, som det derefter behandler, som om det var en objektiv virkelighed, der eksisterer uafhængig af bevidstheden. Men nogle mennesker, som fik et glimt af denne sandhed, konkluderede, at det ikke er andet end deres egen bevidsthed, der er virkelig, og at verdensbilledet i deres bevidsthed på en eller anden måde er skabt af dem selv. Dvs. at de mener, at de lever i en verden, som de selv har skabt.

Det er en misforståelse, der kaldes solipsisme,[1] og den er naturligvis absurd. Hvis det var sandt, at den omgivende verden er menneskets egen spontane skabelse, ville mennesket også være i stand til bevidst at variere skabelsen, og hvis det f.eks. ikke synes om et træ, en sten eller et medmenneske, ville det være i stand til at eliminere dem med en viljeshandling, ganske enkelt ved at holde op med at skabe dem.

Solipsisterne har naturligvis ret, når de siger, at det, de fleste mennesker opfatter som objektiv virkelighed i omgivelserne, i virkeligheden er deres eget selvskabte verdensbillede, men de glemmer en anden og større sandhed – at verdensbilledet skabes af en ukendt virkelighed, den virkelige verden, der består af tingene i sig selv. Det er sandt at menneskets overbevisning om eksistensen af en objektiv verden, udelukkende er et verdensbillede, der skabes i dets egen bevidsthed, men det er lige så sandt, at verdensbilledes karakter bestemmes af karakteren af tingene i sig selv. Det er menneskets opfattelse af tingene − delvis og ufuldkommen − men de indeholder intet, som ikke i princippet eller essensen er bestemt af tingen i sig selv. Alle fænomener i et menneskes verdensbillede er intimt og konstant forbundet med en meget virkelig ting eller begivenhed i virkelighedens verden, og det faktum, at mennesket et øjeblik kan holde op med at skabe et verdensbillede i sin bevidsthed, påvirker overhovedet ikke forholdene i virkelighedens verden.

 

 

_________________________________

[1] Solipsisme er konsekvensen af en ekstrem erkendelsesteoretisk idealisme, der bestrider virkeligheden, bl.a. også andre mennesker, enhver eksistens undtagen som jeg’ets bevidsthedsindhold.

_________________________________

Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Download-fil: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT - J. J. van der Leeuw


Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
Læsefil med vendbare sider: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT