Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAHACHOHAN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mahachohan

MAHACHOHAN (9 af 14)


Mahachohan er evolutionens herre. Alt hvad der kaldes vækst, forandring eller evolution er udtryk for det guddommelige sind, og det er Mahachohan der repræsenterer denne verden for menneskeheden.

MAHACHOHAN (9 af 14)

4. stråle

– skønhedens og harmoniens stråle

 

Mahachohan-09-van-der-LeeuwNæste stråle under Mahachohans domæne er 4. stråle. Det er kunstens, skønhedens og harmoniens stråle. 4. stråle befinder sig mellem de indre og de ydre verdener i menneskets bevidsthed. Den illusionsverden – dvs. det verdensbillede mennesket skaber i sin bevidsthed – er trefoldigt. De tre verdener kalder åndsvidenskaben for det fysiske plan, astralplanet og det lavere mentalplan. Når mennesket trækker sin bevidsthed tilbage fra de tre planer og træder ind i virkelighedens verden, er det 4. stråles påvirkning, der repræsenterer den største forandring. 4. stråle er broen mellem den ydre verden og den indre verden. I åndsvidenskaben kaldes broen nogle gange for antahkaranaen (regnbuebroen). Den gør det muligt for mennesket at bevæge sig indad mod åndens verden eller udad mod illusionens verden. Derfor er 4. stråle reelt ikke forbundet med et bestemt bevidsthedsplan eller en bestemt verden, for den repræsenterer mødet mellem den indre og den ydre verden. 4. stråle er det brændpunkt, der projicere den indre virkelighed ud i menneskets verdensbillede.

Arbejdet på 4. stråle er administration af den skabende aktivitet – 3. Logos’ kraft – fra de indre verdener ud i de ydre. Og her spiller kunsten en vigtig rolle. Kunsten drejer sig ikke alene om at manifestere inspiration i ydre former, for det samme gør filosoffen og sociale reformatorer, som først erkender visionen i bevidstheden og derefter giver den udtryk i deres arbejde. Kunstens storhed består i manifestation af visionen ved at kombinere lyd, farve eller former afhængig af den kunstart, der benyttes. Formen eller manifestationen bliver dermed en levende organisme, som giver den indre virkelighed mulighed for at udtrykke sig i det ydre.

Et ægte kunstværk er en levende organisme, der er besjælet af virkeligheden. Ægte kunst er en kanal, som gør det muligt for det indre liv at manifestere sig. Og ægte kunst gør det muligt for mennesket at nærme sig den indre verden – virkelighedens verden. Kunstneren lever både i inspirationens indre verden, hvor visionen opleves, og i den ydre verden, hvor visionen omsættes til den form, der kaldes kunst. Kunstnerens liv er derfor en balance mellem de indre og de ydre verdener. I det kunstneriske temperament møder man ofte yderligheder. På den ene side ser man begejstring og entusiasme, og på den anden side total identifikation med den ydre materialistiske verden. Det er kun ægte kunstnere, der har harmoni og balance mellem den indre og den ydre verden, og 4. stråles ideal er netop harmoni og balance.

Administrationen af 4. stråles energi udføres af en Chohan med 6. indvielse. I åndsvidenskaben kaldes han Serapis (billedet øverst tv.). Det er mesteren Serapis, der styrer 4. stråles skabende kræfter, der kanaliseres fra de indre verdener ud i de ydre, og kunstnerens skabende arbejde er bl.a. resultatet af påvirkningen.

Artikel-Mahachohan
Download-fil: MAHACHOHAN - J.J. van der Leeuw


Artikel-Mahachohan
Læsefil med vendbare sider: MAHACHOHAN