Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAHACHOHAN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mahachohan

MAHACHOHAN (10 af 14)


Mahachohan er evolutionens herre. Alt hvad der kaldes vækst, forandring eller evolution er udtryk for det guddommelige sind, og det er Mahachohan der repræsenterer denne verden for menneskeheden.

MAHACHOHAN (10 af 14)

5. stråle

– videnskabens stråle

 

Mahachohan-10-van-der-Leeuw1., 2. og 3. stråle er såkaldte primære stråler, fordi de er udtryk for de tre grundlæggende og abstrakte aspekter. 4., 5., 6. og 7. stråle er såkaldte sekundære stråler, for de er et mere konkret udtryk for de primære stråler – og det er som sagt 4. stråle, der skaber forbindelse mellem energiens indre abstrakte niveau og dens ydre konkrete udtryk. 5., 6. og 7. stråle styres via 3. stråle, og derfor er de alle forbundet med styring og kontrol af den skabende energi i de tre ydre verdener – det lavere mentalplan, astralplanet og det fysiske plan.

Styringen og kontrollen med den skabende kraft på det lavere mentalplan hører under 5. stråle, og energikvaliteten kommer til udtryk i menneskets verden som konkret videnskabelig tænkning. Det er ikke alene videnskabens opgave at afsløre de naturlove, der styrer Jorden, for den videnskabelige viden skal desuden omsættes til kontrol af naturens kræfter. I modsætning til filosofi, som via det højere tankesind bevæger sig fra kontemplation af Den Ene til manifestation i de mange, når videnskaben sine konklusioner ved at iagttage naturens mange fænomener, samle dem og klassificere dem, så de bliver forståelige. Processen er karakteristisk for det konkrete intellekt – det lavere tankesind.

Der er en nær forbindelse mellem intellektet og det højere tankesind, for intellektet er så at sige en afspejling eller manifestation i illusionens verden af det højere tankesind. Og det lavere tankesinds metode er præcis den modsatte af det højere tankersinds. Men når intellektet stimuleres af et glimt af intuition fra det højere tankesind, kan det oplyse det lavere tankesind og afsløre løsningen på et problem eller give en vision eller en teori, og inspirationen kan blive forskerens bidrag til videnskaben.

Forskerens metode består i en nøjagtig iagttagelse af mange tilsyneladende adskilte faktorer og en systematisk gentagelse af mange videnskabelige forsøg. Det er en opgave, der ofte tager flere år, og resultaterne udgør det materiale, som teorien kan baseres på. Dvs. at den indre viden er i overensstemmelse med de ydre kendsgerninger. 5. stråles positive kendetegn er nøjagtighed. Videnskaben kan kun skabe sine fremskridt ved hjælp af nøjagtige iagttagelser.

Når man bruger ordet ”videnskab”, er det vigtigt at huske, at der ikke alene er tale om iagttagelser af den fysiske verden, men om en helhedsvidenskab, der også udforsker astralplanet og det lavere mentalplan. Det har ingen betydning, at de sanser, der bruges til iagttagelse af de metafysiske verdener endnu ikke er udviklet hos gennemsnitsmennesket. Den videnskabelige metode er den samme – dvs. nøjagtig iagttagelse, indsamling og kategorisering af oplysninger, som er grundlaget for det materiale, som tankesindet kan bygge sin struktur af.

Den Chohan, der arbejder på 5. stråle, er mesteren Hilarion (billedet øverst th.). Åndsvidenskaben oplyser, at han i et tidligere liv var den neoplatoniske historiker Iamblichus. Det er Hilarion, der styrer og kontrollerer videnskabens skabende energi, og det gælder både nutidens videnskab og den ældgamle, skjulte videnskab, der kaldes magi.

Artikel-Mahachohan
Download-fil: MAHACHOHAN - J.J. van der Leeuw


Artikel-Mahachohan
Læsefil med vendbare sider: MAHACHOHAN