Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAHACHOHAN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mahachohan

MAHACHOHAN (7 af 14)


Mahachohan er evolutionens herre. Alt hvad der kaldes vækst, forandring eller evolution er udtryk for det guddommelige sind, og det er Mahachohan der repræsenterer denne verden for menneskeheden.

MAHACHOHAN (7 af 14)

3. stråles arbejde

 

På mange måder er 3. stråles kvalitet den mest karakteristiske for Mahachohans arbejde som Jordens repræsentant for 3. Logos. Manifestationen af 3. aspekt i mennesket kaldes manas eller det højere tankesind. 3. stråle svarer både til det samme princip i mennesket og til den højere mentale verden – dvs. den skabende tankes verden, hvor mennesket er bevidst om det guddommelige tankesind i sin egen natur. På 3. stråle er det derfor muligt at kontakte det guddommelige tankesind, som er arketypernes verden. 3. stråle er metafysikkens stråle. Det er strålen, som gør det muligt at opleve virkeligheden, som den er. Det åbner muligheden for at man kan komme i kontakt med den evigtgyldige virkelighed, hvor alle skabningers evolution kendes fra begyndelse til slutning.

 

Mahachohan-07-van-der-Leeuw

 

Ved hjælp af 3. stråle kan man lære evolutionens cykliske lov. Manifestationen i de mange større og mindre cyklusser i den store skabelsesrytme svarer til hindufilosofiens yugaer. Eksempelvis er den astrologiske videnskab, som beskriver himmellegemernes cykliske bevægelse, et udtryk for 3. stråle. Den astrologiske videnskab giver en indsigt, som viser, hvordan alt i skabelsen – selv de allermindste dele – deltager i himmellegemernes bevægelse, og dermed indgår de i en helhed i evolutionens store cyklusser. På grundlag af indsigt i den cykliske lov er astrologien i stand til at forudsige fremtiden, men seriøse astrologer vil aldrig bruge indsigten til spådomme, sådan som det desværre ofte sker.

3. stråle er kendetegnende for et dynamisk syn på Universet, hvor man aldrig ser begivenheder som adskilte, men altid som en del af evolutionsprocessen. Alle skabninger, bevægelser, nationer og racer ses i relation til den fortid, der skabte dem, og de betragtes som årsager til den fremtid, de vil skabe, når tiden er inde. Det er et syn på Universet, der gør det muligt at få en langt dybere forståelse af de enkelte iagttagelser, fordi de altid ses i relation til det, der skabte dem, i stedet for som et isoleret fænomen. 3. stråle kendetegnes ved relativitet, og derfor er tolerance og fleksibilitet karakteristisk for 3. stråle.

Det intolerante menneske ser alting fra sit eget synspunkt og afviser alt andet. Det tolerante menneske forstår altings relativitet. Det betragter synspunkter som forskellige og ikke som rigtige eller forkerte. Udgangspunktet for 3. stråle er at se begivenhederne i relation til deres årsager, og resultatet er tolerance. Når man har opfattet bare lidt af, hvordan alt er forbundet i det guddommelige tankesind, er det vanskeligt at fortsætte med at være intolerant. Hvis man forstår tilværelsens relativitet, og hvis man desuden har en idealistisk åndeligt holdning, kan man alligevel acceptere, at det materialistiske livssyn har samme berettigelse for nogle mennesker, og at materialisme repræsenterer et udviklingstrin på nøjagtig samme måde som åndelig idealisme. Selvom man som esoteriker naturligvis modarbejder det materialistiske synspunkt, har man alligevel fuld forståelse for, hvorfor nogle har det.

Det tolerante menneske er et fleksibelt menneske. Man kan først forstå de rigtige proportioner i livet og møde andre mennesker, der hvor de befinder sig, når man har udviklet tolerance. Det er det, der kaldes fleksibilitet. Når et fleksibelt menneske møder et menneske, som det ønsker at forklare noget, vil det først forsøge at forstå det andet menneskes livssyn og sindsstemning, og derefter vil det forsøge at tilpasse forklaringen efter omhyggelig vurdering. Når man vil forklare åndelig idealisme for et materialistisk menneske, begynder man ikke med at fortælle, at materialisme er udtryk for uvidenhed og åndelig analfabetisme, for det skaber naturligvis straks modstand. I stedet vil man forsøge at beskrive det materialistiske standpunkt på grundlag af naturvidenskabens kvantefysiske teorier, der beskriver stoffet som energi, og dermed begrunde det åndelige livssyn på grundlag af stoffets karakter.

Fleksibilitet, som et udtryk for 3.-stråle, gør det muligt for et menneske øjeblikkeligt at forstå den situation eller stemning, det befinder sig i. I kraft af sin fornemmelse af situationen er det muligt at vælge de rigtige ord og gøre de rigtige ting. De rigtige ord på det rigtige tidspunkt og den rigtige handling på det rigtige sted er en manifestation af egenskaben fleksibilitet, som er karakteristisk for 3. stråle.

Artikel-Mahachohan
Download-fil: MAHACHOHAN - J.J. van der Leeuw


Artikel-Mahachohan
Læsefil med vendbare sider: MAHACHOHAN