Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAHACHOHAN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mahachohan

MAHACHOHAN (5 af 14)


Mahachohan er evolutionens herre. Alt hvad der kaldes vækst, forandring eller evolution er udtryk for det guddommelige sind, og det er Mahachohan der repræsenterer denne verden for menneskeheden.

MAHACHOHAN (5 af 14)

Mahachohans velsignelse

 

Meget få tanker og meget lidt hengivenhed rettes mod Mahachohan. Mange kanaliserer kærlighed til Verdenslæreren. Der er også mange, der forestiller sig Manuen – menneskehedens stamfader. Men de færreste kender de fem strålers herre, Mahachohan, den overordnede leder af skabende energi. Og alligevel mødes selv det mindste forsøg på at forstå en smule af Mahachohans storhed, eller den mest beskedne hengivenhed for hans store arbejde, øjeblikkelig en respons, der langt overstiger den smule, man selv giver. Det er ham, der giver nye idéer og energi til at føre dem ud i livet. Det er ham, der giver skabende kraft til at arbejde, og entusiasme, idealisme og styrke til at forædle den lavere natur, og hvis man kommer i kontakt med hans enorme bevidsthed, modtager man respons i overflod.

Det vil være godt, hvis esoterikere viste mere kærlighed og større respekt for Hierarkiets ophøjede skikkelse – Mahachohan, som repræsenterer Jordens 3. aspekt. Det er hans departement – 3. stråles departement – der bliver toneangivende i fremtiden, og jo bedre mennesket forstår hans betydning og storhed, jo bedre kan man hjælpe ham med den store opgave, når den tid kommer.

 

Mahachohan-05-van-der-Leeuw

 

De tre store skikkelser i Hierarkiet, der udgør den indre verdensstyrelse, repræsenterer den guddommelige treenighed. Deres arbejde udføres via syv departementer, som i åndsvidenskaben omtales som de syv stråler. Kendskabet til de syv stråler er desværre begrænset. Alt i manifestationen er skabt under en af de syv stråler, og alt skabt udvikler alt sig på samme stråle igennem hele evolutionen. Da livet udgik fra den guddommelige enhed, manifesterede det skabte sig i syv forskellige varianter, og i Jordens evolution kommer skabelsen til udtryk som de syv stråler. I menneskets verden svarer de syv stråler til skabelsens syv bevidsthedsplaner.

Det, der i åndsvidenskaben kaldes 1. stråle, svarer til det nirvaniske plan – den guddommelige vilje eller den atmiske bevidsthed i mennesket – og den karakteriseres ofte som kraftens eller magtens stråle. Alt, hvad der er under indflydelse af 1. stråle, har en forbindelse med strålens primære kvalitet, og i menneskeheden er det strålen, der styrer politik, regering og organisation.

Åndsvidenskabens 2. stråle har relation til det buddhiske plan eller den bevidst­hedskvalitet, der kaldes intuition. Det er kærlighedens og visdommens stråle – dvs. buddhi i mennesket. Det er underviserens stråle, og alt det, der vedrører tro og undervisning i livets skole, kommer ind under 2. stråle. 1. stråle – atmas eller viljens stråle – repræsenterer 1. Logos (Faderaspektet), og Manuens departement arbejder på denne stråle. På samme måde repræsenterer 2. stråle 2. Logos (Sønneaspektet), og Verdenslærerens eller Kristi departement arbejder på denne stråle. 3. stråle, som repræsenterer 3. Logos (Helligåndsaspektet), er forbundet med højere tænkning eller højere manas i mennesket. Det er strålen for den aktive, skabende intelligens, og strålen repræsenterer det guddommelige tankesind. 3. stråle hører under Mahachohans departement, og strålekvaliteten er et udtryk for ham, på samme måde som 1. og 2. stråle er udtryk for Manuen og Bodhisattvaen.

Artikel-Mahachohan
Download-fil: MAHACHOHAN - J.J. van der Leeuw


Artikel-Mahachohan
Læsefil med vendbare sider: MAHACHOHAN