Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FANTASTISKE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab

DET FANTASTISKE MENNESKE (12 af 13)


Menneskets videre udvikling fører til ufattelige højder, som er ethvert menneskes fødselsret. Der er ingen grænser for det fantastiske menneskes muligheder!

DET FANTASTISKE MENNESKE (12 af 13)

Planetens hukommelsescenter

 

Når menneskehedens tid på Jorden er afsluttet, går livsbølgen videre til den femte planet i runden, som er den næste planet i kæden, som er på astralplanet. Den samlede tid for at gennemføre hele den nuværende runde vil være 617,1 millioner år.

 

Det-fantastiske-menneske-26-Åndsvidenskab

 

Et aspekt, man skal have med, er, at totalsummen af hele menneskehedens erfaringer indgår i det fælles globale bevidsthedsfelt, som i den esoteriske litteratur kaldes for Akasha − planetens hukommelsescenter, der kan betragtes som den globale harddisk. Den engelske biolog og forsker Rupert Sheldrake[1] har i sin bog A New Science of Life beskrevet forsøg, som har vist, at rotter, som ét sted lærer nye færdigheder, automatisk forbedrer andre rotters evner til at kunne det samme, selvom de befinder sig et helt andet sted på Jorden. Han konkluderer, at der findes et bevidsthedsfelt, som han kalder for det morfogenetiske felt.[2] Ordet ”morf” stammer fra det græske ”morphe”, der betyder ”form” eller ”skikkelse”, og morfogenetisk betyder derfor ”formskabende”. Hvad der gælder for rotter, må gælde for alt levende. Da menneskeheden er evolutionens hidtil højeste mål her på Jorden, er det en logisk følge, at det også gælder den. Naturvidenskabens morfogenetiske felt er identisk med åndsvidenskabens æteriske legeme, der på samme måde defineres som årsagen bag fysiske virkninger.

I åndsvidenskaben siges det, at oplyste åndelige pionerer har åbnet de højere udviklingsveje på menneskehedens vegne gennem menneskehedens morfogenetiske felt. Gennem ”de 12 arbejder” åbnede den mytiske skikkelse Herkules ”døren” til 1. indvielse, og det skete allerede på Atlantis. Sri Krishna åbnede for 5.000 år siden ”døren” til 2. indvielse. Gautama Buddha lagde grunden til den oplyste vej og Kristus − hans åndelige broder − åbnede ”døren” til 3. indvielse. Kristus afsluttede Buddhas arbejde ved at manifestere kærlighedsnaturen og åbnede på den måde mulighed for, at kærlighed-visdom fuldt ud kunne komme til udtryk i dets dobbelte aspekt – hvor Buddha var eksempel på det ene aspekt og Kristus det andet.

Evolutionen stiller løbende større krav til den indviede. På Atlantis svarede den nuværende 4. indvielse til 5. indvielse eller mesterindvielsen. I 5. rodrace er det 5. indvielse, der er mesterindvielsen, og i næste rodrace − den 6. − vil det være 6. indvielse, der kræves for at blive mester.

Således følger tallene også her indvielsesprocessen.

 

 

_________________________________

[1] Rupert Sheldrake, Ph.D., er biolog og tidligere forsker ved The Royal Society og har undervist på Clare College, Cambridge og studeret ved Harvard universitetet.

[2] Begrebet et ”morfogenetisk felt” blev opfundet af biologen Brian Goodwin. Begrebet beskriver et ”biologisk felt”, som former levende organismers udvikling og livsprocesser, men som samtidig ikke er et produkt af organismens gener.

_________________________________

Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Download-fil: DET FANTASTISKE MENNESKE - Hardy Bennis


Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DET FANTASTISKE MENNESKE