Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FANTASTISKE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab

DET FANTASTISKE MENNESKE (8 af 13)


Menneskets videre udvikling fører til ufattelige højder, som er ethvert menneskes fødselsret. Der er ingen grænser for det fantastiske menneskes muligheder!

DET FANTASTISKE MENNESKE (8 af 13)

Naturrigerne

 

Mennesket har udviklet sig gennem mineral-, plante-, dyre- og nu menneskeriget, og denne uendeligt lange proces gennem de undermenneskelige riger er foregået gennem ufattelige tidsrum.

Udviklingen og åbningen af den første spirilla skete i det, der i den esoteriske lære kaldes ”den første runde” for utallige milliarder år siden, da den monadiske bevidsthed var centreret i mineralriget. Her begyndte den helt elementære bevidsthedsudvikling, hvor livet kom til udtryk gennem så begrænsede legemer som sten, der blev udsat for vind og vejr, kulde og varme − eller blev smeltet som glødende lava i vulkaner, måtte ligge i en guldmine i millioner af år – eller antage andre former for mineraler.

 

Det-fantastiske-menneske-11-Åndsvidenskab

 

Denne bevidsthedstilstand gav et basalt kendskab til mineralrigets forskellige vibrationer, og dermed en erindring, som medførte, at mennesket på et senere tidspunkt i evolutionen kunne forholde sig til mineralrigets forskellige stofformer. Et grundlæggende princip i evolutionen er, at det kun er muligt at forholde sig til stof, som man har erfaret ved at være ét med det. Mennesket kan kun forholde sig til f.eks. en sten og være bevidst om den, fordi monaden engang har lært en stens vibrationer at kende, og det samme gælder alle andre mineralformer. Denne erfaring er lagret i den første spirillavinding, og den repræsenterer den første spirende bevidsthedsudvikling. Mysteriet om bevidstheden og dens udvikling betyder, at kun fordi mennesket har haft sin bevidsthed i de undermenneskelige riger, kan det være bevidst om dem. Ellers ville de være ikke-eksisterende for bevidstheden. Grundstoffernes bevidsthed kommer til udtryk som kemisk affinitet, og derfor blev den spæde evne til grundlæggende sansning vækket i mineralriget.

 

Det-fantastiske-menneske-12-Åndsvidenskab

 

I planteriget har den monadiske bevidsthed været centreret i utallige planteformer fra store træer af arter, der er ukendte i nutiden, og til ukendte duftende blomstertyper, hvor monaden har fået en dybt rodfæstet bevidsthed om dette riges mangfoldighed. Den kemiske affinitet i mineralriget blev kraftigt udvidet, og grunden blev lagt til et spirende følelsesliv − og der blev åbnet for bevidsthedsenergien via den 2. spirilla i den runde, der fulgte efter den første. I planteriget udvikledes evnen til at reagere på sanseindtryk, og gennem de kødædende planter nærmede bevidstheden sig det næste bevidsthedstrin – dyreriget.

 

Det-fantastiske-menneske-13-Åndsvidenskab

 

Dyreriget var det første naturrige, hvor det var muligt at bevæge sig frit omkring, og dermed blev det muligt aktivt at opsøge eller undgå forskellige sanseindtryk. Det resulterede i en kraftig videreudvikling af følelseslivet samt vækkelse af en spirende tænkeevne og hukommelsesfaktoren. Her opstod en affinitet til forskellige dyrearter, som i nutiden kan komme til udtryk i sympati eller antipati for visse dyrearter. Mennesket har udviklet sig via utallige dyrearter i det vidt udbredte dyrerige. I det 3. naturrige skete bevidsthedsudviklingen i kraft af åbningen af den 3. spirilla. Udviklingen i dyreriget skete − og sker stadig − efter gruppesjælsprincippet, hvor en gruppesjæl kommer til udtryk gennem et antal dyr. Udviklingen begynder i lavtstående dyrearter og overgår gradvis til mere og mere udviklede dyrearter. I forskellige dyrearter udvikles sanserne til store højder. Tænk blot på høresansen hos mange af naturens dyr og lugtesansen eksempelvis hos hunde. Denne sans er så specialiseret, at det næsten virker mirakuløst.

 

Det-fantastiske-menneske-14-Åndsvidenskab

 

Endelig efter milliarder af år nåede udviklingen til menneskeriget, hvor den 4. spirilla åbnedes. Bevidsthedskanalen til menneskets meget nuancerede følelsesliv samt for den ”lavere” eller konkrete tænkeevne blev dermed åbnet, og det gjorde det muligt at forstå årsag og virkning, i modsætning til dyreriget hvor den instinktive bevidsthed udelukker logisk skelneevne. Evnen til at forstå årsag og virkning er en forudsætning for udviklingen af selvbevidsthed, som igen er forudsætningen for evnen til at blive selvansvarlig.

 

Det-fantastiske-menneske-15-Åndsvidenskab

Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Download-fil: DET FANTASTISKE MENNESKE - Hardy Bennis


Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DET FANTASTISKE MENNESKE