Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FANTASTISKE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab

DET FANTASTISKE MENNESKE (4 af 13)


Menneskets videre udvikling fører til ufattelige højder, som er ethvert menneskes fødselsret. Der er ingen grænser for det fantastiske menneskes muligheder!

DET FANTASTISKE MENNESKE (4 af 13)

Bevidsthedens mysterier

 

Det er nu tanken at gøre et forsøg på at nærme sig en forståelse af livets og bevidsthedens mysterier − vel vidende at den esoteriske lære fortæller, at det er et område, som selv de højst indviede kun har en svag fornemmelse af, hvad er!

Med den fragmentariske viden, der er givet gennem åndsvidenskaben, er det imidlertid muligt at pege på nogle elementer, der uden tvivl fungerer som en dør ”på klem” til denne dybt esoteriske viden.

Den tibetanske mester Djwhal Khul skriver:

”Vi skal her berøre et emne, der har stor almen interesse, men som sjældent bliver forstået. Jeg tænker her på de permanente atomer. Hvert legeme eller enhver form, som ånden fungerer igennem, har som sit brændpunkt på hvert plan et atom bestående af stof fra planets atomare underplan. Det fungerer som et center, der fordeler kraft, oplagrer egenskaber, assimilerer erfaringer og bevarer hukommelsen. Disse atomer er i direkte forbindelse med de tre store stråler i mikrokosmos (menneskets verden):

 

  1. Den monadiske stråle

  2. Sjælsstrålen

  3. Personlighedsstrålen

 

Det-fantastiske-menneske-06-Åndsvidenskab

 

Hver af disse stråler har en forbindelse med et af de permanente atomer i det lavere trefoldige menneske og en direkte virkning på de spirillaer, som findes i atomet. I ”Letters on Occult Meditation” blev der gjort opmærksom på, at det lavere trefoldige menneskes atomer gennemgår en dobbelt proces: Først bliver deres rotation stimuleret, så de lyser op en efter en, indtil hele den lavere trekant er oplyst.

 

Derefter sker forvandlingen, og polariseringen skifter fra den lavere trekants tre permanente atomer til triadens tre permanente atomer. Det fysiske permanente atom forlades, og polariseringen bliver manasisk eller mental, det astrale permanente atom forlades og bliver buddhisk, mens den mentale enhed afløses af det 5. plans atmiske permanente atom. Det er alt sammen en følge af de tre strålers virkning på atomerne og livet i hvert atom.”[1]

 

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 93-95

_________________________________

Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Download-fil: DET FANTASTISKE MENNESKE - Hardy Bennis


Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DET FANTASTISKE MENNESKE