Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FANTASTISKE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab

DET FANTASTISKE MENNESKE (13 af 13)


Menneskets videre udvikling fører til ufattelige højder, som er ethvert menneskes fødselsret. Der er ingen grænser for det fantastiske menneskes muligheder!

DET FANTASTISKE MENNESKE (13 af 13)

Den højere bevidsthedsudvikling

 

Det-fantastiske-menneske-29-Åndsvidenskab

 

For at kunne beskrive den højere bevidsthedsudvikling, er det nødvendigt at benytte sig af symbolsproget, for her drejer det sig om de formløse niveauer, hvor den tredimensionelle verdens sprog og tænkeevne ikke er tilstrækkelig, for disse bevidsthedsplaner er 4- og 5-dimensionale og med endnu flere dimensioner.

 

Det-fantastiske-menneske-28-Åndsvidenskab

Planche - Den-egoiske-lotus

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

I åndsvidenskaben er sjælen beskrevet som en 9-bladet lotusblomst, men det bedste man kan gøre, når denne sjælslotus skal beskrives, er at citere den tibetanske mester Djwhal Khul:

 

”I centret eller hjertet af lotusen findes en lysende blå-hvid gnist af elektrisk ild (juvelen i lotusen) omgivet og fuldkommen skjult af tre sammenfoldede kronblade. Omkring denne centrale kerne eller indre flamme findes ni kronblade, ordnet i tre lag med tre blade i hver. Disse kronblade, og de tre midterste, består af solenglenes substans – en substans, der ikke alene er sensitiv ligesom formernes stof i de tre verdener og månelegemerne, men også kan udtrykke ”jeg” eller selvbevidsthed − en egenskab, som sætter den åndelige enhed i centret i stand til at skaffe sig viden, udvikle bevidsthed og realisere sig selv. De ni kronblade har primært en orange farve, selvom de seks andre farver findes som sekundære toner i forskellige grader. De tre midterste kronblade har en smuk gul farve. Ved roden af lotusbladene findes tre lyspunkter, der viser positionen af de permanente atomer, som er kommunikationsmidlet mellem solenglene og månepitrierne. Ved hjælp af disse permanente atomer kan sjælen bygge sine månelegemer i overensstemmelse med sit udviklingstrin, skaffe sig viden på de tre lavere planer og på den måde vinde erfaringer og blive bevidst. På en højere vinding af spiralen skaffer monaden sig viden gennem de egoiske kronblade, dvs. med solenglenes hjælp, og bliver på den måde bevidst i højere verdener.

Lyset i de permanente atomer har et mat rødt skær, og man ser altså alle tre former for ild komme til udtryk i kausallegemet – elektrisk ild i centret, solild, som indeslutter den, ligesom flammen indeslutter den centrale kerne eller essens i et stearinlys’ flamme, og ild ved friktion, der minder om den glødende røde væge, som ligger til grund for den højere flamme.

Disse tre typer ild på mentalplanet – som mødes og forenes i sjælens legeme – fremkalder over tid en udstråling eller varme, der strømmer ud fra alle sider af lotusen og danner den kugleform, som forskere har lagt mærke til. Jo mere udviklet sjælen er, og jo mere kronbladene er foldet ud, desto større og smukkere er den omgivende kugle, og desto finere er dens farver.

På de tidlige stadier efter individualiseringen ser sjælens legeme ud som en knop. Den elektriske ild i centret ses ikke, og alle ni kronblade er foldet sammen om de tre inderste. Den orange farve er mat, og de tre lyspunkter ved roden er blot punkter og intet andet. Den trekant, der senere forbinder punkterne, er endnu ikke synlig. Den omgivende kugle er farveløs og kan kun opfattes som bølgende vibrationer (ligesom bølger i luften eller æteren), og den strækker sig ikke meget længere ud end kronbladenes omrids.

Omkring tiden for 3. indvielse er der sket en overjordisk forvandling. Den ydre kugle er stor og pulserer i alle regnbuens farver. De elektriske energistrømme, der cirkulerer i den, er så kraftige, at de når uden for omkredsen og minder om Solens stråler. De ni kronblade er helt foldet ud og danner en smuk indfatning for den centrale juvel, og deres orange farve er nu lysende klar og gennemsigtig, isprængt mange farver, men med sjælens stråles farve som den dominerende. Trekanten ved roden er nu levende og funklende, og de tre punkter er små blussende flammer, der for den clairvoyante viser sig som syvfoldige lyshvirvler, der sender deres lys fra punkt til punkt i en trekant, som drejer hurtigt rundt.

Omkring 4. indvielse er trekanten så aktiv, at den mere ligner et hastigt roterende hjul, der har et firdimensionalt aspekt. De tre kronblade i midten lukker sig op og åbenbarer den ”funklende juvel”. Som følge af hierofantens brug af den elektriske kraftstav stimuleres ved denne indvielse de tre typer ild på én gang med en nedstrømning af elektrisk eller positiv kraft fra monaden. Derved blusser de op og fremkalder den sammensmeltning, som tilintetgør hele kuglen, eliminerer alle indtryk af form og skaber en flydende ligevægtstilstand, hvor ”elementerne kommer i brand og smelter” (2 Pet. 3:12). Her kulminerer udstrålingen. Derefter trækker de store solengle – gennem udtalelsen af et bestemt kraftord – solilden tilbage og ind i sig selv og fremkalder på den måde den endelige tilintetgørelse af formen og dermed adskillelsen af liv og form. Stoffets ild vender tilbage til det almindelige reservoir, og de permanente atomer og kausallegemet findes ikke mere. Den centrale elektriske ild samles i atma-buddhi. Tænkeren eller den åndelig enhed er fri af de tre verdener og fungerer bevidst på det buddhiske plan. Mellem disse to stadier, passiv (om end selvbevidst) inerti og aktiv udstråling, som afbalancerer kræfterne, er der en lang række liv.”[1]

 

I denne beskrivelse, der kulminerer med 4. indvielse, fortsætter vejen for den evige pilgrim gennem 5. indvielse – mesterindvielsen − og ved 6. indvielse skal der vælges en af de syv kosmiske veje for den videre udvikling, som foregår i og uden for solsystemet. Den 7. indvielse er den højeste, der kan tages i dette planetsystem. Kristus − Hierarkiets leder − har denne indvielse.

Men her skal der sættes et midlertidigt punktum for den videre udvikling, til de ufattelige højder, som er ethvert menneskes fødselsret, og til slut skal det endnu engang slås fast:

 

Der er INGEN grænser

for det fantastiske menneskes muligheder!

 

 

Det-fantastiske-menneske-30-Åndsvidenskab

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 709-711

_________________________________

Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Download-fil: DET FANTASTISKE MENNESKE - Hardy Bennis


Artikel-Det-fantastiske-menneske-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DET FANTASTISKE MENNESKE