Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (8 af 19)


Femte år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (8 af 19)

III. Aspekter af og holdninger

til guddommelighed

 

"Gud er tankesind. Gud er intelligens i funktion. Gud er skabende aktivitet. Og det er egenskaber i devaevolutionen.

Gud er kærlighed. Gud er relation. Gud er bevidsthed. Det er de tre egenskaber i Kristus-evolutionen. Evolutionen foregår inden for det tredje aspekts indflydelsessfære.

Gud er ild. Gud er ren væren. Det er egenskaber i det åndelige aspekt – guddommens altomfattende aspekt.

De tre aspekter fokuseres og kommer til udtryk på de kosmisk æteriske planer og på de æteriske planer i de tre verdener, som er kendt af menneskeheden."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 193

 

"Det andet krav om, at forståelse for syntese skal være målet for den uddannelse, der gives ansøgere i Den Nye Tidsalder, er et direkte bevis på den nye Shamballa-kontakt, fordi syntese er en af den guddommelige viljes egenskaber. Det var uundgåeligt, at intelligens og kærlighed blev det udviklingsmæssige mål på planeten, og at de blev de to første guddommelige aspekter, der skulle udvikles, for det er kvaliteter, der udgår fra i viljen. De er årsag til, at den guddommelige vilje kan manifesteres. De er en garanti for, at den guddommelige vilje bruges intelligent, og at den har magnetisk kraft til at tiltrække det, der er nødvendigt for at udtrykke eller manifestere den planlagte hensigt. Hensigten er en visualiseret syntese, og den er motiveret og realiseret ved hjælp af viljens dynamiske aspekt."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 131-132

 

"… Guddommens tiltrækningskraft kan inddeles i tre primære kategorier:

 

1. Tiltrækningskræfter, der udtrykkes – dvs. de, der konstant viser sig – som man bliver bevidst om, og som vil udgøre fjerde naturriges vigtigste kvaliteter og egenskaber, når udviklingscyklussen har haft indflydelse.

 

2. Aktuelle tiltrækningskræfter – kræfter, der er opfattet af den fremskredne discipels bevidsthed, men som disciplen endnu ikke er i stand til at fortolke. Kræfterne kan ikke opfattes af gennemsnitsmennesket. Det er tiltrækningskræfter på sjælsplanet og de vil være karakteristiske for dette plan i dets slutstadier. Det er latente kræfter, som gradvis kan forstås og aktiveres af mennesker, der fungerer som sjæle.

 

3. Udefinerbare tiltrækningskræfter – dvs. kræfter, som Kristus, Planetlogos og de ophøjede skabninger, der har en bevidsthed, som ingen kan forestille sig, men er ved at blive bevidst om (læg mærke til udtrykket). Det er kræfter, man ikke har ord for, og det er unødvendigt at gætte på, hvordan de er, og hvad de betyder. De ligger lige så langt fra det nuværende bevidsthedsniveau, som æstetisk sans, gruppefilantropi og verdens sociale tilstande ligger fra primitive stammers bevidsthed."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 382-383

Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6