Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (15 af 19)


Femte år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (15 af 19)

V. Teknikker til virkeliggørelse

af guddommelighed

 

(NB.: Det er ikke muligt at beskrive alle teknikker til realisering af guddommelighed. Men man kan forholdsvist nemt finde frem til dem i den tibetanske mesters bøger. Her kan kun nævnes nogle få, som er særlig nyttige at kende):

 

"Jeg tager et legeme. Legemet er levende. Jeg kender legemets liv. Derfor kender jeg min moder."

"Jeg benytter et legeme. Legemet er ikke mig. Jeg tjener gruppen, og i dette tjenestearbejde lever jeg i legemet. Jeg er fri. Jeg er en gudesøn. Jeg kender min sjæl."

"Jeg giver liv til et legeme. Jeg er legemets liv, og i det liv skal jeg se liv. Livet er kærlighed. Jeg er Guds kærlighed. Jeg kender Faderen og véd, at Hans liv er kærlighed."

"Jeg er legemet og dets kærlige liv. Jeg er sjælen, hvis kvalitet er kærlighed. Jeg er selve Guds liv. Moder-Fader-Søn er jeg."

"Bag disse tre står den ukendte Gud. Denne Gud er jeg."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s. 63

 

De syv faktorer, der er de vigtige regler for udviklingen af det guddommelige liv i menneskeheden, er …

  1. Tendensen, iboende og uforgængelig, til at forene og skabe syntese …
  2. Den skjulte visions egenskab …
  3. Instinktet til at udforme en plan …
  4. Det indre behov for skabende liv gennem den guddommelige visualiseringsevne …
  5. Analysefaktoren …
  6. Menneskets medfødte egenskab til at idealisere …
  7. Samspillet mellem de store dualiteter …

 

"… I det guddommelige livs nedadgående og opadgående strøm, sådan som dette liv kommer til udtryk gennem de involutionære og evolutionære impulser, udgør menneskeheden et af de fundamentale 'oprindelige kraftcentre', der kan og vil skabe en forpost for den guddommelige bevidsthed – et udtryk for den guddommelige psyke, der til sidst manifesterer guddommelighedens tre markante psykologiske kendetegn: Lys, energi og magnetisme. For menneskets vedkommende, det mikrokosmiske spejlbillede af makrokosmos, betegnes disse egenskaber med ordene: Indre oplysning, visdom, intelligent aktivitet, tiltrækning og kærlighed. Det er klogt at tænke over dette forsøg på i ord at forenkle de guddommelige kræfter og på den måde vise, hvordan kræfterne kan komme til udtryk i og via et menneskelegeme."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 219-225

Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6