Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (9 af 19)


Femte år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (9 af 19)

Lys

 

"I det øjeblik den indviede eller disciplen svagt ser den åndelige triades lys, der slører og skjuler den centrale åndelige sol, bliver det indlysende, at alle andre lys – stofatomets lys, det fysiske legemes lys og sjælens lys – uundgåeligt må tone bort i den overvældende herlighed og glans, der udstråler fra Gud selv, og som disciplen fornemmer, er ved at åbenbare sig. Disciplen absorberes – intellektuelt, intuitivt, åndeligt og til sidst reelt – i dette lys. Der er grund til at minde om, at på samme måde som sjælens lys afslørede en ny vision for den kæmpende aspirant og viste vejen til nye mål, og desuden styrkede alle aspirantens egenskaber og åbenbarede både fortid, nutid og fremtid, så afslører det endnu større lys en helt ufattelig vid horisont for den indviede, som tidligere lå langt uden for den indviedes evners rækkevidde. Det er endnu kun muligt for en tredje indviet at se dette lys. Det indebærer en intuitiv esoterisk forståelse, som den indviede ikke vidste eksisterede – en intuitiv forståelse, der gør det muligt at trænge dybere ind i Verdens Herres hensigt og forstå den og samarbejde med den. Det gør det muligt senere at udvikle de egenskaber – den guddommelige naturs evner og gaver – der til sidst medfører, at den indviede kan indtage sin plads i Shamballas rådskammer og arbejde i samstemmighed med Karmas Herrer.

Disse kvaliteter og gaver er guddommelige evner, som der endnu ikke findes ord for, for de ligger langt fra menneskets forståelse – selv for højt udviklede menneskers forståelse. De begynder først at manifestere sig som tendenser imellem anden og tredje indvielse, på samme måde som instinkterne i et lille barn er kim til senere intellektuelle holdninger og handlinger."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 130

 

"… opgaven for alle de store Verdenslærere (der fra tidernes morgen og frem til nutiden er kommet fra det hemmelige sted) har været at forandre, organisere og integrere de guddommelige aspekter, energier og egenskaber og at stimulere deres udvikling i Planetlogos' legeme. De afslørede også af og til over for samtidens menneskehed det punkt i udviklingen, den var nået til. Guddommens repræsentanter kom fra forskellige samfundsklasser og havde opnået forskellige trin i åndelige udvikling. De blev valgt på grund af deres evne til at respondere på invokation, til at manifestere bestemte guddommelige egenskaber og til at tiltrække de mennesker, som latent havde de samme guddommelige egenskaber, og som derfor var modtagelige for den lære, som Verdenslæreren kom for at udbrede. De kunne fortolke den guddommelige inspiration, så den i videst muligt omfang svarede til menneskets evne til at forstå."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 529

Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6