Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (5 af 19)


Femte år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (5 af 19)

Citater fra Tibetanerens bøger

om

Princippet om essentiel guddommelighed

 

"… når et medlem af Hierarkiet bruger ordet essentiel, så er der ikke tale om (som hos jer) det, der er behov for eller er nødvendigt. Mesteren hentyder til den inderste essens, som findes i hjertet af alle ting – både det gode og det onde.

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 720

 

 

GUDDOMMELIGHED

I. Transcendent

 

"… den transcendente Gud eksisterer evigt, men kan kun – ved hjælp af den rigtige metode – ses, erkendes og kontaktes via den immanente gud, som er immanent i mennesket, i grupper, i nationer, i organiserede strukturer, i religion, i menneskeheden som helhed og i selve det planetariske liv."

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 356

 

"Alle sande åndelige læreres opmærksomhed vil foreløbig være optage af, om den immanente gud er en kendsgerning. Det samme gælder den kendsgerning, at den iboende guddommelighed udtrykkes fuldkomment i Kristus og andre guddommelige repræsentanter. Derfor vil læren om den transcendente Gud træde i baggrunden i en periode. Der har været lagt alt for stor vægt på den transcendente Gud på bekostning af den nærliggende og mere fysiske sandhed om gud i ethvert menneske og i enhver form i ethvert naturrige. Den manglende fokus på Guds immanens har resulteret i meget ondt. Senere, når sandheden om, at Kristus-bevidstheden bor i ethvert menneske, som den er blevet åbenbaret i sin fuldkommenhed af den historiske Kristus og hans ophøjede brødre gennem alle tider, er accepteret, vil læren om Gud transcendent, der er et mysterium, som Shamballas vogter over, blive afsløret. De to dele af en fuldkommen syntese vil dermed blive anerkendt af menneskeheden."

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 584-585

 

"Efter sjette indvielse, beslutningsindvielsen, begynder åbenbaringen på de kosmiske niveauer, og den forekommer ikke længere på det kosmisk fysiske plan. Derefter vokser og uddybes visdommen i relation til den transcendente Gud. Indviede har nu viden om den iboende Gud i den planetariske sfære og kan nu supplere deres viden med visdom og give en korrekt og forståelig fortolkning af det, der niveau efter niveau bliver afsløret, efterhånden som de giver udtryk for, at de er indviet."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder II, s. 478

 

"Hermed menes den iboende evne til at gå ud over de såkaldte naturlove. Overvindelse af begrænsninger foregår konstant, og denne transcenderende proces vil skabe en voksende forståelse. Den markerer den næste vigtige fase i manifestationen af det guddommelige i mennesket. Det betyder, at mennesket behersker de fysiske love, og at menneskeheden meget snart behersker de kræfter, der så længe har bundet den til Jorden. Kontrollen over luftrummet er et symbol på denne transcendens. Mennesket kan næsten mestre de fire elementer, for det forædler landjorden, beregner sin kurs på oceanerne, kontrollerer planetens elektriske ild og flyver sikkert gennem luften. Spørgsmålet er nu: Hvad bliver det næste? En anden transcendens venter forude. Det er noget af det, den kommende avatar vil åbenbare."

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 290-291

Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6