Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (12 af 19)


Femte år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (12 af 19)

En videre horisont

 

"Gruppen bliver – når den er forenet med det femte – stimuleret af det sjette og syvende.

Med andre ord: 'Gruppen får – når den er identificeret med sjælen – sin næring og vitalitet fra intuitionens og den åndelige viljes indstrømning, der udgår fra den åndelige triade' … Et større, men lignende begreb ligger i erkendelsen af, at menneskeheden, det fjerde naturrige, absorberes i det femte naturrige eller det overmenneskelige rige, og når det sker, kan menneskeheden komme i stadig tættere forbindelse med det sjette og syvende rige … Det sjette rige er 'de overskyggende triaders rige' – det er den samling af frie livsvæsener, som de højere indviede i Hierarkiet er en del af …

Det syvende naturrige består af de livsvæsener, der med stor kapacitet i forståelse samarbejder med den gruppe skabninger, der er kernen i Shamballas råd. … Gennem Sanat Kumara, Den gamle af dage (som han kaldes i Biblen), strømmer den ukendte energi, som de tre guddommelige aspekter udtrykker. Han er viljens vogter for Den store Hvide Loge på Sirius …

Det er blot et forsøg på at illustrere en videre horisont, end den disciple sædvanligvis registrerer, og derfor benyttes disse analogier fremme forståelsen. Ved at gøre det, er det muligt at give det oplyste menneske en fornemmelse af syntese, af den hensigtsmæssige plan og af planetarisk integritet. Den åndelige struktur af væren, liv og retning er det, som verdens disciple og indviede på nuvæende tidspunkt har behov for i forsøget på at stå fast under verdensbegivenhedernes pres, og på at samarbejde målbevidst og uden vaklen med de organisationer og planer, der skabes af verdenslederne, 'samfundet af oplyste sind', der kaldes Hierarkiet. Det er oplysning og den deraf følgende organisering, der er det grundlæggende behov i denne tid."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 142-143

Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-05-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6