Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PSYKOSYNTESE - en psykologi med en sjæl
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Psykosyntese-Kenneth-Sørensen

PSYKOSYNTESE - en psykologi med en sjæl (13 af 13)


Psykosyntesen er en af de få psykologiske retninger, der sætter menneskets sjæl i centrum. Artiklen er en introduktion til psykosyntesens grundbegreber.

PSYKOSYNTESE - en psykologi med en sjæl (13 af 13)

Hvordan man bliver sig selv

gennem fire faser

 

At blive sig selv er en rejse, der set med psykosyntesens perspektiv indebærer en række stadier, som ikke nødvendigvis ligger i forlængelse af hinanden, for de kan udfolde sig sideløbende undervejs. Roberto Assagioli opstiller dem på den måde:

 

Psykosyntese-Kenneth-Sørensen-20

 

1. Via forståelse af sin personlighed.

2. Kontrol over personlighedens forskellige funktioner.

3. Erkendelse af det virkelige ”Selv” – og opdagelsen eller skabelsen af et forenende center.

4. Psykosyntese: Formeringen eller rekonstruktionen af personligheden omkring det nye center.

Ovenstående punkter kan uddybes på denne måde:[1]¨

 

1. Forståelse af personligheden

Det er ikke nok bare at lave en ”inventarliste” over de allerede kendte egenskaber og personlighedstræk. Iflg. Roberto Assagioli skal man også foretage: ”En omfattende udforskning af de vidtstrakte ubevidste regioner”. Det gælder både de dybe og de mørke områder af det lavere ubevidste, men også de ubevidste regioner i det mellemste og højere ubevidste, hvor menneskets højeste og foreløbig urealiserede potentialer befinder sig. Rejsen sker via en individuel daglig refleksion, meditation og egentlig psykoterapi.

2. Kontrol over dets forskellige funktioner

Efter at have erkendt alle de nye sider i sin natur, skal man opnå kontrol over dem. Den mest effektive metode er disidentifikation. Som før sagt definerer Roberto Assagioli processen sådan: ”Vi er domineret af alt, hvad ’Selvet’ identificerer sig med. Vi kan dominere og dirigere alt, som vi kan disidentificere os fra”.

I princippet ligger hemmeligheden om menneskets slavebundethed eller frihed her. Hver gang man identificerer sig med en ”fejl”, en frygt, enhver personlig følelse eller drivkraft, begrænser og paralyser mennesket sig selv. Når det oplever en begrænsende følelse, kan det i stedet sige: ”En bølge af modløshed prøver at oversvømme mig” – eller ”en vredesimpuls forsøger at overmande mig” – for så er situationen en helt anden. To modsatrettede kræfter konfronterer hinanden. På den ene side menneskets årvågne ”selv”, og på den anden side følelsen af modløshed eller vrede. Selv om ”selvet” skulle tabe magten over impulserne, er det kun en kamp, der er tabt − ikke selve slaget. For ”selvet” kan efterfølgende trække sig tilbage og forberede sig på andre situationer af samme slags. Psykosyntesen bidrager med utallige metoder til at opbygge sin vilje og mentaltræne sig til at håndtere vanskeligheder.

 

Psykosyntese-Kenneth-Sørensen-21

 

3. Erkendelse af det virkelige ”Selv” – og opdagelsen eller skabelsen af et forenende center

Roberto Assagioli fortæller, at det ikke er svært at forklare teoretisk, hvordan man opnår bevidst kontakt med de højeste potentialer, men i virkelighedens verden er det et ufatteligt stort arbejde, og ikke alle er parat til det. I gunstige tilfælde er det muligt for nogle at opnå de såkaldte ”højdepunktsoplevelser” gennem livets normale udviklingsforløb, men ofte går processen meget langsom. Vejen mod fuld realisering af de højeste potentialer indebærer mange stadier undervejs, og de, der ikke formår at skabe en direkte kontakt med ”Selvet” i dets essens, kan skabe et billede og et ideal af den perfektionerede personlighed i tanken.

De mentale idealbilleder, der kun kan skabes via omhyggelig analyse af egne værdier og refleksion over de højere potentialer, bærer en stor kraft i sig. Man kan også sige, at man skal vide, hvad man virkelig kan blive, for at blive det. Det, der tales om er en personlig vision af den, man kunne tænke sig at være. Det, der kendetegner succesfulde topatleter, videnskabsforskere, kunstnere m.fl. er, at de ofte har en vision, der som et lys leder dem gennem mange vanskeligheder til deres mål.

Roberto Assagioli advarer dog stærkt imod, at man opbygger urealistiske idealbilleder. Derfor er det også vigtigt at det første stadie er gennemgået, så man kender sine indre ressourcer.

4. Psykosyntese: Formeringen eller rekonstruktionen af personligheden omkring det nye center

Når det enhedsskabende center er fundet (idealkarakteren), kan man på basis af det forme en ny personlighed – sammenhængende, organiseret og forenet. Alle de identificerede ressourcer i personligheden sættes nu ind på at nå målet. Det er ud fra den proces, at psykologien kaldes psykosyntese. Målet er en fuldkommen sammensmeltning eller syntese af det personlige og højere ”Selv”. Det er en syntese, hvor det personlige selvbevidste ”Jeg” bruger alle ressourcer på at identificere sig med og udtrykke sine højeste potentialer. Det højere ”Selv” vil altid forsøge at udtrykke sig i et aktivt, skabende samfundsengagement, fordi det netop er et udtryk for de højeste æstetiske, etiske og religiøse impulser, som mennesket er i besiddelse af.

 

Psykosyntese-Kenneth-Sørensen-22

 

 

_________________________________

[1] Roberto Assagioli: Psychosynthesis, p. 21-31

_________________________________

Kildehenvisning:
Roberto Assagioli: Psykosyntese, Kentaur Forlag: www.psykosyntese.dk
Roberto Assagioli: Psychosynthesis, Penguin Arkana, 1993
Roberto Assagioli: Viljens psykologi, Kentaur Forlag: www.psykosyntese.dk
Roberto Assagioli: The Act of Will, Penguin Arkana, 1992

_________________________________

Bringes med tilladelse fra Kentaur Træning,
der tilbyder konsultationer, kurser, bøger til private og erhverv.
WebSite: www.psykosyntese.dk

_________________________________

Artikel-Psykosyntese-Kenneth-Sørensen
Download-fil: PSYKOSYNTESE - en psykologi med en sjæl - Kenneth Sørensen


Artikel-Psykosyntese-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: PSYKOSYNTESE - en psykologi med en sjæl