Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CHAKRAERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

CHAKRAERNE (6 af 23)


Bogen giver en detaljeret beskrivelse af den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed bruger til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.

CHAKRAERNE (6 af 23)

DE TRE KANALER I RYGSØJLEN

 

I The Secret Doctrine (Den hemmelige Lære) skriver H.P. Blavatsky om disse tre strømme, der strømmer i og omkring rygmarven i ethvert menneske:

I de gamle, indiske raja yogiers transhimalayiske skole, som intet har med Indiens nulevende yogier at gøre, placerer man sushumna, der er hovedsædet for disse tre nadier i rygmarvens midterste kanal og ida og pingala til venstre og højre for denne. (The Secret Doctrine, 5. Adyar‑udgave, bind. 5, p. 480).

”Det er den rene akasha, der passerer op igennem sushumna, og det er dens to aspekter, der strømmer i ida og pingala. Det er de tre livsvinde, der er symboliseret i braminernes snor. De styres af viljen. Vilje og begær er det højere og det lavere aspekt af ét og samme. Derfor er det så vigtigt, at kanalerne er rene. Fra sushumna, ida og pingala indledes et kredsløb, som går ud i hele legemet fra den midterste kanal.” (The Secret Doctrine, 5. Adyar‑udgave, bind. 5, p. 510).

Ida og pingala spiller langs den buede væg af rygmarven, hvor sushumna befinder sig. De er halvt stoflige - positiv og negativ - Sol og Måne - og aktiverer sushumnas frie åndelige strøm. De har deres egne præcise baner, da de ellers ville overstråle hele legemet. (The Secret Doctrine, 5. Adyar‑udgave, bind. 5, p. 520).

I The Hidden Life In Freemasonry skrev jeg følgende om en vis brug af disse kræfter indenfor frimureriet:

”Det er en del af frimureriets plan at stimulere disse kræfters aktivitet i men­neskelegemet for at fremskynde evolutio­nen. Påvirkningen anvendes på det tids­punkt, da H.Æ.M. skaber, modtager og befaler. I første grad påvirkes ida eller kraftens feminine aspekt, og det medfører, at det bliver nemmere for kandidaten at styre sine lidenskaber og følelser. I anden grad er det pingala eller det maskuline aspekt, der styrkes for at gøre det lettere at beherske tænkningen. I tredje grad er det selve den centrale energi, sushumna, der vækkes, og dermed åbnes der en kanal for den rene ånds indflydelse fra det høje. Ved at passere op igennem sushumna kan en yogi efter behag forlade sit fysiske legeme og samtidig opretholde den fulde bevidsthed på højere bevidsthedsplaner og desuden overføre en klar erindring om oplevelserne til den fysiske hjerne. De små illustrationer i fig. 4 giver et overfladisk indtryk af, hvordan disse kræfter strømmer igennem legemet. Hos en mand udgår ida fra roden af rygsøjlen til venstre for sushumna og pingala til højre for sushumna (der er tale om mandens højreVog venstre side og ikke iagttagerens), og for kvindens vedkommende er det omvendt. Linjerne slutter i rygmarvsforlængel­sen.

”Rygsøjlen kaldes i Indien brahmadanda, Brahmas stav, og tegningen i fig. 4d viser, at den også er oprindelsen til merkurstaven, hvis to slanger symboliserer kundalini eller slangeilden, der snart skal sættes i bevægelse ad disse kanaler. Vingerne symboliserer evnen til bevidst færden på højere planer, som udviklingen af denne ild muliggør. Fig. 4a viser den stimulerede ida efter indvielsen i første grad. Denne linje er højrød. Til den lægges der - under de fem trin - pingalas gule linje, vist på fig. 4b, og ved oprejsningen fuldendes rækken af sushumnas dybblå strøm som vist på fig. 4c.” (Det skjulte liv i frimureriet, s. 194).

På sin vej opad bliver den kundalini, der normalt strømmer igennem disse kanaler, specialiseret på to måder. Den rummer en mystisk blanding af positive og negative egen­skaber, der nærmest må betegnes som maskuline og feminine. I det store og hele er det feminine aspekt i markant overvægt, og det er muligvis grunden til, at denne kraft altid omtales som ”hun” i indisk litteratur, og måske er det ligeledes grunden til, at et ”hjertekammer”, hvori kundalini i nogle yoga‑former centreres, betegnes som Verdensmoders bolig i Stilhedens Røst. Det er alligevel bemærkelsesværdigt, at når slangeilden strømmer ud fra sit sæde i rodchakraet og stiger op igennem de tre førnævnte kanaler, er den del af den, som stiger op igennem pingala‑kanalen, næsten helt igennem maskulin, hvorimod den, der stiger op igennem ida‑kanalen, er næsten helt feminin. Den store strøm, der passerer op igennem sushumna, ser ud til at have bevaret det oprindelige forhold mellem de to aspekter.

 

Chakraerne-14-Figur-4-Leadbeater

Fig. 4

 

Den anden differentiering af denne kraft, der sker under passagen op igennem ryg­søjlen, består i, at den i meget høj grad præges af det pågældende menneskes personlig­hed. Det ser ud til, at den træder ind ved roden af rygsøjlen som en meget generel kraft og ud foroven som nervevæske, der rummer dette bestemte menneskes særlige egenskaber og særpræg. De kommer til udtryk i vibra­tionerne i rygsøjlecentrene, der kan betragtes som rødderne til chakraernes stil­ke, der skaber forbindelse til chakraet på legemets overflade.

Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Download-fil: CHAKRAERNE - C.W. Leadbeater


Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CHAKRAERNE