Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CHAKRAERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

CHAKRAERNE (9 af 23)


Bogen giver en detaljeret beskrivelse af den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed bruger til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.

CHAKRAERNE (9 af 23)

VITALITETEN

 

Alle kender følelsen af den glæde og velvære, der skabes af solskin, men det er kun de, der studerer åndsvidenskab, der kender årsagerne til følelsen. Når Solen gennemstrømmer sit system med lys og varme, fylder den det også konstant med en anden kraft, som den moderne naturvidenskab endnu ikke kender ‑ en kraft, der kaldes ”vitalitet”. Den udstråles på alle planer ‑ det fysiske plan, astralplanet, mentalplanet og alle de øvrige ‑ men her beskæftiger vi os navnlig med vitalitetens tilstedeværelse på de laveste planer, hvor den strømmer ind i nogle af de fysiske atomer, forøger deres aktivitet enormt og gør dem levende og glødende.

Denne kraft må ikke forveksles med elektrici­tet, selv om den på en måde ligner den, for den fungerer på mange måder helt anderledes end elektricitet, lys eller varme. Det er en af formerne for den kraft, der får atomet som helhed til at vibrere ‑ og omfanget af denne svingning er enormt i sammenligning med atomets størrelse. Den anden kraft, som vi kalder vitalitet, kommer imidlertid ikke ind i atomet udefra, men indefra.

 

VITALITETSKUGLEN

Atomet er i sig selv ikke andet end manifesta­tionen af en kraft. Sollogos skaber ved hjælp af sin vilje en bestemt form, som kaldes et fysisk atom (fig. 7), og gennem denne viljeshandling bliver ca. 14.000 millioner ”bobler i koilon” fastholdt i denne specielle form. Det er nødvendigt at gøre opmærksom på, at boblernes sammenhængs­kraft er helt afhængig af denne viljeshandling, og hvis den blot blev afbrudt et øjeblik, ville hele den fysiske verden ganske enkelt forsvinde hurtigere end et lynglimt. Det er så sandt, som det er sagt, at verden, også fra dette synspunkt, ikke er andet end en illusion, for slet ikke at tale om det forhold, at de bobler, hvoraf atomet er dannet, i sig selv kun er huller i koilon - rummets egentlige æter.

 

Chakraerne-17-Figur-7-Leadbeater

Fig. 7

 

Det er altså Sollogos’ konstante aktive viljekraft, der holder atomet sammen, og når man forsøger at undersøge, hvordan denne kraft fungerer, ser man, at den ikke strømmer ind i atomet udefra, men vælder op inden i det, og det vil sige, at den strømmer ind i det fra højere dimensioner. Det samme gælder den anden kraft, som kaldes vitalitet. Den strømmer ind i atomet indefra sammen med en kraft, som holder det sammen i stedet for at påvirke det udefra, som det er tilfældet med de andre kraftformer, der kaldes lys, varme eller elektri­citet.

Når vitaliteten på denne måde strømmer op inde i et atom, giver vitaliteten det mere liv og større tiltrækningskraft, sådan at det straks tiltrækker seks andre atomer, der ordnes i en bestemt form - og dermed opstår der et sub­atomart eller hyper‑meta‑proto‑element. Dette element afviger fra alle andre, man har iagttaget, for den kraft, som skaber det og holder det sammen, kommer ikke fra Sollogos’ tredje aspekt men fra det første.

Disse vitalitetskugler er mere iøjnefaldende end alle de andre, der flyder omkring i atmosfæren, og årsagen er deres lysende glans og enorme aktivitet ‑ det enestående intense liv, de lægger for dagen. De er formentlig de ildliv, som H.P. Blavatsky så ofte omtaler - eksempelvis i Den Hemmelige Lære hvor hun skriver:

”Det læres os, at enhver fysiologisk forandring foruden de patologiske ændringer, sygdommene, ja selve livet eller rettere dets objektive fænomener, der fremkaldes af visse forhold og forandringer i legemets væv, som tillader og tvinger livet til at fungere i dette legeme, altsammen skyldes de usynlige skabere og ødelæggere, som naturvidenskaben så uklart og generelt kalder mikrober. Man kunne tænke sig, at disse ”ildliv” og videnskabens mikrober er et og det samme, men det er ikke tilfældet. Ildlivene er den syvende og højeste underafdeling af stoffets planer og svarer i individet til det Ene Liv i universet, om end kun på det nævnte plan.”

Selv om den kraft, der beliver disse kugler, er af en helt anden natur end lyset, ser den dog ud til at være afhængig af lyset for at kunne manifestere sig. I strålende solskin vælder denne vitalitet til stadighed op, og kuglerne udvikles meget hurtigt og i ufattelige mængder. Men i overskyet vejr dannes der ikke nær så mange kugler og om natten slet ingen - så vidt vi har kunnet iagttaget det. Man kan derfor sige, at levende væsener om natten lever af det lager, der er udviklet i løbet af de foregående dage, og selv om det tilsyneladende er praktisk talt umuligt helt at udtømme denne re­serve, tærer det dog stærkt på den, hvis der kom­mer en lang række gråvejrsdage. Når vitalitetskuglen først er opladet, bliver den ved med at være et subatomart element og er hverken under­lagt forandring eller krafttab, medmindre den bliver absorberet i et eller andet le­vende væsen.

 

TILFØRSLEN AF KUGLEN

I lighed med lys og varme strømmer der konstant vitalitet fra Solen, men der opstår ofte hindringer, og vitaliteten når ikke frem til Jorden i fuldt omfang. I områder med koldt og trist klima, som man fejlagtigt kalder tempereret, er der alt for ofte perioder hvor tunge skyer som i dagevis dækker himlen som et ligklæde, og det påvirker både vitaliteten og lyset. Det hindrer ikke vitaliteten helt i at trænge igennem, men mængden reduceres mærkbart. Det er årsagen til, at vitaliteten aftager stærkt i mørkt og trist vejr, og at alle levende væsener gribes af en instinktiv længsel efter solskin.

Når der tilføres færre vitaliserede atomer, bliver absorberingsevnen hos mennesker med godt helbred forøget. De tapper fra en større reserve og holder på denne måde kræfterne oppe på det normale niveau. Men syge og svage mennesker, der kun har begrænset nervekraft og derfor ikke er i stand til dette, lider ofte meget under forholdene og bliver dårligere og mere irritable uden at vide hvorfor. Af samme grund er der mindre vitalitet om vinteren end om sommeren, for selv om Solen i sjældne tilfælde skinner i de korte vinterdage, skal man desuden igennem den lange, triste vinternat, hvor man skal leve på den vitalitet, der blev oplagret i atmosfæren i dagens løb. Når de lange sommerdage er klare og skyfrie, bliver atmosfæren derimod så fyldt med vitalitet, at de korte nætter ikke gør nogen større­ forskel.

I forbindelse med studiet af vitalitet, må esoterikeren erkende, at sollyset - bortset fra temperaturen - er en af de vigtigste faktorer, når det drejer sig om at opnå og bevare et godt helbred ‑ en faktor, der ikke kan erstattes af noget andet. Da denne vitalitet ikke alene gennemstrømmer den fysiske verden, men også over alle de øvrige riger, er det indlysende, at når forholdene i øvrigt er gunstige, vil følelser, tænkning og spi­ritualitet fungere bedst under en klar himmel og med sollysets værdifulde hjælp.

Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Download-fil: CHAKRAERNE - C.W. Leadbeater


Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CHAKRAERNE