Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CHAKRAERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

CHAKRAERNE (15 af 23)


Bogen giver en detaljeret beskrivelse af den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed bruger til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.

CHAKRAERNE (15 af 23)

VÆKKELSEN AF KUNDALINI

 

Da hele denne astrale opvågnen fandt sted, havde mennesket ingen anelse om det i sin fysiske bevidsthed. Det fysiske legeme kan kun få kontakt med disse muligheder, ved at gentage vækkelsesprocessen ved hjælp af de æteriske centre. Det kan gøres på forskellige måder, afhængig af den yoga‑retning, den studerende følger.

Der er syv anerkendte yoga‑retninger i Indien: 1) Raja yoga. 2) Karma yoga. 3) Jnana yoga. 4) Hatha yoga. 5) Laya yoga. 6) Bhakti yoga. 7) Mantra yoga. De er til en vis grad beskrevet i anden udgave af The Masters and the Path, og i bogen Raja yoga: The Occult Training of the Hindus har professor Wood givet en udførlig beskrivelse af yoga-retningerne. I alle disse retninger anerkender man chakraernes eksistens og deres betydning, og hver retning har sin egen metode til udvikling af dem. Raja‑yogien mediterer på chakraerne - et efter et - og aktiverer dem med ren og skær viljekraft ‑ en metode, der har mange fordele. Laya yoga er det system, hvor chakraerne har størst opmærksomhed, og metoden består i at vække slangeildens højere muligheder og tvinge den igennem - det ene center efter det andet.

Denne metode kræver en målbevidst og langvarig viljesanspændelse, for når det første chakra bringes i fuld aktivitet, vækkes netop slangeildens indre lag. Når det først er gjort, bliver de andre centre belivet af dens enorme kraft. I de andre æteriske chakraer medfører det, at de evner, der vækkes ved udviklingen af deres tilsvarende astrale cha­kraer, kommer indenfor den fysiske bevidstheds række­vidde.

 

VÆKKELSEN AF DE ÆTERISKE CHAKRAER

Når miltcentret - det andet af de æteriske centre - vækkes, bliver mennesket i stand til at huske sine uklare astrale oplevelser, selv om det til tider kun vil være meget sporadisk. Hvis dette center ved en tilfældighed stimuleres en smule, har det ofte den virkning, at vedkommende får en tåget erindring om en salig fornemmelse af at flyve gennem luften.

Når det tredje center - solar plexus centret - aktiveres, begynder mennesket at blive bevidst om alle mulige astrale indflydelser i det fysiske legeme. Det fornemmes uklart, at nogle af dem er positive og andre negative - eller at nogle er behagelige og andre ubehagelige, uden at man har en anelse om hvorfor.

Når det fjerde center - hjertecentret - stimule­res, bliver mennesket i stand til instinktivt at opfatte andres glæder og sorger. Måske vil det endda medføre, at dette menneske i kraft af sin medfølel­se med deres fysiske lidelser og smerter af og til reprodu­cerer dem i sig selv.

Når det femte center - halscentret - vækkes, bliver mennesket i stand til at høre stemmer, der nogle gange opfordrer til alt muligt. Andre gange kan man høre musik eller måske mindre behagelige lyde. Når dette center er i fuld aktivitet, bliver vedkommende clairaudient på det æteriske og det astrale plan.

Når det sjette center ‑ pandecentret mellem øjenbrynene ‑ levendegøres, begynder mennesket at se forskellige ting, og det får visioner af forskellig art i vågen tilstand - undertiden i tilknytning til steder og til andre tider af personer. Under de første faser af dette centers udvikling - når det lige er begyndt at vågne - drejer det sig ofte om landskaber og farveskyer, som kun svagt anes. Når centret er fuldt aktiveret, bliver vedkommende clairvoyant.

Centret mellem øjenbrynene står også på anden måde i forbindelse med synsevnen, for evnen til at forstørre mikroskopiske fysiske genstande udføres ved hjælp dette chakra. Fra chakraets midte udgår der et ganske lille bøjeligt rør af æterisk stof. Det minder om en mikroskopisk slange, og i enden af den er der noget, der minder om et øje. Det er dette specielle organ, der anvendes ved denne særlige form for clairvoyance. Øjet, der sidder i enden, kan udvides og trækkes sammen, og dermed bliver det muligt at ændre organets evne til at forstørre i forhold til størrelsen på den genstand, der iagttages. Det er det, der menes, når der i gamle kulturers bøger tales om evnen til efter behag at gøre sig stor eller lille. Hvis man vil undersøge et atom, danner man et synsorgan, der står i forhold til atomets størrelse. Denne lille slange, der stikker ud fra pandecentret, blev symboliseret i den røde krone, der blev båret af Egyptens farao. Han fungerede som ypperstepræst, og han var i besiddelse af denne metafysiske evne og flere andre.

Når det syvende center aktiveres bliver mennesket i stand til at benytte centret til at forlade sit fysiske legeme med fuld bevidsthed og at vende tilbage til det igen uden den sædvanlige afbrydelse i bevidstheden. Denne bevidsthedskontinuitet fungerer nu døgnet rundt. Når ilden har passeret igennem alle disse centre i en bestemt orden, der er forskellig for forskellige mennesketyper, fungerer bevidstheden sammenhængende og uafbrudt, indtil vedkommende ved afslutningen af livet på astralplanet træder ind i på mentalplanet. Bevidsthedsstrømmen afbrydes ikke længere, hverken af den midlertidige adskillelse fra det fysiske legeme under søvnen eller af den vedvarende, der finder sted, når døden indtræder.

 

SPORADISK CLAIRVOYANCE

Før det sker, har et menneske utvivlsomt opfattet mange glimt af den astrale verden, for særligt stærke vibrationer kan til enhver tid stimulere et af chakraerne til midlertidig aktivitet uden at vække slangeilden. Det er også muligt, at slangeilden er delvis vækket, og det kan ligeledes resultere i midlertidig eller sporadisk clairvoyance. Som allerede nævnt eksisterer slangeilden i syv lag eller styrker, og det sker ofte, at det lykkes for et menneske, der bruger sin vilje i et forsøg på at vække den, at påvirke et enkelt lag alene. Hvis dette menneske herefter tror, at det er lykkedes at vække slangeilden fuldt ud, vil det opdage, at arbejdet har været forgæves. Det er nødvendigt at gentage forsøget mange gange, mens man gradvis trænger dybere og dybere ned, indtil det ikke bare er de overfladiske lag af ilden, der kontaktes, men selve ildens hjerte, der vækkes til fuld aktivitet.

Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Download-fil: CHAKRAERNE - C.W. Leadbeater


Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CHAKRAERNE