Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CHAKRAERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

CHAKRAERNE (22 af 23)


Bogen giver en detaljeret beskrivelse af den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed bruger til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.

CHAKRAERNE (22 af 23)

KUNDALINI

 

Fortidens bøger blev skrevet af hinduistiske yogier, og de interesserede sig stort set ikke for legemets fysiologiske og anatomiske opbygning. De var optaget af at praktisere meditation og vække kundalini for at højne bevidstheden eller løfte sig til højere planer. Det er muligvis årsagen til, at der i sanskrit‑værkerne kun siges lidt eller slet intet om overfladechakraerne, men meget om centrene i rygsøjlen og kundalinis passage igennem dem.

Kundalini beskrives som en devi eller gudinde, der er lysende som lynet, og som ligger slumrende i rodchakraet. Den ligger sammenrullet som en slange tre og en halv gang omkring Svayambhu Linga, og med hovedet lukker hun indgangen til sushumna. Der siges ikke noget om, at det ydre lag af denne kraft er aktivt i alle mennesker, men det antydes i udsagnet om, at selv om hun sover, ”opretholder hun alle væsener, der trækker vejret.” (The Serpent Power). Hun omtales som Shabda Brahman i menneskelegemer. Shabda betyder ord eller lyd. Der hentydes derfor til det tredje aspekt af Logos. Ved verdens skabelse, påstås det, at denne lyd blev intoneret i fire stadier. Det er sandsynligvis tæt på sandheden, når disse stadier sættes i forbindelse med den vesterlandske forestilling om de tre tilstande, legeme, sjæl og ånd, og en fjerde, der er forening med det guddommelige eller Det Ene Livsvæsen.

 

VÆKKELSEN AF KUNDALINI

Yogierne stræber efter at vække den slumrende del af kundalini og derefter at få den til at stige gradvis op igennem sushumnakanalen. Til dette formål bruges forskellige teknikker, blandt andet anvendelse af viljen, særlige ånde­drætsteknikker, mantraer og forskellige stillinger og bevægelser. I Shiva Samhita beskrives der ti mudraer, som påstås at være de bedst egnede til formålet, og de fleste indebærer brugen af alle disse teknikker. Under sin omtale af metodernes virkning gi­ver Avalon følgende skildring af aktiveringen af kundalinis indre lag:

”Varmen i legemet stiger kraftigt, og kundalini, som føler den, vågner op af sin søvn, på samme måde som en slange, der får et slag af en stok, hvæser og retter sig ud. Derpå træder den ind i sushumna.” (The Serpent Power).

Det siges, at kundalini i nogle tilfælde ikke blot er vækket af viljen, men også ved et uheld ‑ et slag eller fysisk tryk. Jeg har hørt om et eksempel fra Canada. En kvinde, der ikke kendte noget til disse forhold, faldt ned af kældertrappen i sit hus. Hun lå bevidstløs i nogen tid, og da hun vågnede, opdagede hun, at hun var blevet clairvoyant. Hun kunne læse andres tanker og se, hvad der foregik i alle værelser i huset, og denne clairvoyance har holdt sig lige siden. Man mener, at kvinden i faldet har slået sig ved roden af rygsøjlen på et sådant sted og en sådan måde, at det har vækket kundalini til delvis aktivitet, men det kan selvfølgelig også have været et andet center, der således er blevet kunstigt stimuleret.

Nogle gange anbefales det i bøgerne at meditere på chakraerne uden at kundalini i forvejen er blevet vækket. Dette er sandsynligvis tilfældet i dette vers fra Garuda Purana XV, 72, 76, 83‑87:

”Muladhara, svadhishthana, maniparaka, anahatam, vishuddhi samt ajna omtales som de seks chakraer.

Aspiranten kan forbinde chakraerne i rækkefølge og meditere på Ganesha, Vidhi (Brahma), Vishnu, Shiva, Jiva, Guru og Parabrahman, den altgennem­trængende.

Efter at have kontaktet alle chakraerne med intelligent og urokkelig tanke skal ajapa‑gayatri gentages i overensstemmelse med lærerens anvisning.

Der skal mediteres i randhraen, med den tusindbladede lotus i omvendt stilling, på den velsignede lærer i Hamsa, hvis lotushånd fjerner frygt.

Aspiranten skal forestille sig, at legemet vaskes i den nektar, der strømmer fra hans fødder. Efter at have tilbedt på den femfoldige måde skal aspiranten kaste sig til jorden og synge hans pris.

Derefter skal aspiranten meditere på kundalini som den kraft, der bevæger sig opad og nedad, og som passerer igennem de seks chakraer i tre og en halv spiral.

Derpå skal aspiranten meditere på det sted, der kaldes sushumna, som udgår fra randhraen, og derved går han til Vishnus højeste til­stand.”

 

KUNDALINIS OPSTIGNING

I bøgerne gives der ikke nogen forklaring på, hvad der sker, når kundalini stiger op igennem sushumnakanalen - der gives blot hentydninger. De omtaler rygsøjlen som merudanda, Merus stav, ”ska­belsens midterakse”, og med denne betegnelse menes der formentlig legemets midterakse. Der siges, at der i den findes en kanal, sushumna, og inden i den en anden, vajrini, og inden i den igen en tredje, chitrini, der er ”så fin som en tråd i et spindelvæv”. På den sidder chakraerne ”som knaster på en bambusstav”.

Efterhånden som yogien anvender sin vilje under meditationen, stiger kundalini lidt efter lidt op igennem chitrini. Den kommer måske ikke ret langt med én enkelt anstrengelse, men under den næste kommer den lidt længere frem etc. Når den når et af chakraerne eller lotusblomsterne, trænger den igennem det, og blomsten, der før vendte nedad, vender nu opad. Når meditationen er forbi, fører aspiranten kundalini tilbage igen ad samme vej og ind i muladhara (rodchakraet), men i nogle tilfælde bliver den ikke ført længere tilbage end til hjertechakraet, og dér træder den ind i det, der kaldes dens kammer. (Se Stilhedens Røst, første brudstykke). I flere af bøgerne siges der, at kundalini har sit sæde i solar plexus chakraet. Vi har aldrig set den i dette chakra hos almindelige mennesker, men det er muligt, at der her er tale om dem, som tidligere har vækket den, og som derfor har en slags ophobning af slangeilden i dette center.

Det forklares, at idet kundalini træder ind i og forlader hvert chakra i løbet af sin opstigning under udførelse af de forskellige meditationer, trækker den centrets psykologiske funktioner ind i en latent tilstand ‑ heraf udtrykket laya. I hvert chakra, den træder ind i, forøges livet markant, men da dens opgave består i at nå frem til det højeste chakra, fortsætter den videre opad, indtil den kommer til kroncentret, sahasrara-lotusen. Her nyder hun, som det symbolsk hedder, den salige forening med sin herre, Paramashiva, og på tilbagevejen giver hun de enkelte chakraer deres særlige evner tilbage men i stærkt forøget grad.

Alt dette beskriver den partielle trancetilstand, som den dybt mediterende uundgåeligt glider ind i, for når man koncentrerer al sin opmærksomhed på et ophøjet emne, fjerner man opmærksomheden fra syn og lyde, der trænger sig på i omgivelserne. Avalon nævner, at fra det øjeblik, man begynder på disse meditationsøvelser, og til kundalini træder ind i sahasrara, går der som regel flere år, men i undtagelsestilfælde kan det ske på kort tid. Efterhånden som man bliver mere øvet, bliver det lettere, og det siges, at en ekspert er i stand til at få denne shakti eller kraft til at stige op og vende tilbage igen på mindre end en time, selv om vedkommende selvfølgelig frit kan lade den blive i kroncentret så længe, som det ønskes.

Nogle forfattere siger, at efterhånden som kundalini stiger op igennem legemet, bliver den del, den er passeret igennem, kold. Det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om de specielle øvelser, hvor yogien er i trance i lang tid, men det er ikke tilfældet, når kraften anvendes på den sædvanlige måde. I The Secret Doctrine omtaler H.P. Blavatsky en yogi, der blev fundet på en ø i nærheden af Calcutta, og hvis lemmer var blevet indviklet i et træs rødder. Hun tilføjer, at han blev hugget fri, men at man under indsatsen for at få ham vækket tilføjede hans krop så mange skader, at han døde. Hun omtaler også en yogi i nærheden af Allahabad, der - i en hensigt, han sikkert selv har været klar over, sad på en sten i 53 år. Hans chelaer eller disciple vaskede ham i floden hver aften og satte ham tilbage på stenen igen, og i dagens løb vendte hans bevidsthed undertiden tilbage til den fysiske verden, og så talte og underviste han. (The Secret Doctrine, Bind 5, p. 544)

 

KUNDALINIS MÅL

I de sidste vers af Shatchakra Nirupana gives der denne smukke beskrivelse af afslutningen på kundalinis passage gennem centrene:

”Den devi, som er shuddha‑sattva, trænger igennem de tre lingaer, og efter at have nået alle de lotusblomster, der kaldes brahmanadi-lotusblomsterne, stråler hun der i sin fulde glans. Derefter går hun i sin subtile til­stand, strålende som lynet og fin som lotus­blomstens fibre, til den skinnende, flamme­lignende Shiva, den højeste salighed, og fremkalder pludselig frigørelsens salighed.

Den skønne kundalini drikker den uforlignelige nektar, som udgår fra Para Shiva, og vender fra det sted, hvor den evige, tran­scendente salighed stråler i al sin glans, tilbage ad kula‑vejen og træder ind i muladhara (rodchakraet). Yogien, der har opnået sindsro, bringer ofre (tarpana) til Ishtadevata og deva­taerne i de seks chakraer, Dakini og andre, af den strøm af himmelsk nektar, som er i Brahmandas kar, og som han har fået viden om gennem guruernes overlevering.

Hvis den yogi, der er sin gurus lotusfødder hengiven, med uforstyrret hjerte og koncen­treret tanke læser dette værk, som er den højeste kilde til kundskaben om frigørelse, og han er fejlfri, ren og meget tavs og til­bageholdende, da skal hans tanke sandelig danse for fødderne af hans Ishtadevata.” (The Secret Doctrine, vv, 51, 53, 55).

Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Download-fil: CHAKRAERNE - C.W. Leadbeater


Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CHAKRAERNE