Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

USYNLIGE HJÆLPERE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-USYNLIGE-HJÆLPERE-Leadbeater-Åndsvidenskab

USYNLIGE HJÆLPERE (1 af 17)


En skildring af det imponerende hjælpearbejde, der udføres af væsener fra astralverdenen. Det kan være afdøde mennesker, der trøster de efterladte, men ofte er det fysisk inkarnerede mennesker.

USYNLIGE HJÆLPERE (1 af 17)

e-Bog

USYNLIGE HJÆLPERE

 

Af C.W. Leadbeater

 

USYNLIGE-HJÆLPERE-Leadbeater-Åndsvidenskab

Du kan frit downloade e-bogen "USYNLIGE HJÆLPERE" af C.W. Leadbeater. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

USYNLIGE HJÆLPERE er en levende og underholdende skildring af det imponerende hjælpearbejde, der udføres af væsener fra astralverdenen. Det kan være afdøde mennesker, der forsøger at trøste og opmuntre de efterladte. Det kan i sjældne tilfælde være devaer, der af en eller anden årsag griber ind i begivenhederne. Men i langt de fleste tilfælde er det fysisk inkarnerede mennesker, som bevidst og systematisk forsøger at være til gavn for deres medmennesker, når de under søvnen har forladt den fysiske krop.

I bogen beskrives en række eksempler på hvordan mennesker, der har været i overhængende fare, pludselig er blevet hjulpet af en lysende skikkelse. Enten har skikkelsen været den direkte årsag til en mirakuløs redning, eller også har den, i de tilfælde hvor de karmiske forhold ikke tillod en redning, forsøgt at berolige og trøste de udsatte mennesker, således at deres overgang til astralverdenen efter døden forløb så let og smertefri som muligt.

Det usynlige hjælpearbejde kræver naturligvis en vis moralsk og bevidsthedsmæssig udvikling af hjælperne, og derfor slutter bogen med en beskrivelse af de nødvendige forudsætninger for arbejdet. Skridt for skridt føres læseren gennem de forskellige stadier på udviklingsvejen. I sidste instans føres mennesket langt forbi de usynlige hjælperes stadie og frem til det punkt, hvor den inkarnerede tilværelse ikke længere byder på udviklingsmuligheder. Den frigjorte sjæl forlader nu menneskeriget for at begynde sin tilværelse som et rent åndeligt væsen.

 

USYNLIGE HJÆLPERE

 

Af C.W. Leadbeater

 

Oversat af
Thora Lund Mollerup og Erik Ansvang

 

USYNLIGE-HJÆLPERE-fordatter-C-W-Leadbeater

C.W. Leadbeater

 

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: USYNLIGE HJÆLPERE
 • Side 2: 2. kapitel - Nogle tilfælde fra nutiden
 • Side 3: 3. kapitel - Personlige oplevelser
 • Side 4: 4. kapitel - Hjælperne
 • Side 5: 5. kapitel - Det metafysiske livs virkelighed
 • Side 6: 6. kapitel - En meningsfuld indgriben
 • Side 7: 7. kapitel - Beretningen om ”englen”
 • Side 8: 8. kapitel - Beretningen om en hotelbrand
 • Side 9: 9. kapitel - Materialisering og respons
 • Side 10: 10. kapitel - De to brødre
 • Side 11: 11. kapitel - Skibbrud og katastrofer
 • Side 12: 12. kapitel - Arbejdet blandt de døde
 • Side 13: 13. kapitel - Andre forgreninger af arbejdet
 • Side 14: 14. kapitel - Kvalifikationer, der kræves
 • Side 15: 15. kapitel - Aspirantens vej
 • Side 16: 16. kapitel - Den egentlige vej
 • Side 17: 17. kapitel - Endnu højere trin

 

 _________________________________

 

1. KAPITEL

 

Den almindeligt udbredte tro
på usynlige hjælpere


 

En af den esoteriske læres meget positive sider er, at den giver alt det tilbage, som var virkelig gavnligt i de religioner, som mennesket nu er ved at vokse fra – vel at mærke i en mere mental[1] udgave. Mange, der er brudt ud af den blinde tros fængsel for at løfte sig til det mentale livs højere planer ved hjælp af intellektet, har ofte en følelse af, at noget gik tabt i den proces, hvor de ellers har vundet så meget. De føler, at de samtidig mistede noget af livets skønhed og poesi, da de gav slip på deres barnetro.

Hvis et menneske i sine tidligere inkarnationer har levet på en måde, der gør det muligt at få kontakt med åndsvidenskaben i det aktuelle liv, vil det hurtigt opdage, at absolut intet er gået tabt. Tværtimod er ufatteligt meget vundet. Alt det, der tidligere gav livet indhold og mening, er nu blevet erstattet med et livsindhold, der er langt rigere, end det nogensinde har drømt om. Dette menneske vil erkende, at livet ikke bare er en drøm, der kan blive afbrudt når som helst. Det vil opdage, at der findes evige sandheder i naturen, der kan verificeres gennem forskning og iagttagelse − og som desuden bliver rigere og mere strålende og fuldkomne, efterhånden som indsigten vokser.

Et klart eksempel på åndsvidenskabens positive indflydelse er den skematiske måde, hvorpå den har forklaret den usynlige verden for nutidens videnskabeligt orienterede mennesker. Før menneskeheden blev opslugt af materialismen blev den usynlige verden altid betragtet som årsagen til hjælp og indsigt.

Åndsvidenskaben fortæller eksempelvis, at folkesagn om alfer, nisser og gnomer − og om luftens, vandets, skovenes og bjergenes ånder − ikke er naiv overtro, men at disse væsener og kræfter faktisk kan forklares på naturvidenskabens præmisser. Det store fundamentale spørgsmål: ”Er der et liv efter døden?” besvares ikke alene klart og videnskabeligt af åndsvidenskaben. Den beskriver desuden de omstændigheder, der gælder i efterlivet. Den esoteriske lære kaster således et klart lys over meget af det, der for den vestlige verdens menneskehed har været indhyllet i et uigennemtrængeligt mørke.

Læren om sjælens udødelighed og livet efter døden adskiller åndsvidenskaben fra Vestens religioner. Men åndsvidenskaben præsenterer ikke de store sandheder om livet og efterlivet under henvisning til et eller andet gammelt helligt skrift og kræver blind tro på dets autoritet og dogmer. Når åndsvidenskaben beskriver disse emner, beskæftiger den sig ikke med trosforestillinger eller metafysiske spekulationer, men med klare, uafviselige kendsgerninger, der er lige så virkelige og selvfølgelige som den fysiske virkelighed. Åndsvidenskaben beskæftiger sig med forhold og tilstande, som mennesket hele tiden kommer ud for, og som studerende dagligt møder i deres arbejde. Det vil fremgå af det følgende.

Et af åndsvidenskabens emner er de store hjælpende kræfter i naturen. I alle kulturer i alle tider har man betragtet disse kræfter som selvfølgelige, og denne overbevisning har overlevet til nutiden − undtagen inden for protestantismens afgrænsede område. Denne kristne trosretning har gjort tilværelsen tom og mørk for sine tilhængere ved at udrydde den naturlige og korrekte forestilling om de kræfter, der fungerer som mellemled mellem den indre og den ydre verden. Man har reduceret alt til kun to faktorer − mennesket og guddommen – og det har i høj grad forsimplet gudsbegrebet og frataget mennesket muligheden for åndelig hjælp.

Hvis man et øjeblik stopper op og tænker sig om, vil man indse, at denne forestilling om ”Forsynet” (som betyder, at den centrale kraft i Universet på en tilfældig og uberegnelig måde skulle gribe ind i virkningen af sine egne love) er baseret på partiskhed i systemet – og det vil uundgåeligt skabe en lang række af problemer.

Det samme kan man ikke sige om åndsvidenskaben, for den fortæller, at et menneske kun får hjælp på denne specielle måde, når det det har gjort sig fortjent til det gennem egne handlinger. Og selv i dette tilfælde gives hjælpen af dem, der befinder sig nogenlunde på samme sted på udviklingsvejen. Desuden fortæller åndsvidenskaben om en ældre og langt mere storslåede sandhed − om en ubrudt stige af levende væsener, som strækker sig fra det højeste i Universet og ned til støvet under menneskets fødder.

I Østen har man altid anerkendt usynlige hjælperes eksistens − selvom betegnelserne for dem og deres egenskaber, naturligvis varierer fra land til land. I Europa har man de gamle græske beretninger om gudernes indgriben i menneskehedens forhold − og det romerske sagn om, at Kastor og Pollux var anfører for den nydannede republiks legioner i slaget ved Regillus-søen. Disse beretninger forsvandt ikke, da den klassiske periode var forbi, og man finder en direkte fortsættelse af dem i middelalderens historier om helgener, der viser sig i kritiske øjeblikke og vender lykken til fordel for de kristnes hære. Eller om skytsengle, der somme tider træder hjælpende til og redder en gudfrygtig rejsende fra en situation, der ellers ville betyde den visse død.

_________________________________

[1] I åndsvidenskaben anvendes ordet ”mental” i betydningen ”tænkning”, ”intelligens” o.l.

_________________________________

 

Artikel-USYNLIGE-HJÆLPERE-Leadbeater-Åndsvidenskab
Download-fil: USYNLIGE HJÆLPERE - C.W. Leadbeater


Artikel-USYNLIGE-HJÆLPERE-Leadbeater-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: USYNLIGE HJÆLPERE