Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

USYNLIGE HJÆLPERE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-USYNLIGE-HJÆLPERE-Leadbeater-Åndsvidenskab

USYNLIGE HJÆLPERE (3 af 17)


En skildring af det imponerende hjælpearbejde, der udføres af væsener fra astralverdenen. Det kan være afdøde mennesker, der trøster de efterladte, men ofte er det fysisk inkarnerede mennesker.

USYNLIGE HJÆLPERE (3 af 17)

3. KAPITEL

 

Personlige oplevelser

 

Alle de omtalte beretninger er forholdsvis velkendte. De findes i bøger med samlinger af denne type oplevelser, og de fleste findes i More Glimpses of the World Unseen af dr. Lees. Men de to tilfælde, der nu skal beskrives, har aldrig tidligere været trykt. Den ene begivenhed oplevede forfatteren selv, og den anden oplevede en nær ven – et menneske, hvis pålidelighed og iagttagelsesevne er hævet over enhver tvivl.

Forfatterens egen oplevelse er ganske enkel, men hændelsen var ikke uden betydning, da den indgriben, der fandt sted, utvivlsomt frelste hans liv. En meget regnfuld og blæsende aften kom han gående hen ad en rolig sidegade, mens han uden større held kæmpede for at holde en paraply op som beskyttelse mod de voldsomme vindstød, der hvert øjeblik var lige ved at rive paraplyen ud af hånden. Og mens han stred sig frem, prøvede han at gennemtænke detaljerne i et arbejde, han var optaget af.

Til hans store overraskelse hørte han pludselighed en velkendt stemme − en indisk lærers − der råbte ind i øret: ”Spring tilbage!” Han adlød mekanisk og sprang tilbage med et ryk − næsten før han havde haft tid til at tænke. Og idet det skete, blev paraplyen − som på grund af den pludselige bevægelse var tippet bagover − slået ud af hånden, og en vældig skorstenspibe af metal bragede ned på fortovet mindre end en meter fra hans ansigt. Skorstenspibens store vægt, der faldt mod jorden med voldsom kraft, ville med sikkerhed have betydet, at han var blevet dræbt på stedet, hvis stemmen ikke havde advaret ham. Gaden var mennesketom − og stemmen tilhørte en, som han kendte, og han vidste, at vennen befandt sig flere tusinde kilometer borte – fysisk set.

Det var ikke den eneste gang, han havde fået hjælp gennem denne metafysiske kontakt. På et tidligt tidspunkt af livet havde tilsynekomsten af et menneske, han holdt meget af − og som var afgået ved døden kort tid forinden − hindret ham i at begå en handling, som ville have været en alvorlig forbrydelse. Men ud fra den viden han dengang havde, var handlingen ikke alene korrekt – den var oven i købet en prisværdig vennetjeneste.

På et endnu senere tidspunkt havde en advarsel, som han modtog fra højere planer, gjort det muligt at forhindre et menneske i at slå ind på en vej, der ville have ført det i ulykke − selvom han ikke dengang havde nogen grund til at regne med det. Forfatterens havde således en del personlig erfaring, der kunne styrke troen på eksistensen af usynlige hjælpere − bortset fra den viden, han senere fik, om den hjælp, der konstant ydes.

Det næste tilfælde er langt mere mystisk. En kvinde, der ønsker anonymitet, har givet tilladelse til at offentliggøre beretningen om, hvordan hun engang var i alvorlig livsfare. På grund af omstændigheder, som det ikke er nødvendigt at komme nærmere ind på, befandt hun sig pludselig i midtpunktet af nogle voldsomme gadeoptøjer. Flere mennesker var blevet slået ned og var kommet alvorligt til skade. Da hun befandt sig lige i nærheden, var hun hvert øjeblik forberedt på at lide samme skæbne, for det var helt umuligt at slippe ud af menneskemængden.

Pludselig fik hun en underlig fornemmelse af, at hun blev løftet ud af menneskemængden, og et øjeblik efter opdagede hun, at hun stod fuldstændig uskadt og helt alene i den lille sidegade, der løber parallelt med den gade, hvor urolighederne fandt sted. Hun kunne stadig høre larmen fra kampen, og mens hun stod og spekulerede over, hvad der mon var sket, kom to-tre mænd, der var sluppet fri af mængden, løbende omkring gadehjørnet. De blev både overraskede og glade, da de så hende. De fortalte, at da den modige kvinde pludselig forsvandt midt under kampen, var de overbevist om, at hun var blevet slået ned.

På dette tidspunkt blev der ikke givet nogen forklaring. Hun gik hjem i en temmelig forvirret sindsstemning, men da hun senere omtalte den mærkelige hændelse for H.P. Blavatsky, fik hun at vide, at hun havde en speciel karma, og derfor skulle hun reddes ud af den meget farlige situation. En af mestrene havde derfor sendt en hjælper, som havde fået til opgave at beskytte hende, for man havde brug for hende i arbejdet.

Der er i høj grad tale om et højst usædvanligt tilfælde − både hvad angår den store kraft, der blev anvendt, og måden hvorpå den usædvanlige indgriben fandt sted. Det er imidlertid ikke vanskeligt at forestille sig, hvordan det blev gjort. Kvinden blev ganske enkelt løftet op over den mellemliggende husblok og sat ned på gaden på den anden side. Men da ingen så hendes krop svæve i luften, er det indlysende, at man har kastet en eller anden form for slør over hende − sandsynligvis af æterisk stof.

Nogen vil måske indvende, at fysisk stof kun kan skjules af fysisk og derfor synligt stof. Men alle, der studerer åndsvidenskab, har hørt om en proces, som gør det muligt at afbøje lysstråler. Ifølge naturvidenskaben bevæger lysstråler sig − under alle de forhold, som forskerne i øjeblikket har kendskab til − i lige linjer, medmindre de bliver brudt. Når de afbøjes og går uden om et objekt, fortsætter de herefter i nøjagtig samme retning som før. Under afbøjningen af lysstrålerne, vil objektet være totalt usynligt for fysiske øjne, indtil man igen lader strålerne fortsætte i deres oprindelige retning. Dette udsagn er tilstrækkeligt til at få nutidens fysikere til at kalde denne forklaring for naivt sludder − men det er der ikke noget at gøre ved. Det eneste, der her er sket, er, at der er fortalt om en mulighed i naturen, som fremtidens forskere en dag vil opdage. Og de, der ikke studerer åndsvidenskab, må vente, til de kan få dette udsagn bekræftet af naturvidenskaben.

Processen er som sagt let at forstå for enhver, der har en smule indsigt i naturens esoteriske kræfter, men fænomenet er ikke desto mindre særdeles dramatisk. Hvis det var tilladt at nævne navnet på kvinden i beretningen, ville det alene være en garanti for dens rigtighed.

Disse beretninger, der alle drejer sig om det, man sædvanligvis ville betegne som indgriben fra ”engles” side, belyser imidlertid kun en meget lille del af de usynlige hjælperes arbejde. Inden andre sider af deres arbejde skal beskrives, vil det være en fordel at få en klar forestilling om de forskellige kategorier af væsener, som disse hjælpere kan tilhøre. Dette emne behandles derfor i næste kapitel.

Artikel-USYNLIGE-HJÆLPERE-Leadbeater-Åndsvidenskab
Download-fil: USYNLIGE HJÆLPERE - C.W. Leadbeater


Artikel-USYNLIGE-HJÆLPERE-Leadbeater-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: USYNLIGE HJÆLPERE