Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KOSMOLOGI - 07
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kosmologi-Intro-til-esoterisk-lære-og-åndsvidenskab

KOSMOLOGI - 07 (3 af 9)


Kosmologi − læren om Universets, Solens og planetsystemerness skabelse og udvikling − er et af de vanskeligste esoteriske emner, fordi man reelt skulle kunne operere med ti dimensioner.

KOSMOLOGI - 07 (3 af 9)

Tredelingen

 

Kosmologi-04-Åndsvidenskab-og-mystik

 

Universets trefoldige natur

Ifølge den esoteriske filosofi er Universet bygget op af en uendelig række af systemer inden i hinanden, og de har alle form som den model af atomet, naturvidenskaben har givet menneskeheden. Det skyldes, at den åbenbart er den ideelle byggesten, uanset om det er et mikrokosmisk eller makrokosmisk system, der skal bygges. På samme måde som atomet er solsystemet tredobbelt i sin opbygning:

  1. Solen – den positive kerne.
  2. Planeterne – de negative elektroner.
  3. Det kraftfelt som vekselvirkningen mellem de to første aspekter danner.

 

Kosmologi-03-Åndsvidenskab-og-mystik

 

Mennesket er også tredelt, for det manifesterer sig som legeme, sjæl og ånd − eller som personlighed, højere selv og monade. Som betegnelse for de styrende intelligenser, der manifesterer sig via himmellegemerne, bruger man det græske ord "logos", som bl.a. betyder ord eller tanke. Derfor kaldes solsystemets centrale liv og bevidsthed Sollogos, mens planeternes indre "guddomme" benævnes de planetariske logoi, hvor "logoi" er "logos" i flertal.

Alt er under udvikling

Som alt i Universet er Sollogos et væsen, der er under udvikling. Ligesom mennesket manifesterer "han-hun-den" (for Sollogos er selvfølgelig uden køn) sig for at udvikle et bestemt aspekt af sit væsen, og i dette solsystem er det kærlighedens og visdommens magnetiske kraft, der er målet for udviklingen.

Som centrum for systemet udstråler Sollogos sin kraft til alle livsenheder gennem sine syv store energicentre − eller chakraer − der kaldes de "hellige" planetsystemer. Jorden har endnu ikke opnået status af en hellig planet, og derfor hører den til gruppen af de fem såkaldte "ikke-hellige" planeter.

Sanat Kumara

Den øverste "guddom" eller centrale intelligens for Jorden er verdens indre konge, Sanat Kumara, der er det nærmeste, man kommer det bibelske udtryk "Gud", "Vorherre" eller "Den Gamle af Dage". Jordlogos' aura omslutter hele planeten, og Jordlogos er det væsen, Kristus refererede til, da han talte om sin "Fader i himlen" – "for i Ham lever vi, ånder vi og er vi". som det hedder i Bibelen.[1]

 

_________________________________

[1] Apostlenes gerninger, 17,28

_________________________________

Artikel-Kosmologi-Intro-til-esoterisk-lære-og-åndsvidenskab
Download-fil: KOSMOLOGI 07 - Hardy Bennis


Artikel-Kosmologi-Intro-til-esoterisk-lære-og-åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: KOSMOLOGI 07