Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER (7 af 15)


Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.

DE SYV STRÅLER (7 af 15)

DE SYV MENNESKETYPER

 

Man kan kun blive imponeret over den næsten uendelige variation af mennesketyper. Ikke to mennesker er ens. Menneskeheden indbefatter den modige opdager og den blide nonne, soldaten og mystikeren, bødlen og den hellige mand eller kvinde, den aktive forretningsmand eller kvinde og den lærde, som er fordybet i sine studier. Alle disse og mange andre kontraster og forskellige typer danner menneskeheden.

Efterhånden som kendskabet til menneskene vokser, konfronteres man til stadighed med problemer i forståelsen af sine medmennesker og i forsøget på at arbejde harmonisk sammen med karakteregenskaber, der er markant forskellige fra ens egne!

Den nøgle, som åbner for en forståelse af disse forskelligheder, er kundskaben om de syv stråler. Der findes syv hovedtyper af menneskelige væsener, hver især med deres fremtrædende tendenser og evner, og ved at opdage dette kommer man et stort skridt nærmere en forståelse af den menneskelige natur.

Vi vil i det følgende vise de særlige kendetegn og data, der karakteriserer hver af de syv stråler, og hvis vi husker på, at i hver inkarnation kan stråleopbygningen af den mentale, astrale og fysiske natur sammensættes forskelligt, mens sjælsstrålen forbliver den samme, så bliver variationsmulighederne uendelige.

 

1. stråle: VILJE, KRAFT OG MAGT

Karakteristiske træk ved sådanne mennesker er vilje, mod, lederegenskaber og selvtillid. De er de store hærførere, forskere, astronauter, ledere og statsmænd. Aggressive diktatorer, som bliver tyranner, er eksempler på en negativ udfoldelse af 1. stråle. Denne mægtige kraft vil til sidst blive brugt udelukkende til konstruktive formål, til overvindelsen af den lavere natur og til erobring og udforskning af menneskets højere, guddommelige aspekter og naturen. Disse mennesker bliver store, åndelige ledere og i sandhed åndelige konger.

Forskeres ideal, ”at stræbe, at søge, at finde og ikke give op”, er typisk for den første stråle.

Typiske 1. stråle mennesker er: Cæsar, Napoleon, Lincoln, Roosevelt, Churchill og Gorbatjov.

 

2. stråle: KÆRLIGHED OG VISDOM

Sådanne menneskers primære kendetegn er universel kærlighed, åndelig indsigt og intuition. Disse egenskaber er sædvanligvis kombineret med en dyb følelse af enhed med andre mennesker, og det er grundlaget for medfølelse og sympati. Denne mennesketype repræsenteres af vismanden/-kvinden, den fødte helbreder og reformator. De store humanister og alle elskere og beskyttere af naturen fremviser 2. stråle kvaliteter. I disse mennesker er 2. aspekt eller Kristus-aspektet dominerende, og deres skæbne er at blive Kristus lig gennem en altomfattende kærlighed og visdom.

For 2. stråle mennesker er der ingen religion højere end kærlighed, ingen præstation større end effektivt og kærligt tjenestearbejde. Sætningen, ”kærlighed er ikke kærlighed, der ændrer sig, når den støder på forandring”, udtrykker delvis 2. stråles kærlighedsideal.

Typiske 2. stråle mennesker er: Platon, Paramahansa Yogananda, Mother Teresa, Dalai Lama, C.W. Leadbeater og Alice A. Bailey.

 

3. stråle: AKTIV − KREATIV INTELLIGENS

Denne stråle repræsenterer skabende forestilling, intellektuel forståelse samt indsigt i livet og livets principper og love. Kvaliteter som tilpasningsevne, upartiskhed og takt er dominerende hos 3. stråles mennesker, som ofte besidder et gennemtrængende og afklaret sind.

Denne mennesketype er filosoffen, men også ambassadøren, diplomaten, strategen, organisatoren, skakspilleren og dommeren. På denne stråle finder man også den dygtige forretningsmand og gnieren. De store generaler må nødvendigvis besidde både 1. stråles ukuelige vilje og 3. stråles organiserende og strategiske evne.

Mottoet for Det Teosofiske Samfund og for Maharajaen af Benares er udtryk for 3. stråles kvalitet: ”Der er ingen religion højere end sandheden”.

Typiske 3. stråle mennesker er: Albert Einstein, Isaac Newton, Karl Marx, Sigmund Freud og Jules Verne.

 

4. stråle: HARMONI − SKØNHED OG KUNST

Den 4. stråle er den midterste af de syv stråler, og kaldes også strålen for harmoni gennem konflikt. Den er menneskehedens stråle, og dermed kender vi et af målene for den menneskelige udvikling, en harmoni som overgår al forstand, men tilkæmpet gennem uendelige konflikter!

Mange kunstnere kan have en stærk 4. stråle påvirkning, skønt det kunstneriske udtryk og middel, der vælges, vil være præget af andre strålers tilstedeværelse og aktivitet. 4. stråle mennesker er de bedste kunstnere og på en måde også de bedste lærere. De dramatiserer deres emner, illustrerer dem og løfter mennesket ved hjælp af skønhedens kraft.

Leonardo da Vinci var et klart udtryk for 4. stråles kvaliteter. 4. stråles højeste ideal er eksemplificeret af H.P. Blavatsky, den store åndsvidenskabelige pioner og esoteriker. Hun sagde: ”Det, den store esoteriker søger, er ikke kundskab, vækst, lykke eller magt for sig selv, men efter at blive bevidst om den harmoni, som esoterikeren er en del af. Hvis denne harmoni er brudt på det ydre plan, søger dette menneske midler, hvormed det kan opløse disharmonien og frembringe en højere harmoni”.

Typiske 4. stråle mennesker er: Michelangelo, Thorvaldsen, Van Gogh, Mozart og Claude Debussy.

 

5. stråle: KONKRET VIDEN OG VIDENSKAB

5. stråle repræsenterer mental analyse og andre sider af menneskets formelle tankesind, der er i stand til at drage korrekte fornuftsslutninger fra årsag til virkning og udlede en central, generel sandhed af en række detaljer. Her har vi de store matematikere, naturvidenskabelige forskere, sagførere og detektiver. Scott, den store opdagelsesrejsende, som var et mangesidigt menneske med fremragende lederegenskaber, gav udtryk for 5. stråles synspunkt, da han sagde: ”Videnskaben er alle anstrengelsers klippegrund”.

5. stråles drivende kraft er godt defineret af Anton J. Carlson, som sagde: ”Den største ting inden for naturvidenskaben er den naturvidenskabelige metode − gennemprøvede observationer og eksperimenter, der nedskrives med absolut ærlighed og uden frygt eller tanke på vinding”.

Typiske 5. stråle mennesker er: Thomas Edison, Charles Darwin, Louis Pasteur og Niels Bohr.

 

6. stråle: ABSTRAKT IDEALISME OG HENGIVENHED

6. stråle kaldes også de ”brændende følelsers” stråle. Den repræsenterer den brændende entusiasme, lidenskab, hengivenhed og opofrende kærlighed. 6. stråle mennesker er mystikere, tilbedere, evangelister og ofte martyrer, der er villige til at ofre livet i tjenestearbejdet og til at fremme en stor sag. William Booth, den store grundlægger af Frelsens Hær, var i dette arbejde en blanding af 6. og 1. stråle, for i den tjeneste, han ydede sin mester og sine medmennesker, benyttede han sig af 1. stråles militære metode. At betragte loyalitet som ”æren marv” og at være trofast ”til døden” er idealer for dem, som er præget af 6. stråle.

Typiske 6. stråle mennesker er: Jesus af Nazareth, Frans af Assisi, Jean d’Arc, Leo Tolstoj og Martin Luther King.

 

7. stråle: ORGANISATION, ORDEN OG LOVMÆSSIGHED

7. stråle er kraft i handling, ordnet aktivitet, elegance og præcision, ædelhed, ridderlighed, den militære metode. 7. stråles mennesker fremviser generel storhed. Denne mennesketype er ceremonimesteren, ritualisten, produceren og den mand eller kvinde, der udviser sand ridderlighed og kongelighed. ”Hvis en ting er værd at gøre, er den værd at gøre godt” − er 7. stråle egenskaber.

7. stråle er den energikvalitet, der samler alle ting til en helhed. Det er en synteseskabende kraft, der forener egenskaber, der tilsyneladende er modsatte. En af de ting, der bliver de kommende århundreders mål, er, at samle menneskehedens forskellige nationer og racer til en forenet menneskehed og forene det højeste åndelige med en højteknologisk verden.

Idealerne er fysisk og åndelig effektivitet, fuldkommenhed, og en orden i alle livets forhold, og det vil føre til en guddommelig åbenbaring af hidtil ukendt karakter!

Typiske 7. stråle mennesker er: Francis Bacon, Marie Curie, Walt Disney og Eliphas Levi.

 

Videnskaben om de syv stråler skaber tolerance født af en forståelse, især over for dem, der er anderledes end en selv. Det ses, at hvert menneske følger sin egen vej til målet. Når denne ikke skader andre, må den respekteres, selv om den kan være anderledes end ens egen. Dette udtrykkes smukt i Bhagavad Gita, hvor Sri Krishna siger: ”Ad hvilken vej menneskene end nærmer sig mig, ad den tager jeg imod dem, thi hvilken vej menneskene end vælger, så er den min”.

Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Download-fil: SYV STRÅLER - Hardy Bennis


Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER