Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER (4 af 15)


Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.

DE SYV STRÅLER (4 af 15)

STRÅLERNES NØGLEORD OG

AKTIVITETSOMRÅDER

 

I vores solsystem er det kun én af disse syv kosmiske stråler, der er aktiv, idet de syv stråler, som Sollogos opererer med i sit store ”sollegeme”, er understråler af den kosmiske 2. stråle – strålen for kærlighed-visdom.

Disse syv stråler kan beskrives som syv kanaler, hvorigennem alt, hvad der lever og rører sig i solsystemet, strømmer − de syv karakteristiske kendetegn der præger alt liv.

Der findes intet i solsystemet − hvad enten det er de mindste atomer eller de største planeter − som ikke tilhører og altid har tilhørt en af de syv stråler, og mennesket er selvfølgelig ingen undtagelse fra denne regel.

Hver af de syv stråler repræsenterer en speciel kraft, kvalitet eller energiform. Derfor kan strålerne siges at have bestemte nøgleord eller betegnelser:

1. stråle: KRAFT − VILJE − FORMÅL

2. stråle: KÆRLIGHED − VISDOM

3. stråle: AKTIV, KREATIV INTELLIGENS

4. stråle: HARMONI − SKØNHED − KUNST

5. stråle: KONKRET VIDEN − VIDENSKAB

6. stråle: IDEALISME − HENGIVENHED

7. stråle: ORDEN − CEREMONIEL MAGI

 

I relation til menneskelivet på Jorden betinger strålerne følgende aktivitetsområder:

 

1. stråle:

Regering, politik, manipulation af racerne, Jordens topografi − det vil sige Jordens overflade, kontinenternes form, vulkanudbrud, jordskælv m.m.

 

2. stråle:

Religionernes kilde, undervisning, healing, den kulturelle udvikling, musik.

 

3. stråle:

Økonomi, lovgivning, industri, penge, psykologi, filosofi og litteratur.

 

4. stråle:

Skønhed, kunstnerisk kreativitet, samarbejde med naturens store og små bygmestre (devariget).

 

5. stråle:

Videnskab, forskning, lægevidenskab, der anvender kirurgi og medicin.

 

6. stråle:

Idealisme, tro, fromhed og religion. Strålen for stjernetegnet Fiskens tidsalder.

 

7. stråle:

Organisation, gruppearbejde, ritualer, standardisering, magi − det vil sige manipulation af synlige og usynlige stoffer og energier (for eksempel lyd, lys og stråling). Det er strålen for den nye tidsalder – stjernetegnet Vandbærerens tidsalder. Det er også strålen for skabelse af helhed − syntese.

Intelligent styring?

På et eller andet tidspunkt i studiet af de syv stråler melder spørgsmålet sig: Er der en intelligent styring af disse energier? Åndsvidenskabens svar er et klart ja, og selvom dette svar for de fleste vil repræsentere en hypotese, kan åndsvidenskaben bekræfte, at alt i universet er intelligent styret − fra det største til det mindste.

Hvert enkelt menneske er sendt i inkarnation med den mentale, astrale og fysiske kapacitet, som det har opnået i kraft af mange tidligere inkarnationers erfaringer. Det er menneskets højere selv eller sjæl, der er hukommelsescentret, og sjælen har overblikket og er derfor altid i stand til at planlægge kommende liv. På globalt plan er det også sjælsprincippet, der er det styrende princip for planeten og dens mange livsformer. Den rådsforsamling af højtstående bevidstheder, der repræsenterer sjælsprincippet, har mange navne i den esoteriske litteratur: Hierarkiet, Mesterhierarkiet, Det Store Hvide Broderskab, Den Indre Verdensstyrelse. Dette råd er sammensat af væsener, der alle har gennemgået menneskeevolutionen og har opnået det, der kaldes overmenneskelig status.

Dette mesterhierarki er opdelt i syv styrende funktioner eller departementer, der korresponderer med de syv stråler. Mestrene har ansvaret for den plan, der er lagt tusinder af år forud for alt livs udvikling, og mestrene sørger i praksis for, at planens forskellige faser bringes til udfoldelse, århundrede efter århundrede. Deres redskab til realisering af planen er de syv strålers aktivitet, som globalt fordeler sig således:
 

1. stråle:

 

Viljens og kraftens stråle har punktvis været i aktivitet siden 1825. Strålens mest markante virkninger har foreløbig været de to verdenskrige, ”spaltningen” af atomet, nedbrydningen af gamle organisationer og ”ismer”, der låser menneskesindet fast − herunder 1. stråles tiltagende aktivitet i sidste fjerdedel af det 20. århundrede, som er den direkte årsag til, at mange krige er blevet bilagt, opbruddet i Sovjet og Østeuropa samt apartheidsystemets afvikling i Sydafrika. 1. stråle er også årsag til, at livets ”puls” slår stadig hurtigere og hurtigere − en global stresstilstand, der har været accelererende til omkring år 2000.

 

2. stråle:

 

Kærlighed-visdomsstrålen har været virksom siden 1575. Den er også kaldt Kristus-strålen, fordi Kristus er lederen af 2. stråle departementet. Han er desuden leder af hele Hierarkiet. Denne energitype strømmer i disse år ind i alle disciples og aspiranters hjertecenter for at vække kærligheden til alt levende og præger derfor alt humanitært arbejde.

 

3. stråle:

 

Denne skabende og kreative stråle har været virksom siden 1425, men den har nu nået et højdepunkt, og vil sammen med 1. stråle sprænge alle forsøg på at holde menneskesindet i fangenskab − deraf de mange bevægelser, fredelige såvel som militante. Dens mål er at bringe frihed til alle mennesker uanset race eller køn.

Denne strålekvalitet skabte i 1500-tallet reformationen og renæssancen samt de mange opdagelsesrejser og filosofiske retninger. I de sidste århundreder har dens hovedmål været at udvikle det mentale aspekt i mennesket.

 

4. stråle:

 

Harmoniens og skønhedens stråle begynder sin globale aktivitet fra år 2025. Og den siges at ville sætte sit præg på alle livets forhold i de kommende århundreder, så kunst og skønhed i alle livets forhold vil nå nogle højdepunkter, der er ufattelige for os i dag. Denne stråle kaldes også strålen for ”harmoni gennem konflikt”, og den er desuden menneskehedens stråle.

 

5. stråle:

 

Denne stråle er naturvidenskabens stråle, som blev aktiveret i 1775. Den har i løbet af de godt to århundreder, der er gået, sat et kraftigt præg på verden ikke mindst gennem den omfattende teknologiske udvikling. Den er det bedste eksempel på, hvilken gennemgribende virkning en stråle kan have på et bestemt område. Denne stråle har midlertidigt været aftagende i de sidste årtier af sidste århundrede, for at den menneskelige etik og moral kan nå at vokse og afbalancere de destruktive virkninger, naturvidenskaben og de politiske systemer har skabt.

 

6. stråle:

 

Hengivenhedens og idealismens stråle har været en af de mest dominerende stråler de sidste 2.500 år, men den er nu hastigt ved at glide ud af global aktivitet. Det er Fisketidsalderens stråle, som nok mest har markeret sig ved sine negative aspekter: Religiøs fanatisme med korstog, inkvisition og heksebrændinger. Mange millioner mennesker er i deres personlige stråleopbygning stærkt præget af 6. stråles reaktionære og traditionsbundne kræfter, medens den nye tidsalders mennesker har et helt andet syn på løsningen af verdens mange problemer, fordi de er præget af den nye tidsalders stråle − 7. stråle.

 

7. stråle:

 

Denne stråle er som allerede nævnt den nye tidsalders energikvalitet − Vandbærerens tidsalder. Den begyndte sin aktivitet i 1675, men da det tager ca. 400 år, før en global stråle når sit højdepunkt, betyder det, at vi er i sidste århundrede før dette zenit. En strålekvalitet som denne vil medføre en ændring af civilisationers og nationers indre struktur og forhold til hinanden. Uafvendelige kræfter vil bringe nationernes ”familier” til fredelig sameksistens på alle niveauer, fordi 7. stråle er syntesestrålen, samarbejdets og gruppedannelsens stråle. Det gælder både for det enkelte menneske og blandt nationer. En 7. stråle aktivitet, som ifølge åndsvidenskaben har været en stor succes, er den engelske mesters initiativ til det, der i dag kendes som arbejderbevægelsen.

Der er således i disse årtier fem stråler, som er meget aktive. Det er uhyre sjældent, at så mange stråler er i aktivitet samtidig, og det bevirker da også, at presset − især på den menneskelige psyke, nervesystemet og det endokrine kirtelsystem − er meget stort. Siden Atlantis sank i havet, har menneskeheden ikke været udsat for 1. stråles dynamiske kraft i denne målestok.

Den spænder alle til bristepunktet, men samtidig siges det, at den virkning, den vil have på de kommende årtier, vil forandre verden så meget og med en sådan hast, at man i midten af det næste århundrede vil se tilbage på nutiden som den mørkeste middelalder! Alt gennemgår en metamorfose, men ud af forvandlingen vil der opstå nye civilisationer og den nye tidsalders anderledes mennesketyper. For uanset hvordan man beskriver menneskehedens mangfoldige problemer, så er det, der nærmer sig, en global åndelig krise, der vil dreje den menneskelige bevidsthed mod åndelige realiteter.

Det er den kommende nye verdensreligion, der er ved at tone frem, og det er ikke en religion i gammeldags forstand, hvor man skal tro på, hvad autoriteterne fortæller, men en religion baseret på viden om det åndelige − og videnskaben om de syv stråler er en vigtig komponent i dette flerdimensionale mønster, som viser sig for den, der er åben for det!

Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Download-fil: SYV STRÅLER - Hardy Bennis


Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER