Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER (11 af 15)


Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.

DE SYV STRÅLER (11 af 15)

MIKHAIL GORBATJOV

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-Skema-05

Skema 05 - De syv stråler

 Skemaet kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-02-Gorbatjov

 

Mikhail Gorbatjovs. Når vi har valgt at bringe en analyse af Mikhail Gorbatjovs stråleopbygning, skyldes det, at vi her står overfor en af århundredets største politiske begavelser placeret på rette sted og på rette tidspunkt.

Når fremtidens historiebøger skal skrives, bliver det ikke en opsummering af de forskellige regenters og statsoverhoveders fødsel, livsgerning og død, men et esoterisk studie af deres indre natur og det karmiske mønster, der førte til nøgleinkarnationer, hvor de fik mulighed for at komme til tops i magthierarkiet og hjælpe med til at skabe bedre betingelser for nationens og måske også det internationale samfunds indbyggere.

Desværre taler historien sit tydelige sprog om konger og diktatorer, der alt for ofte misbrugte denne magt og bragte landet lidelser og nedgang. Men den karmiske lov vil altid regulere dette, såvel for den store hersker som for den lille soldat.

Derfor vil en karmisk analyse af verdens store og kendte personligheder vise, at de i tidligere inkarnationer har haft stor magt og nu i den aktuelle inkarnation igen får magt for i stor målestok at gøre gammel skade god igen, da de kun gennem stor magt og indflydelse kan råde bod på det, de har været ansvarlig for i en tidligere inkarnation.

Dette gælder for eksempel et menneske som Mikhail Gorbatjov. Når vi går ca. 150 år tilbage, finder vi ham som jernkansleren Otto von Bismarck. I den inkarnation fik han, i kraft af stor viljestyrke og en usædvanlig evne til at manipulere de politiske og diplomatiske kræfter, samlet de mange tyske hertugdømmer og små kongeriger til en enhed under preussisk overherredømme. Dette var et meget vigtigt mål og hans livsopgave, på samme måde som det var hans ashramiske broder Abraham Lincoln opgave at samle De Forenede Stater og afskaffe negerslaveriet. Men i modsætning til Abraham Lincoln, som løste sin opgave positivt, gik Bismarck for vidt og førte krig med næsten alle de lande, der lå omkring Tyskland, hvilket vi også i Danmark fik at føle. Han lagde kimen til en urealistisk ide, at Stortyskland skulle være den største magt i Europa, og det førte indirekte til 1. og 2. verdenskrig med nogle af historiens største lidelser og grusomheder.

I slutningen af dette århundrede dukkede han igen op på den europæiske storpolitiske scene, men nu som leder af den sovjetiske stormagt. Han gik direkte til målet for sit livs karmiske opgave: På få år at afsluttede han den ”kolde” krig, gav de østeuropæiske stater deres frihed, gjorde sit gamle fædreland til en enhed gennem Berlinmurens fald, samt skabte starten på en global nedrustning baseret på tillid, kontrol og samarbejde.

Tilbage stod han derefter som leder af en supermagt i indre opløsning, og han formåede ikke at holde sammen på Unionen af Sovjetrepublikker, så de sammen kunne overvinde den enorme krise, som 70 års terror og ufrihed havde skabt.

I kraft af denne ene mand, samt selvfølgelig de store åndelige kræfter, der stod bag ham, kan man skimte omridset af det nye politiske verdensbillede: Verdens nationer, der arbejder sammen for at løse de store politiske, økonomiske, miljø- og befolkningsmæssige problemer og derved skabe grundlaget for Hierarkiets tilsynekomst på det fysiske plan.

Gorbatjovs stråleopbygning var perfekt til opgaven, for der krævedes en meget stærk sjæls- og personlighedsstråle. Gorbatjovs 1. stråle på sjælen og 7. stråle på personligheden gav ham vilje og organisationstalent, og hvis det sammenholdes med Sovjetunionens sjælsstråle, som også er 7. stråle, ser vi, at dets øverste leder var i samklang med nationens højere målsætning. Her skal vi også huske, at 7. stråle er Vandbærertidsalderens primære energi, som er kendetegnet ved universalitet, samarbejde nationerne imellem og alle former for syntesedannende bestræbelser.

Gorbatjovs 4. stråle på astrallegemet og følelseslivet understøttes af, at sjælen primært sender sine energier gennem hans følelsesaspekt, giver ham den balance, harmoni og indre ro, der er nødvendig, når store beslutninger skal tages. Endelig har han et fysisk-æterisk legeme på 7. stråle, hvilket skulle give ham et velorganiseret liv med faste rytmer og en naturlig evne for hans hjerne til at svinge i harmoni med den nye tidsalders måde at tænke, føle og handle på.

Gorbatjovs og Bismarcks stråleopbygning er meget interessant at sammenligne, idet vi her har mulighed for at se, hvilke forskelle der er i den samme individualitet i to inkarnationer, som karmisk er meget nært forbundet.

Sjælsstrålen er selvfølgelig den samme. og de øvrige stråler er identiske − bortset fra den mentale stråle, for den er skiftet fra Bismarcks 5. stråle, til Gorbatjovs 3. stråle. Der, hvor der er den største afvigelse, er i de forbindelseslinjer, der angiver, hvor energierne primært ledes hen. Hos Bismarck gik både sjælens og personlighedsenergierne primært til det fysisk-æteriske legeme, hvilket erfaringsmæssigt betyder, at en ganske bestemt opgave skal løses i den fysiske verden, med risiko for en overreaktion, som det også skete i Bismarcks tilfælde.

_________________________________

Link til artikel med Mikhail Gorbatjovs tale i FN: GORBATJOFS TALE I FN

_________________________________

Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Download-fil: SYV STRÅLER - Hardy Bennis


Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER