Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER (5 af 15)


Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.

DE SYV STRÅLER (5 af 15)

MENNESKEHEDEN OG

DET ENKELTE MENNESKE

 

Vi vil nu forsøge at relatere menneskeheden og det enkelte menneske til denne uendelige strøm af energier. Menneskeheden lever i et univers af energier − for alt er energi, og der findes ikke andet end energi − og hvor energierne samler sig i et bestemt punkt, har vi en planet, et menneske, et dyr, en plante − etc.

Mennesket har en fysisk krop, som det i al for stor udstrækning identificerer sig med, idet det glemmer, at kroppen kun er et redskab, der gør det muligt for et højere princip at fungere på det fysiske plan, lære en bestemt lektie, gøre gamle fejltagelser gode igen, mødes med dem, det har elsket eller hadet og liv efter liv tage et større eller mindre skridt frem mod det mål, man kan kalde fuldkommengørelsen af mennesket. Kroppen er kun den ydre udfyldning af en energistøbeform, der er af langt større vigtighed, for det er denne støbeform eller matrice, som rummer de syv centre eller chakraer, der leder de syv stråler ind i det menneskelige system. Dette energifelt kaldes for det æteriske legeme eller energilegemet, som er en fintmasket energistruktur, der fordeler de indstrømmende energier til de syv primære centre, som herefter leder dem videre til nervesystemet, hjernen og det endokrine kirtelsystem.

De syv centre eller chakraer korresponderer energimæssigt med de syv planeter i solsystemet og viser, at mennesket er skabt efter det store forbillede – solsystemet − hvori mennesket ”lever, bevæger sig og har sin væren”. Det samme kommer til udtryk i det bibelske udsagn, at ”mennesket er skabt i Guds billede”, og det bekræfter endnu engang det hermetiske aksiom: ”Som foroven således også forneden, som i det ydre således også i det indre!”

Hvis vi ser på menneskeheden som én stor livsbølge, der i tidernes morgen udgik fra ”faderhjemmet” − eller det monadiske plan − som det kaldes i den esoteriske lære − består den samlede menneskehed på det fysiske, astrale og det mentale plan ifølge åndsvidenskabelige oplysninger af 60 milliarder individer.

Disse 60 mia. menneskelige enheder eller monader fordeler sig i tre store grupper:

  1. 5 mia. 1. stråle- eller viljesmonader.
  2. 35 mia. 2. stråle- eller kærlighedsmonader.
  3. 20 mia. 3. stråle- eller intelligensmonader.

Åndsvidenskaben oplyser, at ingen viljesmonader fra 1. stråle gruppen er inkarneret på det fysiske plan i denne rodrace. I den næste store opdeling af menneskeheden i sjælegrupper, følger inkarnationsmønstret de globale rytmer på planeten på det pågældende tidspunkt. Her i overgangen mellem Fiskenes tidsalder og Vandbærerens tidsalder og med hele fem stråler i aktivitet, er menneskeheden strålemæssigt en meget blandet skare, hvilket giver mange spændinger på det fysiske plan, både nationalt og i familie- og gruppesammenhænge.

Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Download-fil: SYV STRÅLER - Hardy Bennis


Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER