Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER (2 af 15)


Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.

DE SYV STRÅLER (2 af 15)

HVORFOR STUDERE

DE SYV STRÅLER?

 

Det bliver mere og mere klart for det seriøst søgende menneske, hvor vigtigt det gamle delfiske mysterietempels påbud ”menneske kend dig selv” er.

Den store uvidenhed, der hidtil har præget menneskets brug og især misbrug af naturen, har ført alt levende på planeten frem til et meget kritisk punkt i evolutionsprocessen. Mennesket, der er det højst udviklede væsen på kloden, må nu vælge om krig, sult, undertrykkelse, rovdrift på naturens rigdomme, forurening, uretfærdig fordeling af Jordens ressourcer og overbefolkning skal være dagens orden, eller om fredelig sameksistens, en retfærdig fordeling af Jordens råstoffer og fødevarer, frihed under ansvar for alle, respekt for det enkelte menneske − og herunder respekt for dyrene, planterne og mineralerne − skal have mulighed for at vinde frem.

Det er derfor tvingende nødvendigt, at mennesket får kortlagt sin inderste sjælelige, psykiske og fysisk-æterisk natur for − kun ved at kende sig selv kan mennesket forvandle sig selv.

Nøglen til denne dybere forståelse − ikke blot af os selv men også af vores samhørighed med og tætte tilknytning til såvel det makrokosmiske som det mikrokosmiske − er videnskaben om de syv stråler.

H.P. Blavatsky sagde engang, at kundskab om de syv stråler giver magt til den, som har viden om dem. Mangel på viden om os selv og vores egen natur er en alvorlig sag, for når vi ikke kender os selv, kan vi heller ikke ændre os.

I Den Hemmelige Lære skriver H.P. Blavatsky, at i ethvert menneskets liv gives der muligheder for at få de nødvendige informationer, der kan føre den enkelte et skridt frem mod fuldkommenhed. Paradokset er, at i dag findes der på bibliotekernes hylder − læst eller ulæst – al den viden, som kan gøre et menneske til en mester, hvis vi formår at omsætte denne viden til praktisk levevis i hverdagen. Der er imidlertid i hvert land kun et lille antal mennesker, der søger dybere end til overfladen af den esoteriske visdom − de fleste bruger kun den åndsvidenskabelige viden som et plaster på personlighedens sårbarhed.

Hvis man har modet til at trænge dybere ned i sin egen natur, er de syv stråler en psykologisk nøgle til forståelse af det totale menneske og ikke blot af den tidsbegrænsede personlighed, der spiller en alt for stor rolle for de fleste. Personligheden kan defineres på to måder. Den ene hvor personligheden kaldes ”persona”, der betyder ”maske”. Det viser, at personligheden blot er en ydre skal eller maske, der skjuler det, som mennesket virkelig er – sjælen. Den anden fortæller, at ”persona” består af to ord: ”Per” og ”sona”. ”Per” betyder ”gennem” og ”sona” betyder ”lyd”. Personen er derfor den form, som lyden vibrerer igennem, og det er denne lydvibration, der fremkalder personlighedens manifestation. Personligheden er derfor blot en form eller et instrument, som sjælen lader livsstrømmen tone igennem, og dermed skabes dens manifestation i den fysiske verden. Et menneske kan derfor beskrives særdeles præcist, hvis man kender summen af frekvenserne.

Videnskaben om de syv stråler er nøglen til forståelse af menneskets sande natur. Den gennemtrænger al videnskabelig, esoterisk og mystisk viden og danner grundlaget for erkendelsen af Guds plan for de enkelte atomer, molekyler, celler, organer, planter, dyr, mennesker, planeter og solsystemer. Kendskab til strålerne giver nye healingmetoder, kaster lys over oprindelsen til sygdomme og giver forklaringen på store og små civilisationers og kulturers opståen, højdepunkter og forfald. De er grundlaget for nationernes særpræg og skæbne, og heri ligger også nøglen til forståelsen af forskellige rodracers og underracers opgaver og mål.

Efter denne korte beskrivelse af, hvorfor det er relevant at studere de syv stråler, vil vi nu − så vidt det er menneskeligt muligt − se på strålernes kosmiske oprindelse.

Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Download-fil: SYV STRÅLER - Hardy Bennis


Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER