Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (5 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (5 af 12)

Plan og formål

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-06

 

Det lader imidlertid til, at metoderne er nødt til at skifte. 6. underrace-bevidstheden er ved at være udbredt i verden, og uanset hvor meget modstand 5. underrace gør mod den indtrængende 6. underrace, må menneskeheden tilpasse metoderne efter Den Nye Tidsalders behov, hvis den vil fremme udviklingen. Mennesket er energiikke en maskine. Energi og liv er identiske begreber, og den nye virkelighed er livet − livet i dets aktive kraftudfoldelse, som mennesket kan lære at kende via erfaring. Det handler om det liv, der leves − ikke kun om det liv, der tænkes på, tales om og som organiseres efter faste regler. Det er det initiativrige liv og det skabende liv. Det er livet i bevægelse − ikke det stillestående liv. Hidtil har esoterikere arbejdet i verden for åndsvidenskaben som en systematisk lære. Nu skal de arbejde for verden via læren. Esoterikere skal genvinde den tabte kontakt med verden. De skal først og fremmest udtrykke livets enhed, som er åndsvidenskabens ene dogme − ikke ved at kommunikere ved hjælp af åndsvidenskabens mentale billeder i bøger og ved foredrag, men ved at udtrykke den buddhiske oplevelse af enhed i syntese med selve livet, overalt hvor livet er i bevægelse og under udvikling i alle medmennesker.

Åndsvidenskab-&-Udvikling-07Esoterikerne har været livets og udviklingens botanikere. De har studeret åndsvidenskab i bøger, og det var godt. Men esoterikere kan nu blive livets og udviklingens gartnere og hjælpe de virkelige menneskeplanter til en højere, rigere og mere storslået virkeliggørelse af deres vækst. Esoterikerne skal være ydmyge ligesom gartnerne, der ved, at de hverken skaber planterne eller giver dem liv, men at de kun kan give planterne bedre betingelser at leve under. De forbedrede vækstbetingelser i medmenneskets liv omfatter alle − uden betingelser eller begrænsninger. Og det vil hurtigt vise sig, at åndsvidenskaben ikke har skjulte intentioner mellem tjenestearbejdet og de esoterikere, der tjener. De tjener ikke en bestemt doktrins interesse, for åndsvidenskaben og den store plan er ikke en doktrin. Den er ganske enkelt livets historie, for et stamtræ er ikke en doktrin. Planen tjener menneskeheden − ikke en institutions eller en gruppes særinteresser. Planen er derfor i menneskets egen interesse. Den har interesse for det aspekt i mennesket, som udvikler sig via alle rodracer og i alle tidscyklusser – dvs. det sande menneske eller sjælen, som altid tjener det enkelte menneskes udvikling uanset hvilket udviklingstrin, det befinder sig på.

Hvis det forholder sig sådan, at mennesket bedre forstår Den Nye Tidsalder via videnskab end via filosofi eller religion, hvordan kan man så forvandle oplevelsen af udviklingen og planen for denne udvikling til videnskabeligt bevis? Desværre vil mange synes, at svaret er svagt og utilstrækkeligt. Men den objektive naturvidenskab beskæftiger sig med den materielle, fysiske verden, og det er i den fysiske naturvidenskabs verden, at man er nødt til at arbejde, hvis man vil gøre indtryk på de naturvidenskabelige forskeres tænkning og hjælpe Den Nye Tidsalders videnskab med at blive født.

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING