Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (10 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (10 af 12)

Udviklingens stige

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-17

 

Det fremtidige rummes i det nutidige. Det kan ikke analyseres, fordi en del af dets enhed − intuitionens eller den buddhiske enhed − skal udfoldes til bevidst skelneevne via sjælens fremskridt. På den anden side − når psykologien opdager, at hele menneskets udviklingsstige findes i hvert eneste menneske, og hvis det erkendes, at mennesket stiger op ad stigen med individuel hastighed, så forskelligheder mellem de enkelte mennesker reelt er forskelligheder i deres åndelige liv − dvs. i udvikling – så vil man konkludere, at udviklingen i mennesket er individuel. Udviklingsstigen, som livet bevæger sig op ad, findes også i de undermenneskelige naturriger, men der repræsenterer trinnene de arter, som følger efter hinanden, og hele naturriget udgør derfor udviklingsstigen. Det enkelte dyr eller den enkelte plante vokser op til den specielle type og standser dér. Dyret eller planterne udvikler ikke nye karakterer. Nye karakterer vil skabe en ny art og føre livet videre til et nyt trin på stigen.

Mennesket er imidlertid individuelt. Det betyder, at det enkelte menneske har hele stigen indbygget i sin natur. Derfor kan man måle menneskets klatring op ad udviklingsstigen. Man kan se mennesket stige fra trin til trin, og det er det, evolutionen eller udviklingen drejer sig om. Hvert menneske er i princippet hele menneskeriget. Selv om et menneske i øjeblikket befinder sig mellem de to yderpunkter, så rummer det både den primitives niveau og den vises niveau. Når et menneske udvikler sig individuelt, og styrer sin udvikling efter planen i sit indre, så arver det individuelle menneske den åndelige variation − for arvelighed og variation er to vigtige faktorer i al evolution og al udvikling. Derfor konfronteres man med reinkarnationen som en hypotese for udviklingen, for man ser den begynde i barnet på et vist trin og standse i den voksne på et vist trin.

Der er måske sagt tilstrækkeligt til at antyde, at der i nutidens psykologi, som er 6. underraces psykologi, er tilstrækkelig grundlag for at gøre udviklingsloven tilgængelig for nutidens tænkning − i hvert fald som en videnskabelig hypotese. Men man kan gå videre. Nutidens psykologi gør det muligt at se, at menneskets udvikling skrider fremad iflg. en anden lov. Den første er, at menneskets udvikling er individuel. Den anden er, at den ikke kan ske uden Hierarkiets broderskab. Man kan formulere broderskabets lov på denne måde:

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING