Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (7 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (7 af 12)

Manasisk-buddhisk bevidsthed

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-09

 

Der er mere håb på andre områder. Der er allerede gjort opmærksom på, at 6. underrace har en speciel bevidsthed − den manasisk-buddhiske − dvs. det bevidste åndelige liv, der benytter manas eller tankesindet, som sit redskab og udvikler sig ved at udtrykke sig gennem sjælen og personligheden. Det er derfor sandsynligt, at det vil være lettere at erkende videnskaben om menneskets buddhi end videnskaben om naturens buddhi, der er forbeholdt 6. rodrace. 6. rodrace erkender syntese af fortid og fremtid i enhver øjeblikkelig oplevelse.

Psykologerne har opdaget livets essentielle kraftudfoldelse bortset fra de funktioner, livet benytter. Det gælder for næsten alle nutidens psykologi-skoler − navnlig den almindelige psykologis og psykoanalysens skoler. Førstnævnte har vist, at på de mentale evners stige bevæger der sig en opstigende kraft, som er selve bevidstheden. Det er en bestemt åndelig kraft med forskellig spændingsgrad i ethvert menneske. Nogle børn med begrænsede evner vil f.eks. stige 5 trin op i løbet af 10 år, og deres mentale alder vil være 5, selv om deres fysiske legeme er 10 år gammelt. Andre børn med større energi vil i samme tidsrum nå 15 trin op på skalaen, og deres bevidsthed vil være 15 år gammel, selv om deres fysiske legeme kun er 10 år. Og hvis man vil undervise børnene på den rigtige måde, skal man placere den ene kategori sammen med 5-årige, og den anden sammen med 15-årige uafhængig af det fysiske legemes alder. Det værdifulde ved opdagelsen er, at menneskeheden føres tilbage fra nutidens dualitet − legeme-sjæl-opfattelsen − til oldtidens tredeling af menneskets opbygning. Selv på det lavtstående fysiske plan finder man den åndsvidenskabelige forklaring bekræftet. Legemet eksisterer naturligvis. Derefter er der stigen eller skalaen med de psykologiske trin, som repræsenterer det lavere sjælsaspekt, som kaldes ”den dyriske sjæl”, for mennesket har i virkeligheden fået både den, legemet og nervesystemet fra dyreriget. For det tredje er der den kraftudfoldende bevidste energi, som i forbindelse med koncentration udtrykker selvbevidsthed. Den har gradvist erobret tankesindet, og derfor kan man nu måle og kortlægge forskelligheder med ret stor nøjagtighed. Der er forskelligheder i liv og derfor i udvikling – dvs. reflekser fra buddhi på det fysiske legemes plan.

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-10

 

Den nye psykologi gør det kun muligt til en vis grad at verificere den udviklingslov, som åndsvidenskaben beskriver, og det samme gælder eksistensen af en overordnet plan, som er både immanent i livet og transcendent hos Hierarkiets mestre, som leder udviklingen på Jorden. Psykologien er baseret på den fysiske naturvidenskab og ikke på den metafysiske åndsvidenskab. Derfor er der grund til et øjeblik at se på udviklingsloven, sådan som åndsvidenskaben forklarer den. Åndsvidenskaben oplyser, at der findes en række bevidsthedsplaner, som livet stiger op ad. (Se planchen herunder). På hvert bevidsthedsplan fokuserer livet sin stræben, og efterhånden gør det sig til herre over planets mekanismer, og bruger dem til at give udtryk for sig selv. Men loven er indrettet sådan, at uanset hvor livet er fokuseret, kan det frit udtrykke sig på det pågældende niveau. For at udtrykke sig bruger det alle de trin, der allerede er tilbagelagt, og derfor bliver alle trin aktive i livets tjeneste. Et godt eksempel er de fire riger, man kender. I dyreriget er livet fokuseret på udvikling af det psykiske niveau. Her kommer det frit til udtryk, og det bruger de organiske funktioner, der er udviklet i planten, for det bruger vævene og deres funktioner til at manifestere sjælen, der er under udvikling. Det samme kan man sige om relationen mellem plantelivet og mineralernes fysiske og kemiske funktioner. Og det samme gælder for relationen mellem det åndelige liv i mennesket og dyresjælen i mennesket.

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-11

De syv eksistensplaner iflg. åndsvidenskaben

Planche - Åndsvidenskab-&-Udvikling

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING