Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (2 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (2 af 12)

Manas eller buddhi?

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-02

 

Der er stor forskel på, om man forstår formernes udvikling eller om man forstår livets enhed. Hvis man sammenligner de forskellige former og grupperer dem efter lighed og forskellighed, hører processen til manas – dvs. til tankesindet, tænkeevnen eller forstanden. Men hvis man forstår livets dynamiske, kraftudviklende strømning og dets enhed i alle de former, der afløser hinanden, hører det til den buddhiske bevidsthed. Liv er energi og kraft. Det betyder, at evnen til at se livet og være bevidst om livsstrømmen − dvs. evnen til at se livsstrømmen som fortid, nutid og fremtid – svarer til evnen til at lægge mærke til bevægelse, for det forudsætter en spontan opfattelse af bevægelsens retning og hastighed. Manas (tænkningen) kan følge formernes rækkefølge fra fortid til nutid og derved ræsonnere sig til deres fremtid. Men buddhi (intuitionen) repræsenterer spontan og direkte viden om livet, og derfor omfatter buddhi også fremtiden.

På det buddhiske plan (bevidsthedsplanet over sjælsplanet) vil man være i stand til at begribe Jordens evige ”nu”. På udviklingsplanene herunder vil man kunne se det midlertidige og nutidige, og det inkluderer det umiddelbare kendskab til fortiden, som har skabt nutiden, men det rummer også fremtiden, som ligger latent i fortid og nutid. Uanset om det buddhiske syn er 5. rodraces − dvs. den erkendelsesevne, som stammer fra buddhi, men som tilhører manas, for det er karakteristisk for 5. rodraces 6. underrace, som nu er ved at vise sig på planeten – eller det er den buddhiske bevidsthed på det buddhiske plan, som karakteriserer 6. rodrace, så gælder den samme forklaring. I førstnævnte tilfælde er bevidstheden begrænset til erfaringerne i det individuelle sjæleliv, men bevidstheden udvides til erfaring om det universelle liv i 6. rodrace.

I begge tilfælde opfatter den buddhiske bevidsthed livets udvikling indefra, mens den manasiske bevidsthed kun ser relationerne mellem formerne. I de lavere aspekter analyserer manas formerne og grupperer dem efter det, der er fælles og karakteristisk. I de højere aspekter systematiserer bevidstheden resultatet af grupperingerne og danner konklusioner om udviklingen. Buddhisk bevidsthed ser ikke den udvikling, der allerede er sket, men den fremtidige udvikling – uanset om det er menneskets individuelle udvikling eller Jordens udvikling, som menneskets individuelle liv er en del af. Men pga. at 6. rodraces opfattelse, der inkluderer bevidsthed om naturens liv, er menneskets liv forbundet med naturens liv − dvs. naturens og menneskets deltagelse i udviklingen i form af reinkarnationslæren. Derfor er 5. rodraces 6. underraces opfattelsesevne tilsyneladende begrænset til direkte bevidsthed om sjælens livserfaringer, men med fuld forståelse af fortid eller karma og af fremtid eller dharma.

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING