Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (8 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (8 af 12)

En biologisk betragtning

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-12

 

I nutiden ved man meget om relationen mellem bevidstheden og dens funktionelle niveauer, for det er hovedemnet for psykologisk forskning. Man kunne ligeså godt sige relationen mellem ånd og sind, hvis man med ånd ikke mener noget metafysisk, men sjælens bevidsthed i hjernen. Og forskningen har ført til en yderligere opdagelse med hensyn til selvbevidsthedens relation til legemets funktioner. Man har set − og ser stadig tydeligere − at koncentration har stor betydning for sundheden. Man ved nu, at de fleste af de funktionelle sygdomme stammer fra en forstyrrelse, der er − eller har været – forbundet med koncentrationen på det højeste niveau, som livet er nået til. Hvis livet − uanset hvilken evne, det drejer sig om − er fuldkomment koncentreret, roligt og fokuseret, dvs. koncentreret med ægte interesse, så er dets kontrol på niveauet sikret. Og niveauets underordning under et højere niveau, når sjælen når dertil, er også sikret. Men hvis koncentrationen og interessen på det højeste opnåede niveau svækkes eller ebber ud, og hvis opmærksomhedens spænding spredes, så vil sjælens forbindelse med funktionen ændres, og der vil opstå en forstyrrelse. Så holde funktionen op med at være underordnet, den genvinder sin uafhængighed og mister den rytme, som markerede dens underordnede position, og en funktionel sygdom opstår.

Funktionelle sygdomme er velkendte i psykologien. Sigmund Freud kaldte dem psykoser for at antyde, at de påvirker bevidsthedens funktioner uden at påvirke selve nervesystemet (neuroser). I forbindelse med forstyrrelserne genvinder de automatiske processer deres uafhængighed og påtvinger den spredte bevidsthed deres funktioner, men de falder tilbage til den korrekte orden, så snart patienten er bragt tilbage til koncentration på sit højeste niveau (sublimation[1]). Den samme lov gælder for alle trin på menneskets udvikling − både for det primitive og for det menneske, der er på ”udviklingsvejen”. Mahatmabrevene fortæller om nogle chelaer[2], som blev sat på prøve med hensyn til deres hengivenhed og deres engagement i sagen. De formåede ikke at holde sig på deres højeste trin, og derfor var der risiko for fysisk eller mental sygdom − ikke som en straf, der idømmes dem udefra, men i kraft af lovens indgriben, dvs. den lov, som sikrer fremskridt, hvis betingelserne overholdes.

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-13

 

Udviklingens lov kan blive − og er blevet − bekræftet af eksperimenter, hvor man har benyttet sig af de forskellige trin, der findes i nervesystemet og i de forskellige funktioner, som har relation til nervesystemets virksomhed. De to højeste, som kaldes den højere og mellemhjernen, styrer henholdsvis det intellektuelle og det aktive aspekt af bevidstheden med muskelsystemet som organ, og det modtagelige og påvirkelige aspekt af bevidstheden med de fysiologiske funktioner, cirkulation, åndedræt, fordøjelse, kirtelafsondringer, cellernes stofskiftefunktion osv., under ledelse af de sympatiske og de parasympatiske nerver. Der er foretaget uigendrivelige eksperimenter, der viser, at de fleste forstyrrelser i de omtalte funktioner − som er afhængig af mellemhjernen − skyldes, at patienterne plejede at leve på et højere niveau end det, de iflg. deres intellektuelle og moralske udvikling var berettiget til at leve på. Forskeren, der foretog eksperimenterne, var specialist i arterielle sygdomme (dvs. vedr. pulsårerne) og hjertesygdomme. Hun havde specielt studeret funktionelle patienter, som, selv om deres hjerte og arteriesystem ikke fejlede noget, alligevel led af funktionelle forstyrrelser. Forstyrrelserne viser sig som forskellige forstyrrelser af hjerterytmen − nogle var alvorlige, og nogle var endda livsfarlige. Mange mennesker gør derfor livet til en plage. Mens hun registrerede patienternes forstyrrede rytme ved hjælp af sine instrumenter, fik hun dem til at koncentrere bevidstheden i deres højere hjerne, eller hun bad dem om at regne en matematikopgave. Den forstyrrede rytme fortog sig fuldstændigt, og deres funktion bliv igen helt normal og sund. Og den sunde rytme holdt sig i en periode efter eksperimentet.

 

 

_________________________________

[1] Sublimation vil sige, at nogle stoffer kan skifte fra fast form til gasform og omvendt uden at passere væskestadiet.

[2] En chela er en discipel eller elev hos en yogi, en guru eller en vismand.

_________________________________

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING