Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (9 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (9 af 12)

Fremtiden i nutiden

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-14

 

Eksperimenterne gav anledning til mange konklusioner – ikke mindst fordi lægen udvidede dem til andre funktionelle forstyrrelser − f.eks. forstyrrelser i åndedrættet og stofskiftet – og med tilsvarende resultater. Funktionerne – og det gælder også de rent psykologiske − er rytmiske og sunde, når selvbevidstheden er centreret, opmærksom og aktiv på sit højeste niveau. Automatikken tjener sjælen, når sjælen respekterer loven for dens udvikling ved at stræbe fremad, sådan som livet kræver, at det skal gøre. Men når sjælen identificerer sig med fortidens udvikling og gør sig til ét med den, identificerer den sig med de niveauer, der allerede er tilbagelagt, og derfor bliver funktionerne automatiske, selv om de skulle være underordnede. Derfor får funktionerne igen frihed til at handle på egne vegne. Der er bragt forstyrrelse i bevidsthedens forhold til den psykologiske eller fysiske organisme, og så snart tilbageskridtet er blevet en vane, opstår der en funktionel sygdom. Det skal bemærkes, at dyr og helt unge børn, ikke har nogen selvbevidsthed, som deres fysiologiske funktioner kan tjene, og derfor er de normalt urytmiske. Rytmen er en funktion, der tjener noget højere end selve rytmen.

Det er let at se, hvilke følger resultaterne kan have. De repræsenterer en genopdragelse til sundhed. De påvirker undervisningen, som ikke alene skulle forsyne mennesket med nyttige kundskaber, men også hjælpe det til at vænne sig til lykkelig koncentration på det højeste niveau, det kan nå. Derved sikres en naturlig og nem beherskelse af menneskets mentale og fysiske funktioner og fuldstændig sundhed.

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-15

 

Der er grund til at tænke over endnu et punkt, før loven om livets fokusering på hvert af de opadstigende trin forlades. Man ved nu, hvordan sjælen, idet den stiger op ad skalaen, bevarer alle de trin, den er steget op ad som underordnede niveauer, på samme måde som når et menneske, der er steget op ad en rebstige, trækker stigen op efter sig. Det er vigtigt igen at nævne, at på koncentrationspunktet tages der ikke alene afsked med fortiden, men fremtiden stiger desuden ned og presser på for at komme til at manifestere sig. Inde i sjælen findes alle de trin, der stadig skal bestiges. Man ved fra intelligensprøver, hvor hurtigt eller hvor langsomt de vil dukke frem fra fremtiden og træde ind i nutiden. Man ved, at de er aktive i arbejdet, selv om sjælen ikke kan bruge dem som redskaber. Mennesket kan bruge dem, når det når til trinnet og organiserer sig på det og integrerer det. Den sammenlignende psykologi bekræfter det. Både i det primitive og i det fuldkomne menneske findes alle trinnene på udviklingens stige. Det primitive menneske kan ikke benytte sig af alle trinnene, men de fungerer allesammen, og resultaterne af deres aktivitet og påvirkning kan konstateres.

Åndsvidenskab-&-Udvikling-16Som eksempel kan man bruge Australiens aboriginals. De er ikke klassificeret på samme niveau som vesterlændinge. De er ikke fokuseret i lavere manas, dvs. på det lavere tankesinds niveau, for de hører hjemme i den astrale bevidsthed. Det er ikke et resultat af analyse, men af stemnings-associationer. De er alligevel i stand til at kategoriserer de genstande, de kender, selv om de endnu ikke er nået til analysens niveau. De kan skelne mellem grupper på 20 og 21 genstande, fordi de intuitivt er bevidste om tallene.

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING