Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (12 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (12 af 12)

Livets broderskab

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-19

 

I forholdet mellem mennesker gør broderskabsloven det muligt at gøre åndsvidenskaben tilgængelig for alle − herunder mestrenes broderskab. Mestrene har ansvaret for hele rodracen og dens udviklingscyklus, og på samme måde har et mere udviklet menneske ansvaret for et mindre udviklet menneske. En hel civilisation har mulighed for vækst og inspiration til at stræbe efter det, som de fuldkomne mestre har gennemlevet. Uanset hvilket trin et medlem af menneskeheden befinder sig på, vil det altid finde en mulighed for at udvide og højne sin erfaring. Fra historien eller fra legenden om mesterens liv − eller indirekte via de indviede, der står ham nærmere − vil inspirationen fra den ældre sjæl nå alle. Millioner og atter millioner vil lære at forstå sig selv − dvs. at de bliver ét med deres sjæl, inspireret af mesterens fuldkomne forståelse. For buddhister vil det ske via Buddhas erfaring. For de kristne vil det ske via Kristi erfaring osv.

Enhver af de ældre sjæle er den førstefødte blandt menneskeracens yngre sjæle. Menneskenes store broderskab kan kun udvikle sig via overmenneskenes store broderskab. Overmenneskene eller de ”gode sjæle”, som Platon kalder ”psychai agathai”, og som hinduerne kalder mahatmaer, er fuldkomne, og de er blevet overmennesker via mange inkarnationer som mennesker. De er hævet over menneskeheden. De er modenhed. Den repræsenterer den voksne tilstand i åndelighed, hvor menneskeheden kun repræsenterer barndommen. I hvilken grad man er i stand til at åndsvidenskabeliggøre verden, afhænger af, i hvilken grad man selv praktiserer menneskehedens broderskab. I hvilken grad ser man, forstår man og holder man af sine medmennesker, som er under udvikling, i lyset af åndsvidenskaben?

Man er mystiker, når man kaster et blik tilbage i tiden til mesteren og i ham ser muligheder for sin egen vækst. Man er esoteriker, når man tilegner sig noget af den bevidsthed, som endnu ikke er født i menneskehedens bevidsthed. Så vender man sig mod mesteren for at opnå den inspiration, man har erhvervet sig ret til. Loven er én – dvs. loven for individuel vækst inden for broderskabets lov, inden for den immanente plan − og over menneskeheden findes den transcendente plan.

Livets broderskab er ét.

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-20

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING