Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SOLARE ORD
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-solare-ord-Alice-Bailey

DE SOLARE ORD (4 af 11)


Grundlaget for al manifestation er lyd eller det skabende ord. Det skabende mantra intoneres i enhver tænkelig tone, undertone og kvarttone, og disse lydnuancer bygger og opretholder Universet.

DE SOLARE ORD (4 af 11)

Kraftordene

 

De-solare-ord-04-Alice-A-Bailey

 

Det er hverken muligt eller klogt at nævne kraftordene, men der kan gives nogle generelle retningslinjer, som vil hjælpe studerende til at forstå emnets omfang − men også dets indviklede natur.

1. Det store ord, som intoneres af Sollogos, og som gives af en overordnet instans.

2. Tre ord, som gives af Sollogos til hver af de tre Logoi på følgende måde:

  • Den hellige lyd "A" for Shiva, som legemliggør ånds- eller viljesaspektet. Det er det ord, som Gud Fader fungerer igennem.
  • Lyden "U" for Vishnu eller Guds Søn. Han er formbyggeren og skaber det legeme, som ånden skal belive for at muliggøre den guddommelige inkarnation. "A" er livets lyd, "U" er formens lyd.
  • Lyden "M" for Brahma, der i sit arbejde som den, der giver energi, forbinder ånd og form − eller Selvet med ikke-selvet − ved hjælp af aktiv intelligens.

Det kan indskydes, at studerende, som seriøst reflekterer over funktionerne, vil være modtagelige over for mere information om de tre afdelinger af planetens hierarki.

 

De-solare-ord-05-Alice-A-Bailey

 

3. Syv store ord, igen baseret på de hellige tre lyde "A" – "U" – "M". De var årsag til skabelsen eller manifestationen af solsystemets syv eksistensplaner, og de bliver ikke betroet til mennesket, men kun til de syv store devaer eller Raja-herrer, som udgør et eksistensplans besjælende liv. Ved de forskellige indvielser er deres samarbejde nødvendigt, inden kraftordene kan betros den indviede.

4. Niogfyrre ord, der har relation til de niogfyrre underplaner eller ilden. De videregives til ildens niogfyrre bygmestre. De ovennævnte to grupper af ord hører under 3. aspekts domæne og intoneres af Brahma.

5. Fem store ord med tegn, som falder ind under Vishnus eller Guds Søns afdeling, og som intoneres af Ham. Ved deres hjælp blev de fem naturriger, som er under udvikling, skabt:

  • Mineralriget
  • Planteriget
  • Dyreriget
  • Menneskeriget
  • Det åndelige rige

De fem naturriger er en syntese af "U-lyden", som de er opbygget af, ligesom de tidligere nævnte er opbygget af "M-lyden". I forbindelse med de tre første naturriger er det interessant at bemærke, at de er baseret på to lyde: "U-lyden", der er anslået på "M-lydens" grundtone. I det 4. naturrige – menneskeriget – er "M-tonen" ved at tone ud, og de to anslåede toner er "U" og "A". I det 5. naturrige – det åndelige rige – er "M-lyden" aftagende, og den er nu kun en svag undertone. "U-lyden" er mixed med den, og derfor kan de ikke skelnes fra hinanden.

Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Download-fil: DE SOLARE ORD - Alice A. Bailey


Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SOLARE ORD