Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SOLARE ORD
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-solare-ord-Alice-Bailey

DE SOLARE ORD (11 af 11)


Grundlaget for al manifestation er lyd eller det skabende ord. Det skabende mantra intoneres i enhver tænkelig tone, undertone og kvarttone, og disse lydnuancer bygger og opretholder Universet.

DE SOLARE ORD (11 af 11)

Syv ord – syv indvielser

 

Solsystemets syv ord, der danner det logoiske ord, som mennesket kun kender i dets trefoldige form som "AUM", åbenbares ved de syv indvielser.

  • Ved 1. indvielse gives ordet for det fysisk-æteriske plan.
  • Ved 2. indvielse gives ordet for astralplanet.
  • Ved 3. indvielse gives ordet for det lavere mentalplan.

Ved 3. indvielse, hvor hierofanten er Sanat Kumara, modtager kandidaten til indvielse ikke kun ordet for det lavere mentalplan, men også et ord, der skaber syntese af de tre ord for de tre verdener. Det gives til den indviede som et emne til meditation indtil 4. indvielse, men det er forbudt at benytte kraftordet før 4. indvielse, for det giver fuldstændig kontrol på de tre lavere bevidsthedsplaner.

  • Ved 4. indvielse oplyses ordet for det højere mentalplan – kausalplanet.
  • Ved 5. indvielse oplyses ordet for det buddhiske plan.
  • Ved 6. indvielse oplyses ordet for det atmiske plan.
  • Ved 7. indvielse oplyses ordet for det monadiske plan.

Ved 6. indvielse oplyser hierofanten det ord, der skaber syntese mellem det 4., 5. og 6. ord, og via lydens kraft får den indviede fuldstændig kontrol over substansen på de fem bevidsthedsplaner for menneskets udvikling.

 

De-solare-ord-14-Alice-A-Bailey

 

Ved 7. indvielse åbenbares det trefoldige "AUM's" sande natur for den oplyste Buddha, og den 7. indviede kan derefter håndtere energi i de seks verdener eller bevidsthedsplaner.

8. og 9. indvielse

Det er muligt at tage yderligere to indvielser, men der findes kun meget få oplysninger om dem. Årsagen er, at Jorden endnu ikke er et "helligt" system, og kun få – hvis overhovedet nogen fra menneskeheden – opnår 8. 9. indvielse. Indvielserne kræver, at man først skal overføres til et andet system i en længere periode, hvor man undervises og udfører tjenestearbejde på et meget højt niveau. Det er kun muligt at antyde, at ved 8. indvielse afsløres det trefoldige "AUM's" dobbelthed, og ved 9. indvielse åbenbares Det Absoluttes ene lyd, og lydens betydning både høres og ses. Dermed får den indviedes bevidsthed noget af den energi, magt og kraft, der vogtes af "den, om hvem intet kan siges" – dvs. Sollogos' Logos. Bevidsthedsenheden er fuldkommen og på samme niveau som Logos', og det fremtidige arbejde, vil svare til Sollogos' arbejde.

Sådan er det store program og de muligheder, der ligger foran menneskeheden – ja, endda foran ethvert atom.

 

De-solare-ord-15-Alice-A-Bailey

Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Download-fil: DE SOLARE ORD - Alice A. Bailey


Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SOLARE ORD