Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SOLARE ORD
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-solare-ord-Alice-Bailey

DE SOLARE ORD (7 af 11)


Grundlaget for al manifestation er lyd eller det skabende ord. Det skabende mantra intoneres i enhver tænkelig tone, undertone og kvarttone, og disse lydnuancer bygger og opretholder Universet.

DE SOLARE ORD (7 af 11)

Tre ting i forberedelsen til indvielse

 

De-solare-ord-09-Alice-A-Bailey

 

4. Aspiranten skal derfor hovedsagelig gøre tre ting i forbindelse med sin forberedelse til indvielse:

a. At kontrollere alle aktiviteter i den trefoldige lavere natur. Det kræver intelligent brug af energi på ethvert atom i de tre legemer – det fysisk-æteriske, det astrale og det mentale. Det er bogstaveligt talt Brahma eller 3. aspekt – den indre gud – der toner frem.

b. At kontrollere sin tale hvert minut. Det er nemt at stille kravet, men det er særdeles vanskeligt at praktisere det. Den, der er i stand til at opfylde kravet, nærmer sig hurtigt frigørelse. Der hentydes ikke til indadvendthed, surhed, tavshed og den fåmælthed, der ofte kendetegner mindre udviklede mennesker, og som i virkeligheden er en ukontrolleret tilstand. Der menes både den kontrollerede og præcise brug af ord for bevidst at skabe bestemte virkninger og bevidst tavshed, når der ikke er behov for at bruge talens energi, og det er en helt anden sag. Det indebærer en forståelse af cyklusser, af tid og tidsaldre. Det forudsætter kendskab til lydens kraft og de virkninger, som det talte ord kan skabe. Det kræver en forståelse af naturens skabende kræfter og deres rigtige håndtering. Det er en evne, der er baseret på beherskelse af mentalt stof og evnen til at sætte det i bevægelse for at skabe virkninger i fysisk stof i overensstemmelse med sjælens klart definerede hensigt.

Det er sjælens andet aspekt, Vishnu, der skinner igennem – eller det formbyggende aspekt, som er sjælens kendetegn på kausalplanet. Det vil være klogt at tænke dybere over emnet.

c. At meditere og få kendskab til sjælens hensigt ved hjælp af meditation. Meditation får 1. aspekt til at træde mere og mere i forgrunden, og sjælens bevidste vilje kan komme til udtryk på det fysiske plan.

Aspirantens tre aktiviteter skal udvikles parallelt, og bemærk at den anden aktivitet er resultatet af den første, og resultatet vil være manifestation af energi på det fysiske plan.

 

De-solare-ord-10-Alice-A-Bailey

 

Først når aspiranten har gjort virkelige fremskridt inden for de tre områder, vil det første af de store kraftord blive betroet.

5. Ethvert stort kraftord indeholder sine egne nuancer, udvidelser og kombinationer, og når den indviede udtaler det mindre kraf­t­ord, sættes det mindre kraftord i bevægelse ved hjælp af vibra­tio­nen fra det større. Det indikerer, at anvendelsen medfører et meget stort ansvar, og at kraftordet kan skabe store virkninger. Ethvert kraftord gives mundtligt og visuelt til den indviede. Det siges først til den indviede i form af syv stavelser, som skal huskes hver for sig som separate ord. Derefter vises det, hvordan de syv stavelser kan forenes for at skabe en trefoldig lyd og på den måde udløse mere koncentrerede og omfattende virkninger. Til sidst kombineres de tre til ét kraftord, som overdrages til den indviede.

Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Download-fil: DE SOLARE ORD - Alice A. Bailey


Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SOLARE ORD