Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION (6 af 9)


Ifølge åndsvidenskaben er der en mening med livet. Find formålet med dit liv. Skab din egen udvikling og bliv medskaber i livets udvikling.

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION (6 af 9)

Lovene og principperne

 

Lovene

  • Rigtige menneskelige relationer
  • Gruppebestræbelse
  • Åndelig tilnærmelse

Principperne

  • God vilje
  • Samstemmighed
  • Essentiel guddommelighed

I den nye tid er det de tre love og tre principper, der skal manifesteres i menneskets verden. De er baseret på fortidens love og principper, men tilføjer det nye, som denne tid har behov for.

"Rigtige menneskelige relationer"

- er nøgleordet for den nye tidsalder. Det er en lov, de fleste umiddelbart kan forholde sig til. Rigtige menneskelige relationer skaber et nært samspil mellem kærlighed og intelligens. Det er en lovmæssighed, der kommer til udtryk som medfølelse, selvforglemmelse, harmløshed og inklusivitet. Disse kvaliteter bringer mennesker sammen i arbejdet for fred og bedre vilkår for menneskeheden, og derfor vil denne lov uundgåeligt komme til udtryk i et ansvarligt samfundsengagement.

Denne lov belives af "princippet om god vilje". God vilje er den positive energi, der kan forvandle verden. God vilje åbner døren til kommunikation, samarbejde og forståelse. God vilje er en magnetisk kraft, der tiltrækker ideer, tanker, følelser og handlinger til gavn for helheden. God vilje er derfor en inspirativ kraft, der opløfter og hjælper andre. Betydningen af loven om rigtige menneskelige relationer og den gode vilje er allerede anerkendt. Mennesket er ved at forstå, at disse kvaliteter er en forudsætning for løsningen af nutidens problemer.

"Gruppebestræbelse"

- er en lov, der medfører, at flere går sammen i grupper for at målrette energierne mod et fælles åndeligt mål. Med grupper menes der ikke et antal enkeltpersoner, der samles på det fysiske plan. En gruppe kan dybest set defineres som et formål eller en fælles hensigt, og når energierne forenes i bestræbelsen på at nå et fælles mål til gavn for helheden, skabes der en synergieffekt, og gruppens energi bliver mere end summen af de enkelte medlemmers energi. Gruppearbejde er pionérarbejde, og den fælles bestræbelse forstærker respekten, kærligheden og samspillet i gruppens banebrydende arbejde. Overalt ser man i dag denne lov i aktivitet. De mange humanitære grupper, der arbejder for menneskehedens åndelige udvikling, er denne lovs synlige udtryk.

Princippet, der beliver denne lov, er "Samstemmighed". Kvaliteten udtrykker dybest set livets essentielle enhed. Samstemmighed er derfor en samlende kraft, som ophæver forskelligheder og integrerer gruppetænkningen. I dag begynder man at forstå både værdien af det enkelte individ og værdien af individets integration i en gruppeproces. Man har indset, at alle grupper holdes sammen af en indre, fælles motivation og ikke af ydre regler. Denne indre samstemmighed afbalancerer polariseringer og forvandler dem til positiv sameksistens. Den tibetanske mester har sagt, at en gruppes ydre aktivitet ikke er det væsentligste (selvom aktiviteten naturligvis har et vigtigt formål). Det er den samstemte, integrerede gruppetænkning og meditationsrytmen, der effektivt skaber ændringer i menneskehedens bevidsthed.

"Åndelig tilnærmelse"

- er både en lov og en vej, der fører til sjælen og dermed til indre oplysning. I tilnærmelsen bliver lys til mere lys, livsmålet bliver højere og indstrømningen af sjælens energier tiltager. I alle tider har mennesker fundet vejen til deres egen sjæl. De har fulgt denne vej. De har gjort sig modtagelige for sjælens impulser. Og de har accepteret sjælens betingelser og disciplin. Impulserne fra den indre guddommelighed er så subtil, at de knap nok sanses, men indstrømningen medfører en stadig klarere forståelse af sjælens hensigt. Den åbenbarer nye visioner og præsenterer fremtidens håb. Åndelig tilnærmelse er muligt for enkeltpersoner, for grupper og for hele menneskeheden som én stor gruppe. Den individuelle tilnærmelse integreres i takt med gruppens tilnærmelse, og gruppernes tilnærmelse vil engang i fremtiden blive organiseret som menneskehedens samlede tilnærmelse.

Lovens underliggende princip er "Essentiel guddommelighed" … og her er selve hjertet i lovene og principperne. Dette princip medfører en erkendelse af, at der er en guddommelig gnist i alt levende. Alt liv er forbundet, stort såvel som småt, for der er kun ét liv – Guds liv. Den essentielle guddommelighed rummer derfor livets syntese. Det indebærer, at mennesker har behov for Gud, og Gud har behov for mennesker. Det indebærer også, at mennesket er et guddommeligt væsen, som for tiden er bundet til sin personlighed gennem livets energikilde. Ingen kan undslippe denne guddommelige livsstrøm, og når livsstrømmen ophører, vender mennesket tilbage til sin kilde – tilbage til sjælens eller åndens rige. Det enkelte menneskes værdi er baseret på den iboende guddommelighed og på helhedens integritet. Det dokumenteres i det bibelske udsagn: "For i Ham lever vi, ånder vi og er vi".[1] Ingen befinder sig uden for Logos' udstrålende radius.

Lyder det videregående forløb kompliceret? Der er faktisk bare tale om en naturlig fortsættelse af den grundlæggende meditation − Skabende meditation til personlig og åndelig udvikling. I det videregående forløb arbejder du bare bevidst i et globalt fællesskab med at forankre sjælskvaliteter både i menneskehedens bevidsthed og i dit personlige liv. 

 

 

_________________________________

[1] Apostlenes Gerninger, kap. 17,28

_________________________________

Artikel-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion
Download-fil: INFO OM SKABENDE MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion
Læsefil med vendbare sider: INFO OM SKABENDE MEDITATION