Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION (3 af 9)


Ifølge åndsvidenskaben er der en mening med livet. Find formålet med dit liv. Skab din egen udvikling og bliv medskaber i livets udvikling.

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION (3 af 9)

Hvorfor meditere

og hvordan?

 

Hvorfor meditere?

 

Der er mange grunde til, at mennesker får interesse for at meditere. Ofte er det behovet for større harmoni og livsglæde. Eller ønsket om at komme i kontakt med indre ressourcer og potentialer. Eller muligvis en dyb længsel efter det åndelige eller guddommelige. Skabende meditation opfylder disse behov, men tilføjer en dimension: At blive en skabende kraft i livets udvikling.

For mange mennesker er ordet meditation forbundet med afspænding, fantasirejser og suggererende eller psykisk påvirkende metoder, og målet er at mindske stress, øge præstationsevnen og fremme større balance og gennemslagskraft i livet. Selvom disse bevæggrunde er fuldt ud forståelige, og de anvendte metoder nogle gange særdeles effektive, så er Skabende meditation noget andet og mere. Enhver dybere personlig udvikling fører før eller senere til kontakt med sjælen, som er menneskets dybeste og sande natur. Og i takt med at denne indre forbindelse styrkes og motiveres den mediterende til at bruge sine evner og kreativitet til gavn for andre.

Skabende meditation tilgodeser fuldt ud behovet for personlig udvikling. Men samtidig gør meditationen dig til en del af noget større, for du bidrager til helhedens vækst. Du vil erfare, at du reelt aldrig er adskilt fra andre og fra verden. I din inderste kerne er du ét med alle levende væsener. Derfor kan personlig og åndelig udvikling ikke adskilles. Hvis motivet til at meditere udelukkende er ønsket om personlig succes, kan enhver meditation skabe problemer, fordi meditationens energiindstrømning overbelaster et lukket system. Et system, der er åbent mod verden, vil lede energistrømmen ud til gavn for helheden. Meditationen vil afsløre, at den enkeltes succes er nært forbundet med andres succes, og derfor kan kvaliteterne og energierne cirkulere mellem den enkelte og verden.

Skabende meditation følger nøje principperne om indre kontakt (meditation), men det er vigtigt at kombinere meditationens erkendelser med fordybelse (studier) og aktiv handling (samfundsengagement). Derfor går det meditative arbejde altid hånd i hånd med et aktivt samfundsengagement, der omsætter hjertets og sindets kvaliteter til positive handlinger.

 

Hvordan meditere?

 

Skabende meditation tager udgangspunkt i, at energi følger tanken. Det betyder at fokuseringen af tænkeevnen, fordybelse i valgte emner og træning i at visualisere og skabe tankebilleder er helt afgørende. For at udvikle denne evne, så samspillet mellem sjæl og personlighed kan etableres, er det nødvendigt at skabe en metodisk proces.

Som sagt er alt energi. Ligesom kroppen er én type af energi, på samme måde er følelser og tanker finere ikke-fysiske energiformer, som kan reagere på sjælens højere energi. Tankesindet spiller en helt central rolle, for det er tankekraften, der kan bygge broen mellem personligheden i det ydre og sjælen i det indre. Tankesindet kaldes fortolkeren, og kontakten til sjælen skabes gennem tankesindet, ligesom sjælens inspiration og lys strømmer gennem sindet og ud i den ydre verden. Tankesindet registrerer, fortolker og konkretiserer de impulser, som kommer indefra. På denne måde bliver tænkeevnen et skabende redskab.

Forudsætningen for at etablere en voksende kontakt med sjælen og de åndelige potentialer er, at personligheden harmoniseres. Metoden kaldes at skabe linjering eller koordinering. Det betyder, at du bringer tanke, følelse og krop "på linje", så der opstår samklang og koordinering. Koordineringen kan udføres på forskellige måder, men alle måder har til formål at skabe afspænding og fokusere tankesindet. Det centrale og dynamiske midtpunkt i Skabende meditation er koncentrationsfasen, hvor du gradvist lærer at meditere på et bestemt emne.

I meditationsforløbet mediterer du på udvalgte nøgleord. Nøgleord kan være enkelte ord eller sætninger. Det kan også være billeder eller beskrivelser. Nøgleordene kan sammenlignes med frø, der sættes til spiring i sindet. Meditationen afsluttes med en forankring, hvor opmærksomheden gradvist vendes udad. Her kan det være passende at slutte med en velsignelse, der sender lys til omverdenen, og med en indre dedikation, hvor du beslutter dig for at lade meditationens virkninger komme til udtryk i dit daglige liv.

Artikel-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion
Download-fil: INFO OM SKABENDE MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion
Læsefil med vendbare sider: INFO OM SKABENDE MEDITATION