Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (13 af 13)


Når erkendelsen af seksualitetens plads i livet er parallel med tankens koncentration, bliver halscentret magnetisk og løfter sakralcentrets energier.

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (13 af 13)

Forvandling og forædling

 

8. I perioden med energiindstrømning udsættes kroppen for ekstraordinære forandringer, og det er derfor indlysende, at det er en farlig tilstand for disciplen. Enhver energiindstrømning kan skabe alvorlige problemer, hvis den tvinges igennem i stedet for at respektere den naturlige udviklingsproces. Det er en del af forklaringen på verdens nuværende kaotiske tilstand. De kræfter, der i dag strømmer igennem almindeligt intelligente mennesker, (og dermed menes der mennesker, som er veluddannede og i stand til at overskue og forholde sig til begivenhederne i verden), er udtryk for energioverførsel fra sakralcentret til solar plexus centret. Det resulterer uundgåeligt i omfattende kaos, overstimulering, oprør og mange andre problemer.

9. I relation til menneskets evolution er loven om magnetisk kontrol uhyre vigtig i denne periode. Det er menneskets målsætning både at blive styret af denne naturlov og at bruge loven i tjenestearbejdet. Menneskets seksuelle liv − sådan som man kender det i nutiden − forvandles og forædles ved hjælp af denne lov. Seksualitet er kun udtryk for loven om tiltrækning på det fysiske plan. Seksualitet er lovens udtryk i menneskeriget og i alle de lavere naturriger. Kærlighed til alt levende og den tiltrækning, der kommer til udtryk i tjenestearbejde, er identisk. Det fremgår af triaden, for seksualiteten − foreningen af to − forandres til foreningen af mange i tjeneste. Det vil skabe nye idealer og en ny mennesketype − det åndelige menneske.

 

Sublimering-af-seksualenergi-20-Alice-Bailey

 

Overstimulering

10. Faren ved overstimulering af centrene og chakraerne er almindelig kendt, og her er det ikke hensigten, at gå dybere ind i emnet. Det er nok at understrege, at faren er særdeles reel. Det skyldes, at ved overstimulering af centrene, vil den indre ild altid følge vejen med mindst modstand − det vil sige i forhold til menneskehedens generelle polarisering. Disciplens arbejde er derfor dobbelt:

  • Disciplen skal trække sin bevidsthed tilbage fra centrene. Det er ikke nemt, for det betyder, at disciplen skal "svømme mod strømmen" af de energier, der er opbygget i løbet af en meget lang udvikling.
  • Disciplen skal fokusere opmærksomheden på mentalplanet. Hvis det lykkes, vil disciplen føre den guddommelige ild til halscentret og hovedcentret i stedet for til kønsorganerne. Det er derfor indlysende, hvorfor det er ufornuftigt at meditere i de yngre år (det gælder dog ikke højt udviklede mennesker). Der var visdom i de gamle brahmaners læresætning om, at et menneske skal dedikere de unge år til hverdagspligter, og først når man har udført sin opgave i familien, kan man begynde at arbejde med sin åndelighed. Det var et godt råd til gennemsnitsmennesket. For fremskredne disciple og aspiranter gælder der andre regler, for de skal selv finde løsningen på deres individuelle problemer.

 

Sublimering-af-seksualenergi-21-Alice-Bailey

Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Download-fil: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN - Alice A. Bailey


Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN