Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (7 af 13)


Når erkendelsen af seksualitetens plads i livet er parallel med tankens koncentration, bliver halscentret magnetisk og løfter sakralcentrets energier.

SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN (7 af 13)

Transmutation, transformation,

transfiguration

 

Sublimering-af-seksualenergi-11-Alice-Bailey3. Stadiet, hvor der bevidst kanaliseres energi til hele mennesket via rodcentret, og dermed skabes der forbindelse mellem …

  • hovedcentret og rodcentret,
  • hovedcentret, rodcentret og pandecentret,
  • alle tre centre − bevidst og samtidigt.

Det sidste stadie har stor betydning, og det udvikles først til fuldkommenhed på tidspunktet for 3. indvielsetransfigurationen.

Tre vigtige ord forklarer hensigten med aktiveringen og den rigtige styring af centrene: Transmutation[1], transformation[2], transfiguration[3].

4. Alle disse energistrømme og reorganiseringer skaber sædvanligvis og helt naturligt uro og konflikter i disciplens liv. Processen er årsag til bestemte psykologiske vanskeligheder og skaber ofte helbredsmæssige problemer. Man er derfor nødt til at forstå forbindelsen mellem energibevægelserne og de psykologiske og helbredsmæssige problemer. Måske vil nogle kendsgerninger om sakralcentret − som i mange tidsaldre har styret menneskets dyriske og fysiske seksualitet − gøre det nemmere at forstå problemet.

I evolutionens løb passerer sakralcentret gennem stadier, hvor centret fungerer automatisk og ubevidst. Man kender det fra meget primitive mennesker. I næste fase opstår der et begær efter nydelse og fysisk tilfredsstillelse, og derfor får fantasien en stadig større indflydelse på livet. Derefter kommer der en fase, hvor mennesket bevidst lader sig styre af sin seksualitet. Denne periode adskiller sig fra den førnævnte. Tanker om sex dominerer bevidstheden, og i nutiden befinder mange mennesker sig på dette stadie. Alle mennesker skal på et eller andet tidspunkt og i flere inkarnationer passerer igennem dette stadie.

Sublimering-af-seksualenergi-12-Alice-BaileyDenne fase efterfølges af en overgangsperiode, hvor den fysiske, seksuelle tiltrækningskraft og den indre trang til kønslig aktivitet er mindre dominerende, og hvor energierne begynder at blive samlet i solar plexus centret. I solar plexus centret vil energierne blive styret af menneskets astrale forestillingsevne i langt højere grad end af de ubevidste dyriske impulser eller af det bevidste begærliv. Fra solar plexus centret løftes energierne efterhånden op til halscentret, men det sker altid via hjertecentret. Det repræsenterer en meget vanskeligt fase for disciplen, som er under hurtig udvikling, og som deltager aktivt i et tjenestearbejde. Disciplen bliver bevidst om dualitet, om livets fristelser, om den åndelige vision, om guddommelige potentialer, om personlighedens styrke, om kærlighed i modsætning til begær, om guddommeligt slægtskab i modsætning til menneskelige relationer. Men forståelsen af det omfattende emne er stadig baseret på dualitet. Det seksuelle ligger stadig som forestillinger i bevidstheden. Fantasierne er ikke arkiveret et sted, hvor de sammen med de øvrige instinkter i den menneskelige natur er afbalanceret. Resultatet er en næsten sygelig interesse for seksualitet. Man kan kalde det for et åndeliggjort seksualliv. Denne tendens findes der rigeligt med eksempler på i skrifter og erfaringer, der stammer fra middelalderens mystikere. Man møder udtryk som "Kristi brud", "brylluppet i Himlen", billeder af Kristus som den "himmelske brudgom" og lignende symboler og udtryk. I Salomons Højsang ser man en maskulin gengivelse af den samme grundlæggende seksuelle tilnærmelse til sjælen og dens universelle liv.

 

 

_________________________________

[1] Transmutation – er en proces, hvor det lavere integreres i det højere. Kraft omdannes til energi, og energien i de tre lavere centre (rod, sakral og solar plexus) løftes op i de tre højere centre (hals, hjerte og hoved). Processen vil senere gøre det muligt for den indviede at samle alle energierne i de tre centre i hovedet. Processen sker som et resultat af evolutionen.

[2] Transformation – er en proces på discipelskabets vej, hvor disciplen omformer sin lavere trefoldige personlighed og begynder at leve et åndeligt liv. Astrallegemet bliver sensitivt over for buddhi (intuition). Det fysiske legeme begynder at adlyde mentallegemet, som bliver sensitivt over for sjælens inspiration.

[3] Transfiguration – er det stadie, der kaldes 3. indvielse på indvielsesvejen. Personligheden oplyses af sjælens lys og personlighedens tre legemer (mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme) transcenderes fuldstændigt. De bliver til former, som åndelig kærlighed kan strømme ind i og videre ud til menneskeheden.

_________________________________

Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Download-fil: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN - Alice A. Bailey


Artikel-Sublimering-af-seksualenergi-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SUBLIMERING AF SEKSUALENERGIEN